GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU - Khóa học Kỹ năng giám sát | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Kỹ năng giám sát

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

6 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Mục tiêu

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người giám sát;
 • thực hiện các bước hoạch định, tổ chức công việc cá nhân và ủy thác hiệu quả;
 • xây dựng và phát triển tinh làm làm việc nơi nhân viên;
 • sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên;
 • huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả.

Nội dung

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

1. Giới thiệu vai trò quản lý

 • Quản lý & giám sát
 • Các chức năng quản lý
 • Các cấp độ quản lý
 • Vị trí của người Giám sát
 • Vai trò và trách nhiệm của người Giám sát
 • Thừa nhận các chức năng của người quản lý và tự nguyện đảm nhận vai trò trách nhiệm của người quản lý

2. Hoạch định cá nhân & Ủy thác công việc

 • Tiến trình lập kế hoạch cá nhân
 • Mục đích và mục tiêu SMART
 • Kế hoạch hành động
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
 • Lên lịch làm việc
 • Ủy thác công việc
 • Lập kế hoạch hành động phù hợp với mục tiêu được giao và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả
 • Uy thác công việc hiệu quả

3. Làm việc trong đội

 • Đội là gì?
 • Những lợi ích và hạn chế của đội
 • Những giai đoạn phát triển đội
 • Những đặc tính của đội làm việc hiệu quả
 • Có khả năng xây dựng, phát triển và thúc đầy đội làm việc hướng đến mục tiêu chung

4. Kỹ năng giao tiếp

 • Định nghĩa giao tiếp
 • Các loại hình giao tiếp
 • Tiến trình trao đổi thông tin
 • Những yếu tố tác động đến quan điểm trong giao tiếp
 • Các hình thức giao tiếp
 • Giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Các trở ngại trong giao tiếp
 • Các nguyên tắc và tiêu chuẩn giao tiếp trong công việc
 • Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp ấn tượng trong công việc
 • Giao tiếp hiệu quả với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới
 • Xác định các thức truyền đạt thông tin hiệu quả trong tổ chức

5. Huấn luyện nhân viên

 • Tại sao và khi nào cần huấn luyện?
 • Lợi ích của việc đào tạo
 • Các mong đợi của người học
 • Huấn luyện trên công việc
 • Có khả năng huấn luyện trên công việc cho nhân viên một cách hiệu quả

6. Phản hồi kết quả công việc

 • Phản hồi kết quả công việc là gì?
 • Quy trình phản hồi kết quả công việc
 • Các bước phản hồi kết quả công việc
 • Tiêu chuẩn kết quả công việc
 • Các loại phản hồi kết quả công việc
 • Có khả năng xây dựng tiêu chuẩn kết quả công việc, đánh giá và thực hiện các buổi phản hồi kết quả công việc hiệu quả