Học viện CrossroadPlus | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Học viện CrossroadPlus
   Học viện CrossroadPlus
   Học viện CrossroadPlus
   Học viện CrossroadPlus
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   22 khóa học

   Giám đốc điều hành chuyên nghiệp (MCEO)

   Điều hành
   56 buổi
   Học phí 48.000.000 ₫
   Điều hành
   56 buổi
   Học phí 48.000.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, quản lý cấp cao các doanh nghiệp đa quốc gia, Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
   • Ưu tiên học viên đã tham gia khóa học CEO

   Mục tiêu chương trình

   • Cung cấp chuyên sâu và hệ thống kiến thức chiến lược trong quản trị, marketing, nhân sự.
   • Nâng cao kỹ năng mới trong quản trị điều hành .

   Sự khác biệt

   Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

   • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
   • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp,
   • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Chuyên môn sâu về chức năng quản trị Doanh nghiệp toàn cầu.

   1.1 Hệ thống quản trị:

   Ứng dụng khoa học trong nhân tướng học, quản trị Chiến lược

   • Kinh doanh
   • Nhân sự
   • Tài chính
   • Marketing
   • Mối quan hệ
   • Rủi ro
   • Thay đổi
   • Xung đột
   • Sáng tạo
   • Chuỗi cung ứng

   1.2 Phát triển văn hóa toàn cầu:

   • Định hướng văn hoá doanh nghiệp đa quốc gia
   • Tạo sự lan toả văn hoá truyền thông doanh nghiệp

   1.3 Xây dựng nền tảng tạo ra lợi thế cạnh tranh:

   Phân tích SWOT Doanh nghiệp

   • Chất lượng sản phẩm
   • Giá thành sản phẩm
   • Sự khác biệt sản phẩm
   • Sự khác biệt về dịch vụ
   • Thị trường &đối thủ
   • Phát triển sản phẩm mới, chủ lực

   Phần 2: Chuyên sâu về nghệ thuật lãnh đạo

   Giao tiếp tạo ảnh hưởng trong lãnh đạo

   • Vai trò kết nối, hội nhập toàn cầu
   • Truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhân viên
   • Xử lý thông tin và năng lực tư duy
   • Thấu hiểm tâm lý,lan toả năng lượng
   • Quản trị thông tin nội bộ trong Doanh nghiệp

   Phần 3: Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

   • Lập kế hoạch phân loại đào tạo
   • Tiêu chuẩn đánh giá trước, trong và sau đào tạo
   • Nguyên tắc và phương pháp đào tạo hiện đại

   Phần 4: Quản trị tài chính Doanh nghiệp

   • Giải pháp trong quản trị rủi ro tài chính
   • Chiến lược quản trị nguồn vốn
   • Hoạch định đầu tư & kêu gọi đầu tư chiến lược
   • Quản trị bảng cân đối hoạt động vốn

   Phần 5: Luật doanh nghiệp Toàn cầu

   Áp dụng thực tế, tham quan kiến tập tại các Doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.

   Phần 6: Kiểm tra đánh giá chất lượng khóa học định kỳ

   Lộ trình 3 tháng/lần tại Doanh nghiệp, gặp gỡ đối thoại Chuyên gia nắm bắt giải pháp tối đa kịp thời.

   Tư vấn

   Giám đốc điều hành

   Điều hành
   38 buổi
   Học phí 16.800.000 ₫
   Điều hành
   38 buổi
   Học phí 16.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, quản lý cấp cao các doanh nghiệp đa quốc gia, Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   Mục tiêu đào tạo

   • Cung cấp chuyên sâu và hệ thống kiến thức chiến lược trong quản trị, marketing, nhân sự.
   • Nâng cao kỹ năng mới trong quản trị điều hành .

   Sự khác biệt

   Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

   • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
   • Kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần
   • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Chuyên môn sâu về chức năng quản trị Doanh nghiệp toàn cầu.

   1.1 Hệ thống quản trị:

   Ứng dụng khoa học trong nhân tướng học, quản trị Chiến lược

   • Kinh doanh
   • Nhân sự
   • Tài chính
   • Marketing
   • Mối quan hệ
   • Rủi ro
   • Thay đổi
   • Xung đột
   • Sáng tạo
   • Chuỗi cung ứng

   1.2 Phát triển văn hóa toàn cầu:

   • Định hướng văn hoá doanh nghiệp đa quốc gia
   • Tạo sự lan toả văn hoá truyền thông doanh nghiệp

   1.3 Xây dựng nền tảng tạo ra lợi thế cạnh tranh:

   Phân tích SWOT Doanh nghiệp

   • Chất lượng sản phẩm
   • Giá thành sản phẩm
   • Sự khác biệt sản phẩm
   • Sự khác biệt về dịch vụ
   • Thị trường &đối thủ

   Phần 2: Chuyên sâu về nghệ thuật lãnh đạo

   Giao tiếp tạo ảnh hưởng trong lãnh đạo

   • Vai trò kết nối, hội nhập toàn cầu
   • Truyền cảm hứng, tạo động lực cho nhân viên
   • Xử lý thông tin và năng lực tư duy
   • Thấu hiểm tâm lý,lan toả năng lượng

   Phần 3: Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

   • Lập kế hoạch phân loại đào tạo
   • Tiêu chuẩn đánh giá trước, trong và sau đào tạo

   Phần 4: Quản trị tài chính Doanh nghiệp

   • Giải pháp trong quản trị rủi ro tài chính
   • Chiến lược quản trị nguồn vốn
   • Hoạch định đầu tư & kêu gọi đầu tư chiến lược

   Phần 5: Luật doanh nghiệp Toàn cầu

   Áp dụng thực tế, tham quan kiến tập tại các Doanh nghiệp Việt Nam và Singapore.

   Phần 6: Kiểm tra đánh giá chất lượng khóa học định kỳ

   Tư vấn

   Giám đốc nhân sự (CHRO)

   Phát triển nhân lực
   28 buổi
   Phát triển nhân lực
   28 buổi

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp.
   • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có khát vọng trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

   Mục tiêu chương trình

   Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

   • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới.
   • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

   Sự khác biệt

   Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

   • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
   • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp,
   • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Nhận thức mới về quản trị nhân sự hiện đại

   Phần 2: Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strateg

   • Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
   • Hoạch định chiến lược nhân sự
   • Kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự

   Phần 3: Tổ chức bộ phận nhân sự/ HR Department

   • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
   • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.
   • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
   • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

   Phần 4: Tuyển dụng và bổ dụng/ Recruitment & Assignment

   • Tiêu Chí tuyển dụng ( ASK):
   • Các công cụ tìm kiếm ứng viên tiềm năng hiện đại tại các tập đoàn thế giới đang áp dụng
   • Nhân tướng học: nhận diện tướng mạo,tính cách,hành vi, tâm lý
   • Các kỹ thuật phỏng vấn(STAR, DISC)
   • Ra quyết định tuyển dụng:(Lấy kết quả điểm phỏng vấn (ASK) so với tiêu chí tuyển dụng ( ASK) để ra quyết định tuyển dụng.

   Phần 5: Đánh giá nhân sự/ Personel Appraisl

   • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự đánh giá thái độ, năng lực và thành tích
   • Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

   Phần 6: Đào tạo và phát triển/ HR Training & Development

   • Xây dựng Hệ thống , quy trình đào tạo, phát triển nhân sự kế thừa
   • Đào tạo & giải pháp trong huấn luyện đội ngũ
   • Hoạch định Nguồn Nhân lực
   • Định hướng đào tạo và Giải pháp Phát triển Nhân sự phù hợp với tầm nhìn chiến lược trong tổ chức

   Phần 7: Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

   • Khuôn mặt không biết nói dối
   • Bách tuế đồ
   • 12 Cung của khuôn mặt
   • Thực hành nhân diện
   • Kết hợp văn hóa Đông – Tây

   Phần 8: Lương và Chế độ đãi ngộ/ Compensation & Remuneration System

   • Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
   • Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương
   • Cơ cấu và ngân sách tiền lương
   • Chính sách và chế độ đãi ngộ

   Phần 9: Tâm lý học thuyết phục trong quản trị nhân sự

   • Nguyên tắc thấu hiểu đối phương
   • Hiểu rõ đối phương là ai?
   • Vận dụng các yếu tố trong giao tiếp để tăng tính thuyết phục
   • Sử dụng uy tín cá nhân
   • Sử dụng bằng chứng xã hội làm cơ sở thuyết phục
   • Văn hóa và nhân khẩu học

   Phần 10: Tham quan kiến tập về mô hình quản trị nhân sự tại các Tập đoàn Đa quốc gia nổi tiếng tại Việt Nam

   Tư vấn

   Giám đốc Marketing (CMO)

   Phát triển thương hiệu
   38 buổi
   Học phí 16.800.000 ₫
   Phát triển thương hiệu
   38 buổi
   Học phí 16.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong công ty/ tổ chức;
   • Những người công tác ở bộ phận marketing trong công ty/ tổ chức;
   • Những người có mục tiêu trở thành một CMO chuyên nghiệp – trong tương lai.

   Mục tiêu chương trình

   Khóa học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết cần có ở một CMO quốc tế như sau:

   • Cách thức tư duy mang và nhận thức cần thiết ở cương vị Giám đốc marketing
   • Kiến thức nền tảng trong các lĩnh vực liên quan đến công việc của Giám đốc marketing
   • Hiện trạng và khuynh hướng hiện tại của marketing trong nước và toàn cầu.

   Sự khác biệt

   Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

   • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
   • Kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần
   • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Chân dung Giám đốc marketing chuyên nghiệp

   • Tầm quan trọng của Giám đốc marketing
   • Các yếu tố hình thành một giám đốc marketing chuyên nghiệp?
   • Cách thức để trở thành Giám đốc marketing chuyên nghiệp

   Phần 2: Quản trị Marketing

   • Các thành phần của marketing
   • Quá trình xây dựng, thực hiện và thẩm định chiến lược marketing

   Phần 3: Cơ cấu và chức năng của bộ phận marketing

   • Sự tương thích giữa cách tổ chức bộ phận marketing và hoạt động của công ty/ tổ chức
   • Nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quy chế của bộ phận marketing
   • Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động

   Phần 4: Chiến lược Marketing

   • Tầm quan trọng và mối quan hệ giữa chiến lược marketing và chiến lược công ty
   • Quy trình hoạch định, thực hiện và thẩm định chiến lược mareketing
   • Các phương tiện bổ trợ

   Phần 5: Chính sách marketing, quản trị thương hiệu, nhãn hiệu

   • Mô tả sản phẩm/ dịch vụ và phương pháp, chiến lược định giá
   • Các chiến lược marketing hiệu quả được ứng dụng
   • Quản trị và thẩm định hiệu quả công tác marketing

   Phần 6: Nghiên cứu thị trường

   • Xác định mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, lấy thông tin thị trường
   • Phân tích đánh giá khách hàng và hành vi khách hàng
   • Phân tích, đánh giá và xác định quy mô, xu hướng thị trường và phân khúc thị trường
   • Đưa ra những kiến nghị, đề xuất và quyết định

   Phần 7: Quản lý marketing thương mại – trade marketing

   • Tầm quan trọng của marketing thương mại.
   • Quy trình và các lưu ý trong quá trình hoạch định chiến lược và thực thi kế hoạch marketing thương mại
   • Quy trình và các vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý hoạt động khuyến mãi.
   • Quy trình và các vấn đề cần lưu ý trong tổ chức các hoạt động marketing thương mại khác

   Phần 8: Quảng cáo và quan hệ công chúng PR

   • Hoạt động quảng cáo có vai trò như thế nào trong xu thế hiện tại?
   • Quy trình thiết lập và quản trị chiến lược quan hệ công chúng
   • Hoạt động quan hệ công chúng trong doanh nghiệp và biện pháp ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng.
   • Các phương tiện truyền thông hiện có và cách tương tác

   Phần 9: Quản trị con người

   • Vai trò quan trọng của nhân viên marketing và đội ngũ marketing
   • Các kỹ năng và phương pháp quản trị con người

   Phần 10: Mở rộng và phát triển kênh phân phối

   • Quy trình tạo lập và mở rộng kênh phân phối
   • Giám sát kênh phân phối và hệ thống bán hàng
   • Phát huy tối đa hiệu quả kênh phân phố
   Tư vấn

   Giám đốc kinh doanh (CCO)

   Phát triển thương hiệu
   38 buổi
   Học phí 16.800.000 ₫
   Phát triển thương hiệu
   38 buổi
   Học phí 16.800.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc); Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
   • Giám đốc kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp; các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp
   • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc kinh doanh trong tương lai

   Mục tiêu chương trình

   Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

   • Trang bị cho học viên phương pháp để tự tư duy sáng tạo, đổi mới tư duy kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chung đang trong giai đoạn khó khăn, phản ứng trước biến động, rủi ro của thị trường, tư duy chiến lược cạnh tranh, v.v…
   • Hiểu và vận dụng các kiến thức vào thực tế để phân tích, đánh giá và ra quyết định cho công ty trong các tình huống cụ thể như phát triển hay mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm, phát triển hệ thống khách hàng thường xuyên, v.v…
   • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CCO chuyên nghiệp.

   Sự khác biệt

   Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

   • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
   • Kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần
   • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Chân dung giám đốc CCO

   Phần 2: Nghiên cứu và phân tích thị trường

   • Kỹ thuật thu thập thông tin thị trường
   • Phân tích thị trường và xác định thị trường muc tiêu
   • Phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định khách hàng mục tiêu

   Phần 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh

   • Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh
   • Quy trình hoạch định chiến lược
   • Kiểm soát và đánh giá chiến lược

   Phần 4: Xây dựng kênh phân phối

   • Thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối
   • Các chiến lược và chính sách phân phối trong hệ thống bán sỉ, lẻ
   • Phương pháp tuyển chọn và tiếp cận các nhà phân phối sỉ, lẻ
   • Hệ thống bán hàng theo hình thức nhượng quyền

   Phần 5: Xây dựng kế hoạch bán hàng

   • Lập dự báo bán hàng
   • Quy trình xây dựng kế họach bán hàng
   • Thiết lập quy trình bán hàng chuyên nghiệp
   • Thiết lập ngân sách bán hàng

   Phần 6: Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng

   • Kỹ năng giao tiếp với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.
   • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
   • Dịch vụ khách hàng
   • Tâm lý và hành vi của khách hàng
   • Chăm sóc khách hàng

   Phần 7: Quản trị đội ngũ bán hàng

   • Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin bán hàng
   • Phương thức giám sát lực lượng bán hàng
   • Thiết kế cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý trong lực lượng bán hàng
   • Tuyển dụng, huấn luyện lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
   • Quản trị dịch vụ khách hàng

   Phần 8: Xây dựng và phát triển thương hiệu

   • Phân tích giá trị cốt lõi của thương hiệu
   • Các bước xây dựng và phát triển thương hiệu
   • Truyền thông thương hiệu
   • Quản lý thương hiệu

   Phần 9: Pháp luật trong hoạt động kinh doanh

   • Pháp luật về quản trị công ty
   • Hợp đồng kinh doanh và tài phán trong kinh doanh
   • Lựa chọn phương thức giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh doanh

   Phần 10: Quan hệ công chúng và truyền thông

   Tư vấn

   Giám đốc tài chính (CFO)

   Xử lý khủng hoảng
   28 buổi
   Xử lý khủng hoảng
   28 buổi

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp .
   • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính.

   Mục tiêu chương trình

   Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho Học viên:

   • Những tư duy và nhận thức cốt lõi, mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
   • Có giải pháp khắc phục và tháo gỡ những khó khăn thực trạng tại Doanh nghiệp
   • Quản trị TCDN
   • Lập KHTC
   • Thuyết trình TC
   • Phân tích TC trong từng dự án
   • Phân tích nguồn ĐTTC
   • Phân tích chiến lược TC dài hạn
   • Giải quyết phát sinh trong TC
   • Nâng cao nghiệp vụ kế toán

   Sự khác biệt

   Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

   • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
   • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp
   • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

   Nội dung chương trình

   Phần 1: Tổng quan về tài chính / Overview.

   • Chức năng và nhiệm vụ giám đốc tài chính/ CFO’s functions + responsibilities
   • Bốn lĩnh vực tài chính/ 4 fields of finance
   • Tác động kinh tế vĩ mô đến tài chính/ Impact of macro – economic factors on finace

   Phần 2: Các định chế tài chính / Finacial instutions

   • Các tổ chức tài chính/ Finacial organizations
   • Ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng/ Banks and non-bank credit unions
   • Thị trường chứng khoán/ Stock exchanges
   • Các cơ quan chức năng hữu quan của nhà nước/ Functional agencies
   • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

   Phần 3: Giá trị tương lai của tiền/ The future value of money

   • Khảo sát giá trị tương lai và hiện tại thuần NPV/ Exploring NVP
   • Phương thức hoán đổi/ Swap metho

   Phần 4: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính/ Finacial analysis and statements

   • Các loại báo cáo tài chính/ Fianlcial statements
   • Bảng cân đối tài sản có và tài sản nợ/ Balance sheet
   • Báo cáo kết quả kinh doanh/ Profit and loss statement
   • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền/ Cash flow analysis
   • Thuyết minh tài chính/ Finalcial reporting
   • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

   Phần 5: Huấn luyện các hệ số tài chính cơ bản / Financial Reports & Standards

   • Lãi trên đầu tư/ Return on investment ratio (ROI)
   • Thanh khoản/ Liqviclity ratio
   • Tăng trưởng/ Growth ratio
   • Rủi ro/ Rish ratio
   • Lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận/ Profit and profitability growth ratio
   • Thanh khoản nhanh/ Qvick ratio
   • Vòng quay và các tài khoản phải thu/ Receivables turnover
   • Vòng quay hàng tồn kho/ Inventory turnover
   • Ngày bình quân vòng quay hàng tồn kho/ Average inventory day turnover
   • Lợi nhuận biên/ Profit margin
   • Lợi nhuận biên hoạt động/ Operating profit margin
   • Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và chi phí khấu hao/ Earnings before interest tax (EBIT)
   • Chỉ số sinh lời nội bộ/ Internal revenues index (IRI)
   • Thực hành: Bài tập huấn luyện / Exercises

   Phần 6: Ý nghĩa các hệ số ROI, ROA, ROE / Significance of ROI/ROA/ROE

   Phần 7: Hoạch định tài chính và lập ngân sách/ Corporate Taxation Systems

   • Các giả định và phương pháp lập kế hoạch tài chính/ Assumptions and methods
   • Phân tích mẫu/ Sample Analysis.

   Phần 8: Tài chính quốc tế/ International business

   • Kinh doanh toàn cầu/ Global business
   • Những vấn đề kinh tế vĩ mô và tác động của chính trị, xã hội, văn hóa, pháp luật đến các quy định tài chính/ Macro-economic factor, Socio-cultural factor.

   Phần 9: Đầu tư tài chính và rủi ro/ Stock Markets

   • Đầu tư tài chính và rủi ro/ Stock Markets
   • Định nghĩa đầu tư từ góc độ tài chính/ What is investment ?
   • Phân tích dự án đầu tư/ Investment project analysis
   • Hệ số VAR/ VAR ratio
   • Quản trị rủi ro đầu tư tài chính/ Finacial risk management
   • Thực hành: Bài tập huấn luyện/ Exercises

   Phần 10: Quản lý đội ngũ/ Team Management

   • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ / Team – building and management
   • Tạo động lực làm việc

   Phần 11: Đề tài tốt nghiệp “Lên đề án quản trị tài chính tại công ty”/ Final Exam “Project of financial management at the company”

   Phần 12: Đối thoại cùng chuyên gia/ mentoring with trainer

   Phần 13: Lễ trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”/ Graduation Ceremony

   Phần 14: Huấn luyện áp dụng thực tế tại công ty/ Coaching in the company

   Tư vấn

   Nghệ thuật lãnh đạo

   Quản lý & lãnh đạo
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho Các nhà quản lý, lãnh đạo những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

   Vào cuối khóa, học viên có thể:

   Có giải pháp chuyên sâu trong công tác xử lý tình huống chuyên nghiệp

   • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý.
   • Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý.
   • Xây dựng Quyền hạn và Quyền lực.
   • Sử dụng Quyền hạn và Quyền lực hiệu quả trong Lãnh đạo.
   • Nhìn nhận vai trò và sứ mạng của Nhà lãnh đạo trong Tổ chức.
   • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp.
   • Hiểu rõ các động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc và ứng dụng.
   • Nắm bắt cách thức chỉ đạo hiện đại và cách ứng dụng.
   • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả

   Đối tượng tham dự

   Khóa học được thiết kế cho các cấp Lãnh đạo, giám sát, quản lý và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí lãnh đạo, giám sát, quản lý.

   Nội dung

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   Tổng quan về Nhà Lãnh đạo
   • Quản lý & Lãnh đạo
   • Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý
   • Sứ mạng của Nhà Lãnh đạo
   • Vị trí và vai trò của Nhà Lãnh đạo
   • Các chức năng & cấp độ quản lý lãnh đạo
   • Các miền Lãnh đạo
   • Xu thế Lãnh đạo hiện đại 2016
   • Các kỹ năng cần thiết của người Lãnh đạo
   • Nắm bắt Thừa nhận các chức năng về lãnh đạo làm căn cứ xây dựng nền tảng vững chắc trong lãnh đạo
   Nghệ thuật Xây dựng chân dung Người lãnh đạo chuyên nghiệp
   • Lý thuyết lãnh đạo X và Y
   • Quyền hạn và Quyền lực
   • Bí quyết xây dựng & sử dụng Quyền lực
   • Ma trận Lãnh đạo của Blake and Mouton
   • Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống
   • Sơ đồ phong cách lãnh đạo
   • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
   • Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên

   Giao tiếp trong Lãnh đạo
   • Nghệ thuật giao tiếp trong Lãnh đạo
   • Các loại hình giao tiếp của Lãnh đạo
   • Biết mình biết người
   • Lãnh đạo theo tâm lý nhân viên.
   • Phương pháp trao đổi thông tin hiệu quả
   • Những yếu tố tác động đến quan điểm giao tiếp
   • Chỉ đạo hiệu quả khi Lãnh đạo
   • Nghệ thuật Đắc nhân tâm trong lãnh đạo
   • Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả.
   • Giao tiếp hiệu quả trong công việc.
   • Xác định các hình thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức
   Nghệ thuật Truyền cảm hứng cho nhân viên
   • Kỹ năng xử dụng yếu tố chân thành, thông cảm trong tâm lý nhân viên
   • Xác định tiêu chí nhân viên thực hiện
   • Tìm ra những lợi ích phù hợp với mong muốn của nhân viên
   • Áp dụng sáng tạo, tư duy trong nhân viên
   • Nắm bắt tâm lý để nhân viên thay đổi thái độ tích cực
   Thuyết thu phục Nhân viên cốt lõi
   • Chiến lược đào tạo & phát triển nhân viên theo năng lực
   • Nghệ thuật định hướng & xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân
   • Nguyên tắc trong thu phục nhân viên
   • Xây dựng đội ngủ nhân sự cốt lỗi & Đội ngũ nhân viên kế thừa
   Thực hành – áp dụng
   • Bài tập thực tế
   • Giải pháp trong khó khăn thực tại doanh nghiệp
   Tư vấn

   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   • Cấp quản lý doanh nghiệp
   • Trưởng/ phó các phòng, ban
   • Nhân viên kinh doanh, tiếp thị, Hành chính, lễ tân,…

   Thông điệp khóa học

   • Nhận thức tổng quan về giá trị cốt lỗi của ý thức văn hóa cộng đồng, Văn hóa với đồng nghiệp với khách hàng
   • Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp nhằm hình thành nên giá trị quan trọng nhất là đội ngũ nhân sự tự tin vào Tầm nhìn – Sứ mệnh & Tôn chỉ định hướng của doanh nghiệp hiện tại & tương lai.
   • Nhận thức được Nghệ thuật thu phục & phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa thông qua phương pháp quản trị tâm trí.
   • Phương thức nhận dạng – thiết kế & xây dựng bản sắc Văn hóa doanh nghiệp qua các kỹ năng chuyên biệt
   • Tiếp cận, thực hành & phát triển các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp một cách hiệu quả

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:

   • Hiểu được giá trị cốt lõi của Văn hóa trong một doanh nghiệp
   • Ý thức, tự giác hình thành được phong cách giao tiếp trong công sở và khách hàng
   • Có giải pháo xử lý được các tình huấn về văn hóa với đối tác, khách hàng trong ,lĩnh vực dịch vụ
   • Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, ý nghĩa và tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp
   • Nắm vững phương thức xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa ứng xử đối với khách hàng nội bộ, khách hàng bên ngoài một cách hài hòa phù hợp với xu thế hội nhập hiện đại mà vẫn giữ gìn bản sắc riêng của doanh nghiệp
   • Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, là tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai
   • Hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày lưu loát, hiệu quả và mạch lạc, thấu hiểu những diễn tiến dẫn đến nguyên nhân và hướng giải quyết ổn thỏa
   • Áp dụng uyển chuyển Thành công giữa bản sắc văn hoá của công ty cùng các kỹ năng giao tiếp bài bản của cá nhân trong quá trình tư vấn – giao tiếp – kinh doanh – chăm sóc khách hàng nhằm thu được kết quả tối ưu cho doanh nghiệp

   Nội dung chương trình

   Phần I

   • Dẫn nhập – Giới thiệu & Nhận dạng về Văn hóa Doanh nghiệp
   • Văn hóa Doanh nghiệp là gì – Tại sao doanh nghiệp cần văn hóa nền tảng gốc?
   • Vai trò & Ý nghĩa của Văn hóa Doanh nghiệp – Tầm quan trọng của Văn hóa Doanh nghiệp

   Phần II

   • Những yếu tố cơ bản & thiết yếu tạo dựng nên Văn hóa Doanh nghiệp
   • Tham khảo các nền Văn hóa Doanh nghiệp thành công
   • Nhận dạng những khiếm khuyết & giải pháp khắc phục
   • Phương pháp thiết kế và xây dựng bản sắc Văn hóa Doanh nghiệp
   • Văn hóa giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng

   Phần III

   • Hình thức – Quy trình & các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
   • Phân định & phương thức thực hiện 03 hình thức giao tiếp: Xã hội – Công việc – Cá nhân
   • Quy trình giao tiếp bài bản & các yếu tố ảnh hưởng Thành công hay Thất bại trong giao tiếp
   • Các kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp:Kỹ năng Nói – Kỹ năng Nghe – Kỹ năng Giới thiệu – Kỹ năng Chào – Kỹ năng Cười – Kỹ năng sử dụng Ánh mắt – Kỹ năng Bắt tay – trao name card- Kỹ năng Quan sát – Kỹ năng Tặng quà – Kỹ năng Cám ơn – Kỹ năng Xin lỗi – Kỹ năng Trang phục – Kỹ năng Phục trang và Kỹ năng Tạo dựng lòng tin
   • Các giải pháp nâng cao kỹ năng Giao tiếp trong công việc/ xã hội và quan hệ cá nhân

   Phần IV

   • Văn hóa Giao tiếp chuẩn mực
   • Văn hóa ngôn từ – Những rào cản gây ảnh hưởng
   • Những khiếm khuyết trong Văn hóa Giao tiếp & biện pháp khắc phục
   • Các kênh Giao tiếp văn hóa giao thoa: Trực tiếp – Gián tiếp
   • Kỹ năng phát triển văn hóa nội bộ – Kỹ năng phản hồi ý kiến
   • Định hướng 03 giải pháp tối ưu trong Nghệ thuật ứng xử Văn hóa

   Trên đây là nội dung mang tính chất tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp mà một tổ chức cần phải trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản áp dụng vào thị trường hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay.

   Trong quá trình giảng dạy chuyên gia sẽ chia sẽ những kinh nghiệm chuyên sâu mang tính thực tiễn về văn hóa được Chuyên gia đúc kết từ các nước trên thế giới và có sự chắc lọc về văn hóa chuẩn mực, phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp nhằm mục đích xây dựng nền văn hóa nhất định tùy theo triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi sản phẩm Doanh nghiệp. Mục tiêu cuối giúp cho nhân viên thấu hiểu sâu sắc xứ mệnh và tầm nhìn của công ty.

   Chi tiết khóa học:

   Bài học Nội dung chính Kết quả
   1. Thay đổi tu duy &ý thức thực hiện về Văn hóa doanh nghiệp
   • Hiểu về Văn hóa doanh nghiệp
   • Lợi ích của VHDN
   • Các cấp độ và đặc trưng của VHDN
   • Các Mô hình VHDN hiện đại
   • Xác định được các đặc trưng cơ bản VHDN của công ty
   • Xác định mô hình văn hóa phù hợp với mục tiêu tiêu và chiến lược công ty
   1. Các yếu tố tác động đến VHDN
   • Các yếu tố tác động đến VHDN
   • Văn hóa các quốc gia trên thế giới
   • Đặc trưng Văn hóa vùng miền
   • Văn hóa dân tộc và quốc tế
   • Giao thoa Văn hóa và hội nhập
   • Văn hóa Doanh nghiệp trong thế giới phẳng
   • Nắm bắt các nền văn hóa thế giới và hội nhập
   • Có kiến thức về bản sắc và giao thoa văn hóa
   • Nắm bắt các vấn đề của VHDN trong thế giới phẳng
   1. Thay đổi VHDN
   • VHDN trong hệ thống
   • Làm thế nào thay đổi VHDN
   • Tiến trình thay đổi VHDN
   • Những vấn đề cần chú ý
   • Xác định và thống nhất các nguyên tắc lãnh đạo, quản lý của công ty trong việc xây dựng VHDN
   • Thay đổi VHDN của công ty
   1. Xây dựng VHDN
   • Cách thức Xây dựng VHDN
   • Xây dựng VHDN từ khủng hoảng
   • Xây dựng VHDN từ mô hình cũ
   • Xây dựng VHDN đi trước đón đầu
   • Xây dựng VHDN theo PAM
   • Xác định và thống nhất các nguyên tắc lãnh đạo, quản lý của công ty trong việc xây dựng VHDN
   • Thay đổi VHDN của công ty
   Tư vấn

   Quản trị mâu thuẩn và giải quyết xung đột

   Giải quyết vấn đề
   2 buổi
   Học phí 2.100.000 ₫
   Giải quyết vấn đề
   2 buổi
   Học phí 2.100.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi học xong khóa học này học viên có khả năng:

   • Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc quản lý xung đột
   • Tránh được các xung đột trong công ty làm ảnh hướng xấu đến công việc
   • Tránh được sự mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ
   • Biết được các nguyên nhân để phòng tránh
   • Biết phương pháp giải quyết để khắc phục

   Đối tượng tham dự

   Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý.

   Nội dung

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   1. Nguyên nhân xảy ra xung đột
   • Tại sao xảy ra xung đột?
   • Xảy ra trên lĩnh vực nào?
   • Hậu quả của nó ảnh hưởng như thế nào với doanh nghiệp:
   1. Thời gian
   2. Con người
   3. Tiền bạc
   4. Sản xuất
   • Hiểu rõ nguồn gốc phát sinh xung đột
   • Biết được xung đột từ lĩnh vực nào
   • Hiểu hậu quả nghiêm trọng ra sao nếu xảy ra xung đột
   1. Tâm lý và cá tính con người trong khi làm việc đồng đội
   • Cá nhân con người tham gia đồng đội nhiệm vụ như thế nào?
   • Tâm lý của con người ảnh hưởng gì đến xung đột với đồng nghiệp
   • Các loại cá tính điển hình
   • Phân tích từng loại cá tính
   • Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội
   • Biết rõ bản chất con người
   • Biết sẽ đối mặt với ai
   • Biết sẽ đối phó như thế nào
   • Biết sẽ thích nghi như thế nào
   1. Xung đột xảy ra với ai? Bộ phận nào?
   • Xung đột thường hay xảy ra: Người và Người. Bộ phận và Bộ phận
   1. Cấp trên – Cấp dưới
   2. Đồng nghiệp với nhau
   3. Sản xuất và KCS
   4. Sản xuất và Bảo trì
   5. Sản xuất và Bán hàng
   6. Nhân sự và Bộ phận khác
   • Xung đột xảy ra cấp trên và dưới do quá mệnh lệnh hay thiếu tôn trọng
   • Xung đột giữa đồng nghiệp do quyền lợi hay công việc
   • Xung đột giữa các bộ phận do thiếu thông tin, thiếu hợp tác, hiểu lầm nhau
   1. Các bước giải quyết xung đột
   • Tổ chức hòa giải là phương pháp tối ưu
   • Nguyên tắc 2 bên cùng thắng
   • Nguyên tắc 2 bên đều có lợi
   • Nguyên tắc 2 bên đều có chút nhượng bộ tôn trọng nhau
   • Người quản lý biết cách hòa giải hợp lý
   • Tránh bên trọng bên khinh
   • Khuyến khích 2 bên hợp tác
   • Vì lợi ích chung Doanh nghiệp
   • Vì môi trường làm việc thân thiện lâu dài
   1. Diễn vai
   • Mỗi nhóm sẽ có một đề tài xung đột để diễn vai
   • Quay video clip để phân tích tình huống đạt và không đạt
   • Biết và áp dụng trong thực tế
   Tư vấn

   Đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp (Train the Trainer)

   Kỹ năng giao tiếp khác
   8 buổi
   Học phí 5.700.000 ₫
   Kỹ năng giao tiếp khác
   8 buổi
   Học phí 5.700.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Nội dung khóa học

   • Nghệ thuật truyền đạt kế hoạch làm việc trong doanh nghiệp giúp nhân viên hiểu nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất
   • Nâng cao kỹ năng huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp
   • Nghệ thuật xử lý tình huống phát sinh trong doanh nghiệp
   • Kỹ năng dẫn giảng, đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
   • Đối thoại trực tiếp với đội ngũ chuyên gia

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình này nhắm đến các giảng viên tham vọng và giảng viên hiện tại. Chương trình sẽ cung cấp cho người tham gia:

   • Tìm hiểu phương pháp tiếp cận về việc chuẩn bị và giảng dạy một chương trình đào tạo.
   • Tìm hiểu cơ bản về cách học của người lớn và quá trình học tập
   • Tìm hiểu về hướng dẫn đào tạo cơ bản
   • Thực hành những kinh nghiệm tốt nhất cần cho một giảng viên hiệu quả
   • Tìm hiểu cách tổ chức lớp học và môi trường học tập
   • Tìm hiểu cách lấy thông tin phản hồi và đánh giá đào tạo

   Đối tượng khóa học

   • Giám Đốc Nhân sự, Giám Đốc đào tạo
   • Trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng nhân sự
   • Các trưởng phòng ban Bộ phận
   • Các đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này

   Phương pháp

   Chương trình 4 ngày (8 buổi) sẽ được thực hiện bằng hình thức trình bày trực quan, trò chơi, hoạt động, phân vai, v.v. Người tham gia cũng sẽ trình bày những hoạt động suy nghĩ cá nhân để tiếp thu kiến thức học tập.

   Chi tiết khóa học

   Chương trình sẽ bao gồm các phần sau:

   Chuyên đề Nội dung học tập
   Giảng viên chuyên nghiệp
   Checking-In
   • Những nguyên tắc cơ bản trong đào tạo và huấn luyện nội bộ
   • Khái niệm “học viên ” và phong cách học của người đã có kinh nghiệm làm việc.
   • Các hình thức đào tạo và huấn luyện phù hợp với người đang đi làmXây dựng mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy.
   • Biên soạn tài liệu giảng viên _ học viênKết cấu của bài giảng.
   • Phân loại nội dung cho từng đề mục của bài giảng.
   • Hướng dẫn thao tác biên soạn slide giảng trên Power PointXây dựng các tình huống thực tế
   • Xác định các dụng cụ trợ giảng và văn phòng phẩm cần thiết cho lớp học
   • Xây dựng kế hoạch bài giảng.
   Kỹ năng dẫn giảng: Giới thiệu dẫn dắt học viên
   • Kỹ năng chào đón học viên / Giới thiệu giảng viên/ Học viên tự giới thiệu
   • Kỹ thuật thiết lập nội quy/ Giới thiệu phương pháp đào tạo/ khám phá mong đợi của học viên
   • Làm rõ mục tiêu khóa học/ Giới thiệu nội dung khóa học/ Kỹ thuật dẫn nhập
   • 04 Modun kỹ năng thao giảng chuyên nghiệp: GLOSS – EASY – FEED – OFF

   Kiểm soát quá trình dẫn giảng

   • Kỹ thuật quản lý tình huống: lớp quá năng động – quá trầm – quá tẻ nhạt,…
   • Kỹ thuật quản lý thời gian: kỹ thuật chuẩn bị – dẫn giảng – kết thúc
   • Kỹ thuật quản lý học viên: học viên thụ động – năng động – cá biệt

   Kiểm tra & đánh giá, dẫn giảng

   • Kiểm tra hệ thống hóa quá trình dẫn giảng của học viên
   • Những khiếm khuyết của giảng viên & phương pháp khắc phục
   • Tương tác với học viên và các hoạt động tại lớp
   • Các tiến trình thực hiện chuyên nghiệp
   • Các công tác chuẩn bị trước ngày thao giảng
   • Kỹ năng thiết lập đội/ nhóm trong lớp học
   • Giới thiệu phương pháp đào tạo: Quy nạp & diễn dịch / Tình huống & Não công
   • Giới thiệu phương pháp đào tạo VAK
   • Kỹ năng tiến hành thao giảng: quy trình 3Ts / Ngôn ngữ hình thể / tư thế & vị trí tương ứng,…
   • Kỹ thuật đặt câu hỏi / lắng nghe câu trả lời / phân tích / giải thích / đúc kết
   Quy trình, Kỹ thuật thiết kế Slide Kỹ thuật thiết kế slide trình chiếu.
   • Nguyên tác thiết kế slide trình chiếu (08 yêu cầu nguyên tắc)
   • Kỹ thuật thiết kế Kích cỡ/ Loại chữ/ Màu sắc/ Hình ảnh
   • Kỹ thuật thiết kế siêu liên kết/ Nền slide/ Tiêu đề/ Hiệu ứng
   • Các minh họa trực quan/ Phân tích & hiệu chỉnh – bài tập tình huống
   • Yêu cầu năng lực đối với giảng viên (06 yêu cầu tiêu chuẩn)
   • Kỹ năng thiết kế giáo trình/ chuẩn bị đạo cụ đào tạo/ kiểm soát tiến trình thao giảng
   • Kỹ năng sử dụng đạo cụ đào tạo/ Kỹ thuật tiến hành thao giảng cá nhân
   • Yêu cầu đạt 40 tiêu chuẩn thiết kế – xây dựng & thao giảng chuyên nghiệp
   • Hiểu và thực hành về kỹ năng giảng dạy và các chiến lược đào tạo
   • Thuyết trình hình ảnh
   • Cốt truyện thay vì hình ảnh hoạt hình
   • Sử dụng trò thay vai, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm để cung cấp cơ hội học tập
   • Lập kế hoạch hoàn thiện kỹ năng giảng dạy
   • Chuẩn bị giảng dạy đề tài trong 10 phút
   • Giảng dạy.
   • Đánh giá và phản hồi.
   • Tổng kết
   • Cách thức đánh giá
   • Các hình thức và mẫu biểu đánh giá
   • Các loại kiểm tra
   Tư vấn

   Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung

   Quản lý & lãnh đạo
   10 buổi
   Học phí 6.300.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo
   10 buổi
   Học phí 6.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khoá học, học viên sẽ:

   • Thừa nhận, thích nghi và chủ động giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý & lãnh đạo;
   • Thực hiện các bước hoạch định công việc và ủy thác công việc hiệu quả;
   • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;
   • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả;
   • Huấn luyện, hướng dẫn trên công việc và đánh giá kết quả công việc của nhân viên;
   • Xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các sự cố hoặc mâu thuẫn, khó khăn trong công việc;
   • Biết cách xây dựng đội ngũ nhân viên và dẫn dắt đội hoàn thành mục tiêu chung.
   • Lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý của bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc

   Đối tượng tham dự khóa học

   • Các cấp Giám đốc chi nhánh, Trưởng Bộ phận, trưởng phó phòng ban, cấp giám sát, quản lý, tổ trưởng, quản đốc hoặc các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý.

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   1. Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện
   • Khái quát về lập kế hoạch
   • Phương pháp lập kế hoạch- Xác định mục tiêu
   • Chuẩn bị nguồn lực- Truyền đạt kế hoạch
   • Phương pháp tổ chức công việc (quy trình, định biên nhân sự, lập mô tả công việc, …)
   • Tổ chức công việc cá nhân
   • Chuyên sâu về quy trình lập kế hoạch- Giảp pháp thực hiện
   2. Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc
   • Giám sát quá trình thực hiện công việc của nhân viên
   • Những khó khăn trong thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc
   • Mục đích và lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc
   • Quy trình và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc
   • Cách xây dựng hệ thống KPI công việc.
   • Đánh giá hiệu quả làm việc theo tiêu chí
   • Tiêu chí KPI trong đánh giá nhân viên
   3. Tạo động lực cho nhân viên
   • Công cụ phân tích động lực
   • Vai trò của doanh nghiệp
   • Vai trò của người quản lý
   • Nghệ thuật động viên theo Maslow
   • Nghệ thuật động viên theo Herzberg
   • Các cách động viên nhân viên hiệu quả
   • Nghệ thuật trong huấn luyện nhân viên
   4. Huấn luyện, kèm cặp nhân viên
   • Nguyên tắc huấn luyện & đào tạo nhân viên
   • Cách đào tạo & phát triển Nhân viên dự phòng
   • Các mong đợi của người học
   • Quy trình hướng dẫn công việc
   • Kèm cặp và lợi ích của kèm cặp nhân viên đối với người quản lý
   • Các phương pháp kèm cặp
   • Các kỹ năng cần thiết
   • Duy trì hoạt động kèm cặp
   • Chuyên sâu về đào tạo & phát triển đội ngũ
   5. Kỹ năng giao việc ủy quyền
   • Các bước ủy thác và phân công công việc
   • Các công việc không được ủy thác
   • Mức độ ủy quyền
   • Xử từ chối của nhân viên khi ủy thác
   • Các nguyên tắc Ủy thác công việc
   • Chuyên nghiệp trong giao và ủy thác việc cho nhân viên
   6. Giải quyết vấn đề & ra quyết định
   • Quy trình giải quyết vấn đề
   • Xác định vấn đề – Xác định nguyên nhân
   • Ứng dụng công cụ trong Giải quyết Vấn đề
   • Ra quyết định trong Lãnh đạo
   • Những phương pháp Ra quyết định hiệu quả
   • Cơ sở ra quyết định.
   • Đánh giá hiệu quả các quyết định
   • Thực hành
   • Nắm chuyên sâu về quy trình, ra quyết định xử lý vấn đề nhanh chóng hiệu quả
   Tư vấn

   Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   8 buổi
   Học phí 5.700.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   8 buổi
   Học phí 5.700.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học quản đốc sản xuất được thiết kế nhằm mục tiêu nâng cao năng lực trong quản lý tại nhà máy, toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp, và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học, các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

   Đối tượng tham gia

   • Cán bộ quản lý Phân xưởng
   • Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất
   • Cán bộ tổ trưởng tiềm năng

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   Tổng quan về Quản đốc sản xuất trong hoạt động của Doanh nghiệp – Chân dung một tổ chức sản xuất?
   – Mối quan hệ giữa Phân xưởng sản xuất và các bộ phận trong DN
   – Vai trò, nhiệm vụ của Quản đốc phân xưởng (QĐPX)
   – Các phẩm chất và kỹ năng cần có để là một người QĐPX thành công
   • Nghệ thuật trong quản lý tại nhà máy
   Kỹ năng chuyên sâu trong điều hành nhân viên cấp dưới trong sản xuất – Nâng cao trao đổi thông tin
   • Kỹ năng giao tiếp
   • Kỹ năng lắng nghe
   • Kỹ năng cho và nhận phản hồi
   • Kỹ năng đặt câu hỏi

   Nghệ thuật tạo động lực cho nhân viên

   • Công cụ phân tích
   • Các yếu tố tạo động lực
   • Vai trò của người quản lý

   – Quy trình đánh giá hiệu quả công việc

   • Xác định các tiêu chí
   • Quy trình đánh giá hiệu quả
   • Các phương pháp
   • Nâng cao năng lực điều hành trong sản xuất
   Lập kế hoạch sản xuất & hoạch định tổng hợp trong nhà máy – Tổng quan hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính
   – Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch kiểm tra
   – Sự cần thiết của công tác kế hoạch
   – Phương pháp lập kế hoạch sản xuất
   – Kế hoạch kiểm tra
   – Điều độ và lập lịch trình sản xuất – các công cụ
   • Quy trình chuyên môn trong lập kế hoạch tại nhà máy
   Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất – Quản lý năng suất
   • Năng suất là gì ?
   • Các quan điểm mới về năng suất
   • Quy trình quản lý năng suất

   – Quản lý chất lượng (QLCL)

   • Các nguyên lý cơ bản trong QLCL
   • Các quan điểm về QLCL
   • Chi phí chất lượng: các quan điểm
   • Vai trò các bộ phận trong công tác QLCL
   • Năng suất và chất lượng
   • Sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý trong QLCL

   – Quản lý, giảm lãng phí trong sản xuất

   • Chi phí sản xuất: các yếu tố cấu thành
   • Vấn đề lãng phí trong sản xuất
   • Nhận diện, loại trừ lãng phí
   • Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất

   – Công tác giám sát, kiểm tra trong sản xuất

   • Phòng ngừa hay khắc phục?
   • Giám sát và kiểm tra
   • Giám sát sản xuất với 4M
   • Sử dụng check list trong công tác kiểm tra, giám sát

   – Kaizen – 5S với năng suất, chất lượng

   • Điều chỉnh và cải tiến trong chất lượng sản xuất
   Áp dụng thực tế – Huấn luyện chuyên nghiệp
   • Áp dụng trong huấn luyện đội ngũ
   Tư vấn

   Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Học phí 4.100.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Học phí 4.100.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Hiểu, nhận thức được một số đặc điểm chung nhất về điều hành sản xuất, vai trò của sản xuất đóng góp trong công ty.
   • Một số yếu tố chính khi quản lý điều hành doanh nghiệp: quản lý năng suất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí.
   • Một số công cụ chính để quản lý năng suất, quản lý chất lượng và quản lý chi phí.

   Đối tượng tham gia

   • Tổ trưởng SX, trưởng ca, trưởng chuyền.

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính
   Phần 1: Nhiệm vụ , vai trò của tổ trưởng sản xuất.
   • Công việc quản lý một công đoạn sản xuất
   • Vai trò của tổ trưởng trong việc hoàn thành công việc được giao
   • Hình ảnh của tổ trưởng trong nhân viên vận hành
   • Các kỹ năng cần thiết tổ trưởng
   • Tố chất cốt lõi để hoàn thành được nhiệm vụ tổ trưởng
   Phần 2: Kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin tổ sản xuất.
   • Thế nào là Giao tiếp hiệu quả với nhân viên
   • Qui trình giao tiếp hiệu quả
   • Các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả giao tiếp
   • Kỹ năng giao tiếp vói nhân viên vận hành.
   • Kỹ giao tiếp với cấp trên.
   Phần 3: Kỹ năng phân công công việc và triển khai công việc tổ sản xuất
   • Mục tiêu triển khai công việc cho nhân viên
   • Phương pháp phân công công việc cho nhân viên : cụ thể, chi tiết, rõ ràng.
   • Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên trong sản xuất
   • Triển khai công việc đến từng nhân viên
   • Biểu mâu triển khai công việc cho nhân viên.
   Phần 4: Kỹ năng giám sát tổ sản xuất
   • Phương pháp giám sát kết quả công việc
   • ứng xử khi giám sát vơi nhân viên
   • Các công cụ phải có khi giám sát kết quả công việc của nhân viên.
   • Những nội dung giám sát của tổ trưởng sản xuất.
   • Giám sát NVL
   • Giám sát Vận hành thiết bị
   • Giám sát qui trình sản xuất
   • Giám sát nhân viên vận hành
   Phần 5 : Quản lý năng suất tại tổ sản xuất
   • Khái niệm năng suất của tổ sản xuất ..
   • Các yếu tố nhân viên vận hành và TTSX tác động trực tiếp đến năng suất
   • Làm thế nào để tăng năng suất xưởng sản xuất.
   • Phương pháp nhận diện lãng phí trong sản xuất
   • Ứng dụng cải tiến cắt giảm lãng phí tại tổ sản xuất.
   Phần 6 : Quản lý chất lượng tại tổ sản xuất
   • Chất lượng sản phẩm trong sản xuất
   • Các yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm tại tổ sản xuất
   • Vai trò của nhân viên vận hành trong việc tạo ra chất lượng sản phẩm
   • Vai trò QC và TTSX trong việc giám sát chất lượng sản phẩm
   • Công cụ quản lý chất lượng sản phẩm :
   • Phiếu thu thập thông tin chất lượng tại tổ sản xuất .
   • Phân tích nguyên nhân gây lỗi chát lượng sản phẩm.
   Bài tập áp dụng tại nhà máy
   • Xử lý tình huống phát sinh, tìm giải pháp tối ưu
   Tư vấn

   Huấn luyện Lập kế hoạch sản xuất

   Kế hoạch sản xuất
   6 buổi
   Học phí 4.100.000 ₫
   Kế hoạch sản xuất
   6 buổi
   Học phí 4.100.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Sau khoá học này học viên thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất trên 1 file Excel

   • Trình bày được qui trình thực hiện kế hoạch điều độ sản xuất của công ty
   • Thực hành, ứng dụng các công cụ tính toán điều độ sản xuất bố trí máy, tính toán nhu cầu vật tư , hoạch định công suất .
   • Ứng dụng công cụ triển khai kế hoạch sản xuất.
   • Nhận diện được các rủi ro, giải pháp khắc phục phòng ngừa rủi ro khi triển khai ,giám sát sản xuất.

   Đối tượng tham gia

   • Nhân viên phụ trách kế hoạch công ty, xưởng, trong toàn hệ thống kế hoạch .
   • Nhân viên quan tâm và chuẩn bị nhận trách nhiệm kế hoạch sản xuất.

   Nội dung

   Phần 1: Tổng quan về lập kế hoạch và just in time

   • Mục tiêu lập kế hoạch sản xuất
   • Lý do cần có kế hoạch sản xuất đúng và đủ
   • Xu hướng đặt hàng của khách hàng thị trường cạnh tranh trong tương lai
   • Những nguồn lực chính khi lập KHSX

   Phần 2: Quy trình, cơ sở lập kế hoạch điều độ sản xuất

   • Giới thiệu qui trình lập KHSX từ đầu vào đến đầu ra.
   • Cơ sở lập kế hoạch sản xuất
   • Các thông tin phải có khi lập KHSX
   • Các định mức phải có khi lập KHSX

   Phần 3: Tính toán chuẩn bị nguồn lực kế hoạch sản xuất

   Sắp xếp điều độ kế hoạch sản xuất

   • Mô hình lập kế hoạch sản xuất : đẩy và kéo (Push – Pull)
   • Các thông tin đầu vào nhận đơn hàng sản xuất
   • Hệ thống các đơn hàng thực hiện theo thời gian giao hàng .
   • Công cụ sắp xếp thứ tụ ưu tiên điều độ đơn hàng.
    • Phương pháp Heijunka
    • Phương pháp Johnson
    • Phương pháp Hungary

   Tính toán nguồn lực nguyên vật liệu

   • Mục tiêu tính toán nguồn lực nguyên vật liệu
   • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực NVL
   • Công cụ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu
   • Kết quả đầu ra tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.
   • Tính toán lượng nhu cầu tồn kho NVL.

   Tính toán nguồn lực thiết bị

   • Mục tiêu tính toán nguồn lực thiét bị
   • Các thông tin đầu vào tính toán nguồn lực thiết bị
   • Công cụ tính toán hoạch định công suất năng suất định mức thiết bị.
   • Giải quyết thắt nút cổ chai thiết bị
   • Nguyên tắc bố trí máy sản xuất

   Tính toán nguồn nhân lực

   • Định mức năng suất lao động
   • Tính toán số lao động bố trí kế hoạch sản xuất .
   • Giải quyết thắt nút cổ chai con người.

   Công cụ ứng dụng tính toán triển khai thông tin kế hoạch

   • Sơ đồ PERT – Tính toán thời gian hoàn thành đơn hàng
   • Đường găng kế hoạch sản xuất
   • Biểu đồ Gantt

   Phần 4: Kỹ năng triển khai kế hoạch sản xuất

   • Phương pháp truyền thông kế hoạch cho nhân viên.
   • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế hoạch.
   • Mục tiêu giám sát kế hoạch
   • Các nôi dung khi giám sát kê hoạch sản xuất
   • Các rủi ro thường gặp và giải pháp xử lý khi triển khai KHSX
   Tư vấn

   Quản lý kho bãi chuyên nghiệp

   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Học phí 4.100.000 ₫
   Quản lý & lãnh đạo khác
   6 buổi
   Học phí 4.100.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Hiểu rõ tầm quan trọng Quản lý kho hàng như thế nào hiệu quả

   • Sắp xếp thứ tự kho hàng hợp lý
   • Bảo quản kho hàng tốt
   • Nắm rõ quy trình kiểm kê hàng hóa
   • Thủ tục xuất nhập kho chính xác rõ ràng
   • Bảo đảm an toàn kho hàng, phòng chống cháy nổ

   Đối tượng tham dự

   Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý,Thủ kho, phụ kho, giám sát kho và những người dự định bố trí làm việc trong kho bãi…

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   Vị trí, vai trò người quản lý kho hàng
   • Yêu cầu đặt thù của quản lý kho:
   • Trung thực, cẩn thận
   • Những tố chất cần thiết khác
   • Hiểu được đạo đức nghề nghiệp quản lý kho hàng
   • Biết tránh những cám dỗ vật chất
   Quản lý hoạt động kho
   • Khái niệm kho hàng
   • Các loại kho hàng
   • Mối liên hệ kho và các bộ phận khác
   • Quy trình Xuất & Nhập kho
   • Nắm rõ tổ chức các loại kho hàng hóa
   • Liên hệ với các bộ phận khác hổ trợ
   • Nắm bắt quy trình xuất nhập
   Nguyên tắc quản lý kho
   • 3 tiêu chí quản lý kho
   • Nguyên tắc 4 dễ
   • Nguyên tắc 4 không
   • Phân loại hàng hóa theo giá trị ABC
   • Hiểu và ứng dụng các nguyên tắc quản lý kho
   • Biết phân loại và giám sát các loại hàng hóa giá trị
   Hệ thống mã sản phẩm
   • Kiến thức về mã sản phẩm hàng hóa
   • Cách tính và đọc mã sản phẩm
   • Biết đọc và tính mã vạch sản phẩm
   Kiểm kê hàng hóa
   • Các bước kiểm kê
   • Chuẩn bị như thế nào
   • Kiểm kê ra sao
   • Báo cáo thế nào khi có sai lệch
   • Kiểm kê như thế nào hiệu quả
   • Tránh kiểm kê lần 2
   Các nguyên tắc an toàn và bảo quản kho
   • Thiết kế mặt bằng kho an toàn
   • Tư thế bốc xếp an toàn
   • Sử dụng xe nâng an toàn
   • Thiết kế mặt bằng sao cho an toàn .
   • Biết hướng dẫn kiểm tra công nhân và xe nâng hàng an toàn
   Tư vấn

   Nâng cao kỹ năng bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện

   Kỹ năng bán hàng
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Kỹ năng bán hàng
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Thông điệp khóa học

   • Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp bộ phận bán hàng hiểu chuyên sâu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực bán hàng sản phẩm chuyên ngành cơ khí- điện.
   • Phân biệt rõ giữa hai mô hình bán hàng thông thường với bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện.
   • Tầm quan trọng trong bán hàng chuyên ngành theo sản phẩm đặc thù.
   • Phát triển kênh bán hàng theo từng ngành hàng chuyên ngành.

   Mục tiêu mong đợi

   • Thấu hiểu về nghề bán hàng chuyên ngành cơ khí - điện
   • Hiểu tâm lý và hành vi tiêu dùng của khách hàng sử dụng sản phẩm chuyên ngành
   • Biết cách lập quy trình và phương pháp bán hàng hiệu quả thông qua sản phẩm ngành hàng sản phẩm đặc thù
   • Chuyên sâu trong bán hàng thông qua kỹ năng giao tiếp và trình bày bán hàng thuyết phục bán hàng chuyên nghiệp
   • Lộ trình trong quá trình phát triển sản phẩm chuyên ngành cơ khí – điện
   • Có giải pháp chuyên sâu trong công tác xử lý tình huống chuyên nghiệp

   Nội dung khóa học

   Chuyên đề Nội dung chính Kết quả
   Tổng quan về bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện
   • Chân dung & tư duy chuẩn mực người bán hàng chuyên ngành đặc thù về cơ khí – điện
   • Thế nào là bán hàng quốc tế, mua hàng quốc tế chuyên ngành
   • Chân dung người bán hàng chuyên nghiệp trong sản phẩm cơ khí – điện
   • Bí quyết trở thành nhân viên Bán hàng chuyên sâu theo từng ngành hàng xuất sắc.
   • Nguyên nhân thất bại trong bán hàng đặc thù chuyên ngành & giải pháp khắc phục
   • Thay đổi thái đô, tư duỵ về bán hàng hiện đại với nghiệp vụ chuyên ngành Cơ Khí – điện.
   • Công thức KASHER
   • Giao tiếp trong bán hàng
   1. Lắng nghe
   2. Ngôn ngữ không lời
   3. Thuyết phục
   4. Phân tích chuyên sâu sản phẩm
   5. Hiểu, trao niềm tin
   6. Chạm cảm xúc khách hàng
   • Hiểu chuyên sâu về nghề bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện
   • Vai trò, phương pháp phát triển bán hang chuyên ngành
   • Xây dựng quy trình tiếp cận sản phẩm chuyên ngành.
   • Văn hóa bán hàng chuyên ngành
   • Sử dụng tư duy chuyên môn trong sản phẩm cơ khí- điện.
   Tư duy bán hàng hiện đại với vai trò nghiệp vụ chuyên ngành cơ khí – điện
   • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận bán hàng hiện đại chuyên ngành.
   • Sự khác biệt giữa nhân viên bán hàng & Bán hàng chuyên ngành cơ khí- điện
   • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác trong bán hàng chuyên ngành
   • Phương pháp PICK tạo dựng lòng tin nơi khách hàng,
   • 4 trạng thái, tâm lý – tình huống & giải pháp
   • Phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong bán hàng hiện đại.
   • Có khả năng giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả
   • Có kiến thức về tâm lý giao tiếp thành công
   • Có khả năng xây dựng quan hệ, trong bộ phận kinh doanh với khách hàng chuyên nghệp.
   • Hiểu tâm lý khách hàng giao tiếp trong Bán hàng hiện đại
   Phương pháp tiếp cận khách hàng đặc thù ngành cơ khí – điện
   • Quản trị khu vực kinh doanh: 07 tiến trình: đánh giá/ thăm dò/ tiếp cần khách hàng chuyên ngành
   • Mô hình kênh phân phối – Tiến trình DMMS: Trưng bày – Duy trì – Bán hàng – Doanh số
   • Phân loại cửa hàng – Thiết lập hệ thống phân phối – Duy trì & phát triển kênh phân phối
   • Quản lý phân loại khu vực: 06 đề mục quản lý: quản lý nhân viên/bản thân…
   • Phân định 05 chuẩn loại thông tin khu vực: quy mô/ lượng khách/ phân loại/ địa bàn…
   • B1: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng & phương pháp tạo ấn tượng tốt ban đầu
   • B2: Tìm hiểu nhu cầu/ Xác định nhu cầu/ Phân tích nhu cầu/ Đáp ứng nhu cầu
   • B3: Trình bày đặc điểm & lợi ích phù hợp với nhu cầu khách hàng
   • B4: Kết thúc tư vấn bán hàng & kỹ thuật, chiến thuật chốt đơn hàng chuyên ngành thành công.
   • Nắm bắt kỹ thuật tìm kiếm khách hàng phân nguồn
   • Có các kế hoạch tiếp cận hiệu quả
   • Có các phương pháp tiếp cận và chào hàng hiện đại và sáng tạo.
   • Đạt được các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
   • Hoạch định và chuẩn bị cho việc bán hàng một cách có hệ thống theo chuyên ngành
   Lộ trình phát triển các sản phẩm chuyên ngành cơ khí – điện chuyên nghiệp
   • Phân định nguồn khách hàng tiềm năng với sản phẩm chuyên ngành
   • Hoạch định phân khúc thị trường: khách hàng mục tiêu/ nguyên tắc Pareto (20/80)/…
   • Phân tích các giải pháp biểu đồ xử lý vấn đề: biểu đồ xương cá/ tỷ lệ lượng/ não công
   • Kỹ năng Ủy thác & Phân quyền/Ma trận Ủy thác – Phân quyền & Phân công hiệu quả trong bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện
   • Phân tích 7 tiến trình Tháp nhu cầu Maslow: An sinh – Xã hội – Cá nhân
   • Xây dựng & quản lý đội ngũ năng động – 03 Phong cách tâm lý Quản trị ứng dụng
   • Huấn luyện & quy trình huấn luyện thực địa: các hướng dẫn/ làm mẫu/ thực hành…
   • Xác định các yêu cầu và đặc tính của người bán hàng hiệu quả.
   • Nắm bắt bí quyết thành công trong bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện
   Kỹ năng xử lý từ chối khách hàng, bán hàng (7 bước tiếp cận khách hàng)
   • Phân tích 04 thể loại chuẩn thông tin: Nhân sự – Kinh doanh – Doanh số & thị phần
   • Phân loại 04 tiêu chuẩn: Định lượng – Định tính – Doanh số – Thị phần
   • Phân tích SWOT/SOWT trong khu vực quản lý: nội tố – ngoại tố
   • Xác định 03 lợi thế Marketing ứng dụng: khách hàng mục tiêu/ giá trị…
   • Khám phá nhu cầu
   • Trình bày lợi ích
   • Xử lý phản đối/Thuyết phục
   • Kết thúc đơn hàng/Chốt hợp đồng
   • Áp dụng các kỹ thuật bán hàng vào 7 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
   • Xác định các tiêu chuẩn theo dõi bán hàng
   Thực hành xử lý tình huống bán hàng sản phẩm chuyên ngành cơ khí điện
   • Áp dụng các bước và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại trong sản phẩm chuyên ngành cơ khí – điện
   • Khách hàng khó tính/ khách hàng tiềm năng – VIP/ khách hàng không trung thành
   • Thảo luận – Hỏi & trả lời
   • Đánh giá và phản hồi thực hành
   • Tổng kết: Phân biệt chân dung nhân viên bán hàng và kỹ sự chuyên ngành bán hàng cơ khí – điện
   • Thực hiện 7 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
   • Xác định thành tựu và những lãnh vực cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và thành công
   Áp dụng thực tế
   • Bài tập thực tế
   • Kèm cặp - hướng dẫn
   Tư vấn

   Kỹ năng quản lý thời gian

   Quản lý thời gian
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Quản lý thời gian
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Đối tượng tham dự

   Bất kỳ ai muốn tăng hiệu suất sử dụng thời gian, đều có thể học

   Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ

   • Hiểu được giá trị của thời gian và vai trò của công tác quản trị thời gian.
   • Nắm vững các nguyên tắc cốt lõi và quan trọng, cũng như quy trình và phương pháp trong việc quản trị thời gian hiệu quả.
   • Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, kỹ thuật quản trị thời gian để tối ưu hóa hiệu quả trong công việc.

   Nội dung chương trình

   Phần I: Giá trị của thời gian

   • Giá trị thời gian của bạn là bao nhiêu?
   • Bạn “làm chủ” hay đang là “nô lệ” thời gian?
   • Bạn làm gì với 24 tiếng mỗi ngày?

   Phần II. Những nguyên tắc quản lý thời gian (QLTG) hiệu quả

   • Quản lý không gian làm việc
   • Lên kế hoạch cho một ngày của bạn
   • Thỏa thuận với thời gian nghỉ giải lao
   • Huy động sự tập trung
   • Đừng bao giờ tìm cách làm tất cả một mình
   • Kiểm tra mail 3 hoặc 5 lần một ngày
   • Dự đoán trước những điều bất ngờ

   Phần III. Phương pháp QLTG hiệu quả

   • Xác lập mục tiêu (S.M.A.R.T) và quản trị theo mục tiêu (M.B.O)
   • Xác định và phân tích các nguồn lực
   • Phương pháp lên kế hoạch năm, quý, tháng và tuần
   • Triển khai thực hiện và đánh giá kết quả

   Phần IV: Công cụ và kỹ thuật quản lý thời gian đạt hiệu quả tối ưu

   • Ma trận quản lý thời gian
   • Phương pháp Pareto (nguyên tắc 80/20) trong quản trị thời gian
   • Những công cụ hỗ trợ trong việc quản lý thời gian
   Tư vấn

   Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

   Kỹ năng giao tiếp
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Kỹ năng giao tiếp
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp.

   Vào cuối khóa học, các học viên được mong đợi:

   • Xác định các tiêu chuẩn, các yếu tố, các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả;
   • Có tư duy làm việc hiệu quả
   • Có sự phối hợp tốt với cá nhân khác và nhóm khác.
   • Giao tiếp hiệu quả với các cá nhân có liên quan trong công việc hàng ngày;
   • Xây dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân một cách tích cực và tự tin.

   Đối tượng tham dự

   Cấp quản lý, trưởng, phó phòng , nhân viên văn phòng trong doanh nghiệp.

   Nội dung

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   Tổng quan về giao tiếp hiệu quả
   • Định nghĩa về giao tiếp công sở
   • Các loại hình và hình thức giao tiếp
   • Tiến trình trao đổi thông tin trực tiếp
   • Những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.
   • Khái quát văn hóa giao tiếp theo phong tục.
   • Một số đặc trưng phong tục tập quán vùng miền
   • Văn hóa giao tiếp công sở hiện đại.
   • Cách trao đổi thông tin trong tổ chức hiệu quả
   • Các nguyên tắc và tiêu chuẩn truyền đạt thông tin trong công việc.
   • Xác định ý nghĩa của giao tiếp và tiến trình giao tiếp thành công
   • Xác định các trở ngại trong giao tiếp và cách khắc phục
   • Xác định các cách thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức và trong công việc
   • Truyền đạt thông điệp một cách thành công
   Kỹ năng giao tiếp gián tiếp và trực tiếp
   • Thái độ và hành vi cần thiết khi giao tiếp thông qua gián tiếp và trực tiếp.
   • Xử lý thông tin qua điện thoại , email
   • Nghệ thuật xử lý trực diện
   • Thăm dò và xác nhận nhu cầu
   • Xử lý phản đối
   • Thoả thuận hành động kế tiếp
   • Xử lý những tình huống khó trên điện thoại
   • Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua gián tiếp và trực tiếp
   • Nghệ thuật chinh phục trong giao tiếp
   Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ
   • Ý nghĩa của ngôn ngữ không lời
   • Các loại hình giao tiếp không lời
   • Cách sử dụng ngôn ngữ không lời phù hợp
   • Kết hợp ngôn ngữ không và bằng lời trong giao tiếp
   • Những ý nghĩa của ngôn ngữ không lời phổ biến
   • Xác định các loại hình và ý nghĩa của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời
   • Thể hiện ngôn ngữ không lời phù hợp với lời nói
   • Hoàn thiện cách sử dụng ngôn ngữ không lời trong giao tiếp
   Kỹ năng lắng nghe
   • Lắng nghe tham gia
   • Lắng nghe khuyến khích
   • Lắng nghe phản ánh
   • Lắng nghe tích cực
   • Các trở ngại trong việc lắng nghe
   • Xác định các cách lắng nghe hiệu quả
   • Sử dụng kỹ năng lắng nghe để giao tiếp hiệu quả
   • Xác định các trở ngại trong việc lắng nghe và các cách thức hoàn thiện
   Giao tiếp giữa các cá nhân
   • Tạo bầu không khí giao tiếp tích cực
   • Các chiến lược trong giao tiếp
   • Cấu trúc thông điệp của bạn
   • Phản hồi thông tin
   • Bí quyết giao tiếp đắc nhân tâm
   • Thực hành
   • Xây dựng mối quan hệ một cách tự tin và hiệu quả
   • Sử dụng các cách thức và kỹ năng giao tiếp để giao tiếp thành công trong công việc
   Giao tiếp qua Văn bản
   • Phương pháp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và công vụ
   • Nguyên tắc ABC trong soạn thảo
   • Nguyên tắc 5C và 7C
   • Viết mail, công văn và công vụ văn thư
   • Thực hành
   • Nắm các yếu tố trong soạn thảo ăn bản hợp quy
   • Nắm bắt cách viết mail và thư từ công văn
   • Thực hành
   Kiểm tra văn bản trong giao tiếp
   • Kiểm tra văn bản
   • Những vấn đề cần chú ý
   • Quy định trong văn bản quy phạm pháp luật
   • Thực hành
   • Biết cách kiểm tra văn bản
   • Rà soát và kiểm soát văn bản
   • Thực hành
   Tư vấn

   Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

   Kỹ năng giao tiếp ứng xử
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Kỹ năng giao tiếp ứng xử
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

   Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi:

   • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý.
   • Hiểu rõ các động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc và ứng dụng.
   • Nắm bắt các lý thuyết động viên hiện đại và cách ứng dụng.
   • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả
   • Xây dựng & Sử dụng Quyền hạn và Quyền lực hiệu quả trong Lãnh đạo.
   • Nhìn nhận vai trò và sứ mạng của Nhà lãnh đạo trong Tổ chức.
   • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

   Đối tượng tham dự

   Khóa học được thiết kế cho các cấp Lãnh đạo, giám sát, quản lý và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí lãnh đạo, giám sát, quản lý.

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   Động viên nhân viên
   • Quản lý và động viên
   • Lợi ích và nguy cơ trong Động viên nhân viên.
   • Tháp nhu cầu của Maslow
   • Nghệ thuật Động viên theo Herzberg
   • Nghệ thuật Động viên theo Vroom
   • Giải pháp động viên nhân viên hiệu quả.
   • Xây dựng và duy trì động cơ thúc đẩy.
   • Ứng dụng phong cách Lãnh đạo và Động viên theo tình huống.
   • Hiểu được nhu cầu của nhân viên và có khả năng tạo ra các yếu tố làm cho nhân viên cảm thấy thích thú trong công việc bằng các cách thức phù hợp
   Nghệ thuật lãnh đạo
   • Lãnh đạo là gì?
   • Sứ mạng của Nhà Lãnh đạo
   • Vị trí và vai trò của Nhà Lãnh đạo
   • Lý thuyết lãnh đạo X và Y
   • Quyền hạn và Quyền lực
   • Bí quyết xây dựng & sử dụng Quyền lực
   • Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton
   • Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống
   • Sơ đồ phong cách lãnh đạo
   • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
   • Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên
   Giao tiếp trong Lãnh đạo
   • Giới thiệu Bí quyết giao tiếp trong Lãnh đạo
   • Lãnh đạo hiệu quả bằng Nghệ thuật Giao tiếp
   • Biết mình biết người
   • Phương pháp trao đổi thông tin hiệu quả
   • Lãnh đạo theo đặc thù Văn hóa vùng miền
   • Bí quyêt Giao tiếp phi ngôn ngữ.
   • Nghệ thuật lắng nghe của nhà Lãnh đạo
   • Chuẩn mực giao tiếp công sở.
   • Thiết lập Văn hóa làm việc trong công sở
   • Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả.
   • Giao tiếp hiệu quả trong công việc.
   • Xác định các hình thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức
   Tư vấn

   Nghệ thuật thương lượng và đàm phán

   Thuyết phục & đàm phán
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Thuyết phục & đàm phán
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   • Nhận thức tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh.
   • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng vào thực tế nhằm đạt kết quả cao.
   • Nắm bắt được các quy trình trong thương lượng và đàm phán cũng như những kỹ năng thương lượng đàm phán thiết yếu.
   • Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán.
   • Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán

   Đối tượng tham dự

   Khóa học được thiết kế cho:

   • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
   • Các Giám đốc chức năng, trưởng/ phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
   • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.
   • Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên – những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

   Nội dung khóa học

   STT Học phần Nội dung chính
   1
   • Tư duy trong đàm phán kinh doanh
   • Vai trò và các hình thức đàm phán thương lượng
   • Khác biệt giữa đàm phán với thương lượng
   • Vận dụng tư duy trong đàm phán kinh doanh
   • Vai trò của đàm phán thương lượng trong cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội, trong công việc, sự nghiệp nói chung và trong kinh doanh nói riêng
   • Các hình thức đàm phán thương lượng:
   • Thương lượng phân bổ
   • Thương lượng kết hợp
   • Thương lượng nhiều giai đoạn và nhiều bên tham gia
   • Phương thức sáng tạo và ý tưởng sáng tạo trong đàm phán thương lượng
   • Thời điểm áp dụng đàm phán & thương lượng trong kinh doanh
   2
   • Quy trình, Nghệ thuật trong đàm phán thương lượng
   • Quy trình và phương pháp thực hiện:
   • Giả thuyết kết quả tối ưu trong đàm phán thương lượng
   • Xác định cơ hội tạo giá trị trong đàm phán thương lượng
   • Xác định BATNA, giá trị tương đồng trong đàm phán thương lượng
   • Xác định quyền hạn, văn hóa, mục tiêu và các cách thức thực hiện trong đàm phán thương lượng
   • Các chiến thuật trên bàn đàm phán thương lượng và những vấn đề phổ quát về chiến thuật thương lượng đàm phán
   3
   • Những yếu tố rào cản ảnh hưởng đến đàm phán thương lượng và phương thức tháo gỡ
   • Gặp đối phương cố chấp
   • Khoảng trống thông tin và tình thế khó xử
   • Thiếu tin tưởng giữa các bên đối tác
   • Khác biệt về văn hóa
   • Nhận thức thiên lệch
   • Mong đợi phi lý
   • Tự tin quá mức hoặc rơi vào tình huống không thể kiểm soát cảm xúc …
   4
   • Những lưu ý quan trọng không thể thiếu trong đàm phán thương lượng
   • Mối quan hệ, các giá trị và tầm quan trọng trong đàm phán thương lượng
   • Kiểm soát cảm xúc và những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực trong đàm phán thương lượng
   • Giao tiếp và hành xử trong đàm phán thương lượng
   • Những trở ngại và thuận lợi trong đàm phán thương lượng qua trung gian
   • Sức mạnh tập thể trong đàm phán thương lượng
   5
   • Bài tập áp dụng trong kinh doanh
   • Giải pháp trong đàm phán kinh doanh
   Tư vấn

   Kỹ năng thuyết trình

   Thuyết trình
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫
   Thuyết trình
   4 buổi
   Học phí 3.300.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân có liên quan đến công việc phải trình bày, thuyết phục trước nhiều người trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty. nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để thuyết trình trước đám đông một cách có cấu trúc, thuyết phục và tự tin.

   Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ

   • Tự tin hơn khi thuyết trình trước công chúng
   • Biết cách chuẩn bị cho buổi thuyết trình
   • Hiểu tâm lý người nghe và biết cách thu hút họ
   • Biết và áp dụng các thủ thuật xử lý tình huống và xử lý các câu hỏi khó
   • Ứng khẩu và hùng biện trước công chúng một cách thuyết phục
   • Thực hiện một bài trình bày tạo được sự chú ý của người nghe thông qua nét mặt, giọng nói, cử chỉ, cấu trúc;
   • Tự tin trong việc trình bày và xử lý các câu hỏi của người nghe.
   • Nắm bắt cách thuyết trình lôi cuốn, hiệu quả và dẫn dắt người nghe

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   1. Nghệ thuật về Trình bày
   • Bản chất của thuyết trình.
   • Thuyết trình và văn hóa phong tục vùng miền ở Việt Nam
   • 18 lợi ích khi nắm được kỹ năng trình bày thuyết trình
   • Cơ chế hoạt động của não bộ khi nói chuyện trước công chúng – góc độ tâm lý
   • Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của thuyết trình
   • Bước đầu xây dựng thái độ tích cực về thuyết trình
   • Cấu trúc logic cho bài thuyết trình
   1. Kỹ thuật mở bài
   • Kỹ thuật Warm_up
   • Kiểm soát hội trường
   • 10 kỹ thuật lôi cuốn ban đầu.
   • Kỹ thuật sử dụng sơ đồ tư duy.
   • Những công cụ hỗ trợ trực quan.
   • Nguyên tắc 3F khi trả lời câu hỏi.
   • Biết cách warm_up
   • Biết cách lôi cuốn cử tọa
   • Biết cách xử lý tình huống hỏi khó
   1. Chuẩn bị và viết bài trình bày
   • Những điều cần lưu ý khi chuẩn bị bài thuyết trình.
   • Kỹ thuật phân tích AUDIENCES 9 bước,
   • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
   • Quy tắc vàng của Guy Kawasaki khi viết slide
   • Nắm bắt cách nghiên cứu và soạn tài liệu thuyết trình
   • Viết bài trình bày 10 phút về đề tài theo hướng dẫn
   1. Kế hoạch trình bày
   • Xác định vấn đề thuyết trình.
   • Xác định mục đích bài thuyết trình để chào hàng/hội thảo.
   • Thiết lập mục tiêu trình bày
   • Xác định đối tượng nghe
   • Các hình thức trình bày
   • Cấu trúc bài trình bày
   • Chuẩn bị nội dung và các điểm chính trên thẻ ghi chú
   • Có khả năng chuẩn bị bài trình bày có cấu trúc và phù hợp với đa số người nghe
   • Chuẩn bị cho buổi trình bày
   • Hâm nóng tinh thần
   1. Tạo ấn tượng tích cực qua ngôn ngữ không lời
   • Trang phục – Cử chỉ – Nét mặt
   • Giao tiếp bằng ánh mắt – Nụ cười
   • Chất giọng – âm lượng – thần thái
   • Sự tạm dừng và di chuyển
   • 15 mẹo vượt qua nỗi sợ đứng trên sân khấu.
   • Kỹ thuật thở và huyệt đạo để bình ổn nhịp tim giữ bình tĩnh.
   • Kỹ thuật xác lập tâm thế thuyết trình như lãnh đạo bằng NLP.
   • Có khả năng lôi cuốn sự chú ý của người nghe qua việc sử dụng ngôn ngữ không lời phù hợp
   • Có khả năng chống sợ hãi trước đám đông
   • Có khả năng kiểm soát hội trường
   1. Tạo ấn tượng tích cực qua cách trình bày
   • Vài phong cách thuyết trình
   • Phong cách quyến rũ.
   • Phong cách dẫn dắt.
   • Phong cách Cuồng tín
   • Phong cách Chỉ trích
   • Thuyết trình SRS
   • Xử lý câu hỏi và phủ quyết
   • Cách kết thúc OFF và OFFS
   • Trình bày và chuyển tải nội dung của bài trình bày một cách có cấu trúc và hiệu quả
   • Xử lý phản biện hiệu quả
   • Dẫn dắt và lôi cuốn không khí cử tọa.
   1. Thực hành
   • Trình bày đề tài đã chuẩn bị
   • Kỹ thuật LOAFS khi bị phản đối.
   • Quan sát & phản hồi
   • Có khả năng trình bày thuyết phục và tự tin
   • Lập kế hoạch hoàn thiện
   Tư vấn

   Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

   Kỹ năng bán hàng
   4 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫
   Kỹ năng bán hàng
   4 buổi
   Học phí 4.500.000 ₫

   Tổng quan khóa học

   Mục tiêu khóa học

   Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi:

   • Xác định và phân loại chính xác đối tượng khách hàng
   • Có giải pháp tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng về vấn đề bán hàng, các quy trình giao tiếp và các phương thức bán hàng trên thị trường chuyên nghiệp
   • Nâng cao kỹ năng đánh giá nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng
   • Nắm rõ bản chất quy trình các bước bán hàng chuyên nghiệp
   • Áp dụng thành công các kỹ năng bán hàng đem lại hiệu quả tối ưu trong công tác bán hàng

   Đối tượng tham dự

   Nhân viên bán hàng, nhân viên giám sát kinh doanh, đại lý bán hàng, nhà phân phối, nhân viên hành chính văn phòng, trưởng các phòng ban, bộ phận.

   Nội dung khóa học

   Học phần Nội dung chính Kết quả
   Phương pháp tiếp cận khách hàng đặc thù, phù hợp với sản phẩm
   • Quản trị khu vực kinh doanh: 07 tiến trình: đánh giá/ thăm dò/ tiếp cận…
   • Mô hình kênh phân phối – Tiến trình DMMS: Trưng bày – Duy trì – Bán hàng – Doanh số
   • Phân loại cửa hàng – Thiết lập hệ thống phân phối – Duy trì & phát triển kênh phân phối
   • Quản lý phân loại khu vực: 06 đề mục quản lý: quản lý nhân viên/bản thân…
   • Phân định 05 chuẩn loại thông tin khu vực: quy mô/ lượng khách/ phân loại/ địa bàn…
   • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng & phương pháp tạo ấn tượng tốt ban đầu
   • Tìm hiểu nhu cầu/ Xác định nhu cầu/ Phân tích nhu cầu/ Đáp ứng nhu cầu
   • Trình bày đặc điểm & lợi ích phù hợp với nhu cầu khách hàng
   • Kết thúc tư vấn bán hàng & kỹ thuật, chiến thuật chốt đơn hàng thành công.
   • Nắm bắt kỹ thuật tìm kiếm khách hàng
   • Có các kế hoạch tiếp cận hiệu quả
   • Có các phương pháp tiếp cận và chào hàng hiện đại và sáng tạo.
   • Đạt được các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
   • Hoạch định và chuẩn bị cho việc bán hàng một cách có hệ thống
   • Nắm bắt bí quyết thành công trong bán hàng
   Lộ trình phát triển các sản phẩm chuyên ngành đặc thù, hiểu về nghề bán hàng chuyên nghiệp
   • Hoạch định phân khúc thị trường: khách hàng mục tiêu/ nguyên tắc Pareto (20/80)/…
   • Phân tích các giải pháp biểu đồ xử lý vấn đề: biểu đồ xương cá/ tỷ lệ lượng/ não công
   • Kỹ năng Ủy thác & Phân quyền/Ma trận Ủy thác – Phân quyền & Phân công hiệu quả
   • Thế nào là bán hàng quốc tế, mua hàng quốc tế
   • Chân dung người bán hàng chuyên nghiệp
   • Bí quyết trở thành nhân viên Bán hàng xuất sắc.
   • Nguyên nhân thất bại trong bán hàng & giải pháp khắc phục
   • Thay đổi thái đô, tư duỵ về bán hàng hiện đại với nghiệp vụ chuyên ngành
   • Công thức KASHER
   • Phân tích 7 tiến trình Tháp nhu cầu Maslow: An sinh – Xã hội – Cá nhân
   • Xây dựng & quản lý đội ngũ năng động – 03 Phong cách tâm lý Quản trị ứng dụng
   • Huấn luyện & quy trình huấn luyện thực địa: các hướng dẫn/ làm mẫu/ thực hành…
   • Xác định các yêu cầu và đặc tính của người bán hàng hiệu quả.
   Tư duy bán hàng hiện đại với vai trò nghiệp vụ chuyên ngành
   • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận bán hàng hiện đại.
   • Sự khác biệt giữa nhân viên bán hàng & Kỹ sư bán hàng, Chân dung và tư duy chuẩn mực trong bán hàng đặc thù sản phẩm.
   • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công
   • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
   • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác
   • Phương pháp PICK tạo dựng lòng tin nơi khách hàng
   • Giao tiếp trong Bán hàng
   • Tâm lý giao tiếp
   • Nhận diện phân tích khách hàng,
   • 4 trạng thái, tâm lý – tình huống & giải pháp
   • Ngôn ngữ không lời
   • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
   • Phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong bán hàng hiện đại.
   • Có khả năng giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả
   • Có kiến thức về tâm lý giao tiếp thành công
   • Có khả năng xây dựng quan hệ, trong bộ phận kinh doanh với khách hàng chuyên nghệp.
   • Hiểu tâm lý khách hàng giao tiếp trong Bán hàng hiện đại
   Kỹ năng xử lý từ chối khách hàng, Bán hàng (7 bước tiếp cận khách hàng)
   • Phân tích 04 thể loại chuẩn thông tin: Nhân sự – Kinh doanh – Doanh số & thị phần
   • Phân loại 04 tiêu chuẩn: Định lượng – Định tính – Doanh số – Thị phần
   • Phân tích SWOT/SOWT trong khu vực quản lý: nội tố – ngoại tố
   • Xác định 03 lợi thế Marketing ứng dụng: khách hàng mục tiêu/ giá trị…
   • Khám phá nhu cầu
   • Trình bày lợi ích
   • Xử lý phản đối/Thuyết phục
   • Kết thúc đơn hàng/Chốt hợp đồng
   • Áp dụng các kỹ thuật bán hàng vào 7 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
   • Xác định các tiêu chuẩn theo dõi bán hàng
   Thực hành xử lý tình huống
   • Áp dụng các bước và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại.
   • Khách hàng khó tính/ khách hàng tiềm năng – VIP/ khách hàng không trung thành
   • Thảo luận – Hỏi & trả lời
   • Đánh giá và phản hồi thực hành
   • Tổng kết: Phân biệt chân dung nhân viên bán hàng và kỹ sư chuyên ngành bán hàng hiện đại.
   • Thực hiện 7 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
   • Xác định thành tựu và những lãnh vực cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và thành công
   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về Học viện CrossroadPlus:

   Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu của đội ngũ chuyên gia, CrossroadPlus với sứ mệnh trở thành Học viện đào tạo hàng đầu tại Việt Nam về các chương trình nâng cao về quản lý điều hành cho Doanh nghiệp Việt Nam. CrossroadPlus luôn mong muốn được cùng đồng hành với những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp và luôn không ngừng phát triển, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới, áp dụng linh hoạt trong thực tiễn tại Việt Nam, học viện CrossroadPlus cam kết chuyển giao kiến thức thưc tiễn trên nền tảng tư duy giáo dục, định hướng và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

   Một đoạn video giới thiệu về học viện Kỹ năng CrossroadPlus

   Mô hình đào tạo:

   CrossroadPlus chuyên xây dựng và cung cấp chương trình đào tạo theo nhu cầu tại doanh nghiệp. Nội dung chương trình chủ yếu tập trung vào các chương trình chuyên sâu và nâng cao năng lực làm việc từ cấp lãnh đạo và nhân viên, nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước với mục tiêu cùng đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp trên toàn cầu.

   CrossroadPlus triển khai khóa đào tạo theo quy trình sau:

   Bước 1: Khảo sát Doanh nghiệp (Học viện trực tiếp đến làm việc tại Doanh nghiệp cùng Ban lãnh đạo và cán bộ liên quan về nội dung khóa đào tạo, nắm bắt nhu cầu, mong muốn, khó khăn thực tế mà Doanh nghiệp đang gặp phải cũng như tìm hiểu vi mô, sản phẩm, thương hiệu công ty cụ thể.)

   Bước 2: Học viện tiến hành xây dựng chương trình đào tạo xác thực với nội dung tại Bước 1

   Bước 3: Học viện cùng thống nhất với Doanh nghiệp về xây dựng, biên soạn nội dung chương trình và thời lượng khóa đào tạo

   Bước 4: Triển khai khóa đào tạo

   Bước 5:Khảo sát, kiểm tra chất lượng sau đào tạo (sau 6 tháng, Học viện sẽ làm việc với Ban lãnh đạo Doanh nghiệp cùng kiểm tra lại khóa học vừa qua, tìm giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại.)

   hoc-vien-dao-tao-ky-nang-crossroadplusHình ảnh khóa học Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

   Phương pháp giảng dạy:

   Áp dụng phương pháp đào tạo 3/6/1 nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người tham gia. Cụ thể là:

   • 30% thời lượng bài thuyết trình ngắn của Giảng viên
   • 60% thời lượng các bài tập cá nhân hoặc nhóm, bài tập đóng vai, thảo luận và nghiên cứu tình huống
   • 10% thời lượng bài kiểm tra, đánh giá và phản biện trao đổi

   hoc-vien-dao-tao-ky-nang-crossroadplusHình ảnh khóa học Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung

   Nguồn: Học viện Đào tạo Kỹ năng CrossroadPlus

   Thông tin Học viện Đào tạo Kỹ năng CrossroadPlus được cập nhật vào tháng 09/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký