GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU - Khóa học Quản lý thời gian hiệu quả | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Quản lý thời gian hiệu quả

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

3 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Mục tiêu

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên các khái niệm và kỹ thuật cần thiết để quản lý thời gian thông qua việc hoạch định và tổ chức công việc cá nhân thành công. Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 • Nhận thức tầm quan trọng và biết yêu quý thời gian ;
 • Lập kế hoạch làm việc và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả;
 • Nắm vững các cách thức khắc phục các yếu tố gây lãng phí thời gian trong công việc.

Nội dung

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

 1. Giá trị của thời gian
 • Hai cách tiếp cận: định hướng và hiệu quả.
 • Những nguyên nhân lãng phí thời gian.
 • Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian qua việc hoạch định và tổ chức quản lý công việc.
 • Lập kế hoạch cá nhân phù hợp với mục đích và mục tiêu đã xác định.
 1. Sử dụng thời gian hiệu quả
 • 3 level quản trị thời gian hiệu quả.
 • Ma trận quản trị thời gian.
 • Những nguyên tắc quản trị thời gian.
 • Quản trị thời gian theo Level 4 là gì?
 • Biết sử dụng 3 level trong quản trị thời gian.
 • Sử dụng ma trận để sắp xếp thứ tự ưu tiên của công việc.
 1. Hoạch định và quản trị mục tiêu cá nhân
 • Cách xác định mục tiêu khôn ngoan.
 • Kỹ năng hoạc định công việc.
 • Làm việc có kế hoạch theo lịch làm việc đã hoạch định
 • Xác định các cách khắc phục những nguyên nhân gây trở ngại cho việc hoàn thành các công việc đã hoạch định