Học viện CrossroadPlus - Khóa học Giám đốc nhân sự (CHRO) | Edu2Review

Khóa học Giám đốc nhân sự (CHRO)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển nhân lực

Thời lượng

28 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

 • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, Những người đang là Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp.
 • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có khát vọng trở thành Giám đốc Nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Mục tiêu chương trình

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới.
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; Và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.

Sự khác biệt

Khóa học được đảm bảo kiểm tra chất lượng định kỳ.

 • Khóa học đảm bảo chất lượng theo lộ trình trước – trong – sau đào tạo
 • Kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần tại doanh nghiệp,
 • Đội ngũ Chuyên gia Học viện Crossroadplus có trách nhiệm đồng hành xuyên suốt định hướng cố vấn chiến lược tại doanh nghiệp người tham gia.

Nội dung chương trình

Phần 1: Nhận thức mới về quản trị nhân sự hiện đại

Phần 2: Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strateg

 • Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
 • Hoạch định chiến lược nhân sự
 • Kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự

Phần 3: Tổ chức bộ phận nhân sự/ HR Department

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
 • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc.
 • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

Phần 4: Tuyển dụng và bổ dụng/ Recruitment & Assignment

 • Tiêu Chí tuyển dụng ( ASK):
 • Các công cụ tìm kiếm ứng viên tiềm năng hiện đại tại các tập đoàn thế giới đang áp dụng
 • Nhân tướng học: nhận diện tướng mạo,tính cách,hành vi, tâm lý
 • Các kỹ thuật phỏng vấn(STAR, DISC)
 • Ra quyết định tuyển dụng:(Lấy kết quả điểm phỏng vấn (ASK) so với tiêu chí tuyển dụng ( ASK) để ra quyết định tuyển dụng.

Phần 5: Đánh giá nhân sự/ Personel Appraisl

 • Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự đánh giá thái độ, năng lực và thành tích
 • Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

Phần 6: Đào tạo và phát triển/ HR Training & Development

 • Xây dựng Hệ thống , quy trình đào tạo, phát triển nhân sự kế thừa
 • Đào tạo & giải pháp trong huấn luyện đội ngũ
 • Hoạch định Nguồn Nhân lực
 • Định hướng đào tạo và Giải pháp Phát triển Nhân sự phù hợp với tầm nhìn chiến lược trong tổ chức

Phần 7: Nhân tướng học trong quản trị nhân sự

 • Khuôn mặt không biết nói dối
 • Bách tuế đồ
 • 12 Cung của khuôn mặt
 • Thực hành nhân diện
 • Kết hợp văn hóa Đông – Tây

Phần 8: Lương và Chế độ đãi ngộ/ Compensation & Remuneration System

 • Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
 • Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương
 • Cơ cấu và ngân sách tiền lương
 • Chính sách và chế độ đãi ngộ

Phần 9: Tâm lý học thuyết phục trong quản trị nhân sự

 • Nguyên tắc thấu hiểu đối phương
 • Hiểu rõ đối phương là ai?
 • Vận dụng các yếu tố trong giao tiếp để tăng tính thuyết phục
 • Sử dụng uy tín cá nhân
 • Sử dụng bằng chứng xã hội làm cơ sở thuyết phục
 • Văn hóa và nhân khẩu học

Phần 10: Tham quan kiến tập về mô hình quản trị nhân sự tại các Tập đoàn Đa quốc gia nổi tiếng tại Việt Nam

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá