ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Phát triển EQ để chuyển đổi doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Phát triển EQ để chuyển đổi doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Khóa học thứ 3 và cũng là khóa học cuối của chương trình huấn luyện phát triển EQ tập trung vào việc xây dựng và duy trì EQ ở cấp độ lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung chương trình liên quan đến những lãnh vực cần thiết cho sự phát triển doanh nghiệp như chăm sóc khách hàng, áp dụng chiến lược thay đổi cũng như áp dụng những chuẩn mực tốt nhất trong vận hành doanh nghiệp.

Đối tượng tham gia:

Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công ty, và bất kì ai quan tâm đến việc phát triển tiểm năng cá nhân và muốn đạt được sự thành công cuộc sống và sự nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

 • Tâm điểm của việc chăm sóc khách hàng
 • Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp tập trung vào khách hàng
 • Quyền năng của việc thay đổi
 • Tầm quan trọng của môi trường cho phát triển doanh nghiệp

Nội dung khóa học:

Chăm sóc khách hàng

 • 6 bước cần thiết trong chăm sóc khách hàng
 • Ảnh hưởng gợn sóng

Văn hóa tập trung vào khách hàng

 • Văn hóa doanh nghiệp là gì?
 • Phát triển khách hàng trung thành

Hướng tới thay đổi tích cực

 • Mô hình thay đổi dựa trên EQ
 • Lập kế hoạch thay đổi

Môi trường doanh nghiệp

 • Phát triển môi trường như thế nào
 • Các yếu tố phát triển môi trường

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá