GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU - Khóa học Kỹ năng thương lượng | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Kỹ năng thương lượng

Chương trình

Trình độ

Thương lượng

Thời lượng

4 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Mục tiêu

Khóa học nhầm mục đích cung cấp học viên các khái niệm và tiến trình cần thiết cho buổi thương lượng thành công. Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • xác định các khái niệm và tiến trình cơ bản liên quan đến buổi thượng lượng thành công;
 • chuẩn bị thực hành các khái niệm và tiến trình cho một cuộc thương lượng;
 • thể hiện các tiến trình trong diễn vai, thảo luận và các hoạt động nhóm;
 • điều khiển buổi thương lượng bằng cách sử dụng hành vi quả quyết, kỹ thuật đặt câu hỏi, và kỹ năng lắng nghe tích cực;
 • tự tin trong giải quyết những lời phản đối và đưa ra lời đề nghị đối lập;
 • phối hợp và thực hiện các tiến trình, kiểu và chiến thuật này trong công việc hàng ngày.

Nội dung

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

1. Giới thiệu về thương lượng

 • Thương lượng là gì?Tiến trình thương lượng
 • Ma trận “win/win”
 • Xác định được tiến trình thương lượng và kết quả của một cuộc thương lượng thành công

2. Các kỹ thuật thương lượng

 • Quả quyết tích cực
 • Đặt câu hỏi và thăm dò
 • Xử lý phản đối
 • Chiến thuật thương lượng
 • Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, chiến thuật thương lượng một cách hiệu quả

3. Chuẩn bị thương lượng

 • Hậu cầnKế hoạch thương lượng
 • Phân tích SWOT
 • Thiết lập mục tiêu
 • Vùng thương lượng
 • Phân tích được tình huống, mong đợi của các bên và xây dựng được kế hoạch thương lượng một cách có hệ thống

4. Thực hiện thương lượng

 • Ấn tượng đầu tiên
 • Lắng nghe tích cực
 • Điều hành buổi thương lượng
 • Đưa ra đề nghị
 • Thương lượng và nhân nhượng
 • Tổ chức và điều hành một buổi thương lượng tự tin, thuyết phục và chuyên nghiệp

5. Kết thúc & Theo dõi

 • Tóm lược
 • Đạt được sự cam kết
 • Các tiêu chuẩn theo dõi
 • Đạt được các cam kết cụ thể và các công việc kế tiếp sau mỗi lần thương lượng phù hợp với tình huống và mục tiêu đã hoạch định

6. Thực hành

 • Chuẩn bị thương lượng
 • Thực hành thương lượng
 • Phản hồi
 • Tổng kết
 • Thể hiện các hành vi chuẩn bị và thượng lượng một cách chuyên nghiệp
 • Xác định được các lãnh vực cần hoàn thiện để nâng cao khả năng thương lượng