GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU - Khóa học Đánh giá kết quả làm việc bằng KPIs theo định dạng BSC | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đánh giá kết quả làm việc bằng KPIs theo định dạng BSC

   Chương trình

   Trình độ

   Quản lý & lãnh đạo

   Thời lượng

   5 buổi

   Thông tin liên hệ

   Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

   Mục tiêu

   Khóa học nhằm cung cấp cho học viên những khái niệm, công cụ và các bước cần thiết trong việc đánh giá kết quả làm việc bằng KPIs theo định dạng BSC. Vào cuối khoá học, học viên có thể:

   • Thiết lập các mục tiêu công việc SMART;
   • Biết phương pháp xác định KPIs từ mục tiêu công việc theo BSC.
   • Thực hiện đánh giá kết quả làm việc đạt được thông qua đo lường mức độ hoàn thành KPIs;
   • Xây dựng được biểu mẫu, quy trình đánh giá kết quả làm việc theo KPIs.

   Nội dung

   BÀI HỌC

   NỘI DUNG

   KẾT QUẢ

   1. Giới thiệu về BSC và KPIs
   • Giới thiệu tổng thể về Balanced scorecard (BSC) và Key performance indicator(KPI)
   • Nắm được BSC và KPI là gì? Lợi ích cho Doanh nghiệp trong quản trị mục tiêu chiến lược và kết quả làm việc của nhân viên.
   • Biết cách lập bản đồ chiến lược Doanh nghiệp.
   1. Phương pháp đánh giá KQCV bằng KPIs theo định dạng BSC
   • Các nguyên tắc, tiêu chuẩn, nguồn thông tin để thiết lập mục tiêu cá nhân
   • Các công cụ, phương pháp và kỹ thuật đánh giá
   • Hiểu rõ cách xác định mục tiêu theo BSC và phân chia thành KPIs cho Bộ phận và cá nhân .
   1. Hướng dẫn Quy trình xây dựng KPI theo định dạng BSC:
   • Phương pháp xây dựng mục tiêu tổng thể của DN.
   • Phân bổ mục tiêu cho các phòng ban.
   • Phân bổ mục tiêu cá nhân cho từng nhân viên.
   • Xây dựng được quy trình đánh giá kết quả làm việc bằng KPIs theo BSC.
   • Soạn thảo biểu mẫu và theo dõi kết quả thực hiện KPIs.
   1. Trao đổi kinh nghiệm để áp dụng thành công KPIs
   • Chia sẻ biểu mẫu và tài liệu.
   • Kinh nghiệm khi đánh giá kết quả công việc theo KPIs
   • Giải quyết những khó khăn trở ngại ban đầu khi bắt đầu xậy dựng và áp dụng KPIs