Học viện CrossroadPlus - Khóa học Giám đốc điều hành | Edu2Review

Khóa học Giám đốc điều hành

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Điều hành

Thời lượng

38 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, quản lý cấp cao các doanh nghiệp đa quốc gia, Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp chuyên sâu và hệ thống kiến thức chiến lược trong quản trị, marketing, nhân sự.
 • Nâng cao kỹ năng mới trong quản trị điều hành .

Sự khác biệt

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

Nội dung chương trình

Phần 1: Chuyên môn sâu về chức năng quản trị Doanh nghiệp toàn cầu.

1.1 Hệ thống quản trị:

Ứng dụng khoa học trong nhân tướng học, quản trị Chiến lược

 • Kinh doanh
 • Nhân sự
 • Tài chính
 • Marketing
 • Mối quan hệ
 • Rủi ro
 • Thay đổi
 • Xung đột
 • Sáng tạo
 • Chuỗi cung ứng

1.2 Phát triển văn hóa toàn cầu:

 • Định hướng văn hoá doanh nghiệp đa quốc gia
 • Tạo sự lan toả văn hoá truyền thông doanh nghiệp

1.3 Xây dựng nền tảng tạo ra lợi thế cạnh tranh:

Phân tích SWOT Doanh nghiệp

 • Chất lượng sản phẩm
 • Giá thành sản phẩm
 • Sự khác biệt sản phẩm
 • Sự khác biệt về dịch vụ
 • Thị trường &đối thủ

Phần 2: Chuyên sâu về nghệ thuật lãnh đạo

Giao tiếp tạo ảnh hưởng trong lãnh đạo

 • Vai trò kết nối, hội nhập toàn cầu
 • Truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhân viên
 • Xử lý thông tin và năng lực tư duy
 • Thấu hiểm tâm lý,lan toả năng lượng

Phần 3: Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

 • Lập kế hoạch phân loại đào tạo
 • Tiêu chuẩn đánh giá trước, trong và sau đào tạo

Phần 4: Quản trị tài chính Doanh nghiệp

 • Giải pháp trong quản trị rủi ro tài chính
 • Chiến lược quản trị nguồn vốn
 • Hoạch định đầu tư & kêu gọi đầu tư chiến lược

Phần 5: Luật doanh nghiệp Toàn cầu

Áp dụng thực tế, tham quan kiến tập tại các Doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.

Phần 6: Kiểm tra đánh giá chất lượng khóa học định kỳ

Lợi ích khóa học