ESWEST Leadership Training & Development - Khóa học Tư duy thành công | Edu2Review

Khóa học Tư duy thành công

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Giới thiệu khóa học

“Các bài học lớn nhất cuộc đời đều xuất phát từ thất bại của chúng ta” – John C. Maxwell.

Thất bại và sai lầm là những điều không thể tránh được trong cuộc sống. Nội dung khóa học sẽ giúp bạn thấu hiểu những điều có ích mà bạn có thể học hỏi từ sai lầm và thất bại. Từ đó, bạn có thể lấy lại nghị lực để tiếp tục đi tới trong quá trình phát triển tiềm năng và đạt được mục tiêu của mình.

Đối tượng tham gia:

Bất kì ai quan tâm đến việc phát triển tiềm năng của cá nhân và tổ chức.

Mục tiêu khóa học:

 • Hình thành cách tiếp cận mới về sai lầm và thất bại
 • Đánh giá tình trạng hiện tại của bản thân và công ty
 • Cải thiện kết quả thông qua các sai lầm và thất bại
 • Phát triển tiềm năng qua việc học hỏi từ sai lầm và thất bại.

Nội dung khóa học:

 • Khiêm tốn: Tinh thần của học hỏi
 • Thực tế: Nền tảng của học hỏi
 • Trách nhiệm: Bước đầu tiên của quá trình học hỏi
 • Cải thiện: Mấu chốt của việc học
 • Hy vọng: Động lực của việc học
 • Tìm hiểu: Đường hướng của việc học
 • Khó khăn: Cơ hội để học hỏi
 • Thay đổi: Cái giá của việc học
 • Trưởng thành: Giá trị của việc học

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

ESWEST Leadership Training & Development

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá