ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Mọi người giao tiếp, ít người kết nối | Edu2Review

Khóa học Mọi người giao tiếp, ít người kết nối

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Giới thiệu khóa học

Chỉ một thứ ngăn trở giữa bạn và thành công và đó không phải kinh nghiệm lẫn tài năng. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách làm sao để kết nối với người khác, làm sao biến mọi giao tiếp thành cơ hội để kết nối một cách hệu quả. Năng lực để kết nối với người khác là nhân tố chính giúp bạn vươn đến tiềm năng tối đa của bản thân. Đó không phải là bí mật! Kết nối là kỹ năng bạn có thể học hỏi và áp dụng trong các mối quan hệ cá nhân, quan hệ chuyên môn và quan hệ gia đình – và bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ!

Đối tượng tham gia:

Tổng giám đốc (CEO), Giám đốc điều hành (COO), Giám đốc, Trưởng phòng, Doanh nhân, & bất kì ai quan tâm đến việc tạo dựng mạng lưới giao tiếp hiệu quả trong đời sống và kinh doanh.

Mục tiêu khóa học:

 • Tìm một nền tảng chung
 • Giữ sự giao tiếp đơn giản dễ hiểu
 • Thu hút sự quan tâm hứng thú của người khác
 • Truyền cảm hứng cho người khác
 • Hình thành sự tin cậy trong các mối quan hệ

Nội dung khóa học:

I – NGUYÊN TẮC KẾT NỐI

 • Gia tăng ảnh hưởng của bản thân
 • Tất cả vì người khác
 • Hơn cả ngôn từ
 • Luôn cần đến năng lượng
 • Kỹ năng hơn khiếu bẩm sinh

II – THỰC HÀNH KẾT NỐI

 • Kết nối dựa trên hiểu biết chung
 • Giữ sự đơn giản dễ hiểu
 • Tạo ra trải nghiệm thú vị
 • Truyền cảm hứng
 • Sống như những gì bạn truyền đạt

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá