Học viện CrossroadPlus - Khóa học Giám đốc kinh doanh (CCO) | Edu2Review

Khóa học Giám đốc kinh doanh (CCO)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển thương hiệu

Thời lượng

38 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc); Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp;
 • Giám đốc kinh doanh (CCO) của các doanh nghiệp; các trưởng bộ phận phụ trách kinh doanh trong các doanh nghiệp
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc kinh doanh trong tương lai

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Trang bị cho học viên phương pháp để tự tư duy sáng tạo, đổi mới tư duy kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế chung đang trong giai đoạn khó khăn, phản ứng trước biến động, rủi ro của thị trường, tư duy chiến lược cạnh tranh, v.v…
 • Hiểu và vận dụng các kiến thức vào thực tế để phân tích, đánh giá và ra quyết định cho công ty trong các tình huống cụ thể như phát triển hay mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm, phát triển hệ thống khách hàng thường xuyên, v.v…
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CCO chuyên nghiệp.

Sự khác biệt

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

Nội dung chương trình

Phần 1: Chân dung giám đốc CCO

Phần 2: Nghiên cứu và phân tích thị trường

 • Kỹ thuật thu thập thông tin thị trường
 • Phân tích thị trường và xác định thị trường muc tiêu
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định khách hàng mục tiêu

Phần 3: Hoạch định chiến lược kinh doanh

 • Chiến lược công ty và chiến lược kinh doanh
 • Quy trình hoạch định chiến lược
 • Kiểm soát và đánh giá chiến lược

Phần 4: Xây dựng kênh phân phối

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối
 • Các chiến lược và chính sách phân phối trong hệ thống bán sỉ, lẻ
 • Phương pháp tuyển chọn và tiếp cận các nhà phân phối sỉ, lẻ
 • Hệ thống bán hàng theo hình thức nhượng quyền

Phần 5: Xây dựng kế hoạch bán hàng

 • Lập dự báo bán hàng
 • Quy trình xây dựng kế họach bán hàng
 • Thiết lập quy trình bán hàng chuyên nghiệp
 • Thiết lập ngân sách bán hàng

Phần 6: Kỹ năng giao tiếp, bán hàng và chăm sóc khách hàng

 • Kỹ năng giao tiếp với khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Dịch vụ khách hàng
 • Tâm lý và hành vi của khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng

Phần 7: Quản trị đội ngũ bán hàng

 • Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin bán hàng
 • Phương thức giám sát lực lượng bán hàng
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý trong lực lượng bán hàng
 • Tuyển dụng, huấn luyện lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
 • Quản trị dịch vụ khách hàng

Phần 8: Xây dựng và phát triển thương hiệu

 • Phân tích giá trị cốt lõi của thương hiệu
 • Các bước xây dựng và phát triển thương hiệu
 • Truyền thông thương hiệu
 • Quản lý thương hiệu

Phần 9: Pháp luật trong hoạt động kinh doanh

 • Pháp luật về quản trị công ty
 • Hợp đồng kinh doanh và tài phán trong kinh doanh
 • Lựa chọn phương thức giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh doanh

Phần 10: Quan hệ công chúng và truyền thông

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá