Học viện CrossroadPlus - Khóa học Giám đốc Marketing (CMO) | Edu2Review

Khóa học Giám đốc Marketing (CMO)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển thương hiệu

Thời lượng

38 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Các nhà lãnh đạo và các cấp quản lý trong công ty/ tổ chức;
 • Những người công tác ở bộ phận marketing trong công ty/ tổ chức;
 • Những người có mục tiêu trở thành một CMO chuyên nghiệp – trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

Khóa học nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết cần có ở một CMO quốc tế như sau:

 • Cách thức tư duy mang và nhận thức cần thiết ở cương vị Giám đốc marketing
 • Kiến thức nền tảng trong các lĩnh vực liên quan đến công việc của Giám đốc marketing
 • Hiện trạng và khuynh hướng hiện tại của marketing trong nước và toàn cầu.

Sự khác biệt

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3-6 tháng/lần
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

Nội dung chương trình

Phần 1: Chân dung Giám đốc marketing chuyên nghiệp

 • Tầm quan trọng của Giám đốc marketing
 • Các yếu tố hình thành một giám đốc marketing chuyên nghiệp?
 • Cách thức để trở thành Giám đốc marketing chuyên nghiệp

Phần 2: Quản trị Marketing

 • Các thành phần của marketing
 • Quá trình xây dựng, thực hiện và thẩm định chiến lược marketing

Phần 3: Cơ cấu và chức năng của bộ phận marketing

 • Sự tương thích giữa cách tổ chức bộ phận marketing và hoạt động của công ty/ tổ chức
 • Nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quy chế của bộ phận marketing
 • Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động

Phần 4: Chiến lược Marketing

 • Tầm quan trọng và mối quan hệ giữa chiến lược marketing và chiến lược công ty
 • Quy trình hoạch định, thực hiện và thẩm định chiến lược mareketing
 • Các phương tiện bổ trợ

Phần 5: Chính sách marketing, quản trị thương hiệu, nhãn hiệu

 • Mô tả sản phẩm/ dịch vụ và phương pháp, chiến lược định giá
 • Các chiến lược marketing hiệu quả được ứng dụng
 • Quản trị và thẩm định hiệu quả công tác marketing

Phần 6: Nghiên cứu thị trường

 • Xác định mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, lấy thông tin thị trường
 • Phân tích đánh giá khách hàng và hành vi khách hàng
 • Phân tích, đánh giá và xác định quy mô, xu hướng thị trường và phân khúc thị trường
 • Đưa ra những kiến nghị, đề xuất và quyết định

Phần 7: Quản lý marketing thương mại – trade marketing

 • Tầm quan trọng của marketing thương mại.
 • Quy trình và các lưu ý trong quá trình hoạch định chiến lược và thực thi kế hoạch marketing thương mại
 • Quy trình và các vấn đề cần lưu ý trong việc quản lý hoạt động khuyến mãi.
 • Quy trình và các vấn đề cần lưu ý trong tổ chức các hoạt động marketing thương mại khác

Phần 8: Quảng cáo và quan hệ công chúng PR

 • Hoạt động quảng cáo có vai trò như thế nào trong xu thế hiện tại?
 • Quy trình thiết lập và quản trị chiến lược quan hệ công chúng
 • Hoạt động quan hệ công chúng trong doanh nghiệp và biện pháp ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng.
 • Các phương tiện truyền thông hiện có và cách tương tác

Phần 9: Quản trị con người

 • Vai trò quan trọng của nhân viên marketing và đội ngũ marketing
 • Các kỹ năng và phương pháp quản trị con người

Phần 10: Mở rộng và phát triển kênh phân phối

 • Quy trình tạo lập và mở rộng kênh phân phối
 • Giám sát kênh phân phối và hệ thống bán hàng
 • Phát huy tối đa hiệu quả kênh phân phố

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá