Học viện CrossroadPlus - Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi:

 • Xác định và phân loại chính xác đối tượng khách hàng
 • Có giải pháp tiếp cận các yếu tố ảnh hưởng về vấn đề bán hàng, các quy trình giao tiếp và các phương thức bán hàng trên thị trường chuyên nghiệp
 • Nâng cao kỹ năng đánh giá nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng
 • Nắm rõ bản chất quy trình các bước bán hàng chuyên nghiệp
 • Áp dụng thành công các kỹ năng bán hàng đem lại hiệu quả tối ưu trong công tác bán hàng

Đối tượng tham dự

Nhân viên bán hàng, nhân viên giám sát kinh doanh, đại lý bán hàng, nhà phân phối, nhân viên hành chính văn phòng, trưởng các phòng ban, bộ phận.

Nội dung khóa học

Học phần Nội dung chính Kết quả
Phương pháp tiếp cận khách hàng đặc thù, phù hợp với sản phẩm
 • Quản trị khu vực kinh doanh: 07 tiến trình: đánh giá/ thăm dò/ tiếp cận…
 • Mô hình kênh phân phối – Tiến trình DMMS: Trưng bày – Duy trì – Bán hàng – Doanh số
 • Phân loại cửa hàng – Thiết lập hệ thống phân phối – Duy trì & phát triển kênh phân phối
 • Quản lý phân loại khu vực: 06 đề mục quản lý: quản lý nhân viên/bản thân…
 • Phân định 05 chuẩn loại thông tin khu vực: quy mô/ lượng khách/ phân loại/ địa bàn…
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng & phương pháp tạo ấn tượng tốt ban đầu
 • Tìm hiểu nhu cầu/ Xác định nhu cầu/ Phân tích nhu cầu/ Đáp ứng nhu cầu
 • Trình bày đặc điểm & lợi ích phù hợp với nhu cầu khách hàng
 • Kết thúc tư vấn bán hàng & kỹ thuật, chiến thuật chốt đơn hàng thành công.
 • Nắm bắt kỹ thuật tìm kiếm khách hàng
 • Có các kế hoạch tiếp cận hiệu quả
 • Có các phương pháp tiếp cận và chào hàng hiện đại và sáng tạo.
 • Đạt được các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
 • Hoạch định và chuẩn bị cho việc bán hàng một cách có hệ thống
 • Nắm bắt bí quyết thành công trong bán hàng
Lộ trình phát triển các sản phẩm chuyên ngành đặc thù, hiểu về nghề bán hàng chuyên nghiệp
 • Hoạch định phân khúc thị trường: khách hàng mục tiêu/ nguyên tắc Pareto (20/80)/…
 • Phân tích các giải pháp biểu đồ xử lý vấn đề: biểu đồ xương cá/ tỷ lệ lượng/ não công
 • Kỹ năng Ủy thác & Phân quyền/Ma trận Ủy thác – Phân quyền & Phân công hiệu quả
 • Thế nào là bán hàng quốc tế, mua hàng quốc tế
 • Chân dung người bán hàng chuyên nghiệp
 • Bí quyết trở thành nhân viên Bán hàng xuất sắc.
 • Nguyên nhân thất bại trong bán hàng & giải pháp khắc phục
 • Thay đổi thái đô, tư duỵ về bán hàng hiện đại với nghiệp vụ chuyên ngành
 • Công thức KASHER
 • Phân tích 7 tiến trình Tháp nhu cầu Maslow: An sinh – Xã hội – Cá nhân
 • Xây dựng & quản lý đội ngũ năng động – 03 Phong cách tâm lý Quản trị ứng dụng
 • Huấn luyện & quy trình huấn luyện thực địa: các hướng dẫn/ làm mẫu/ thực hành…
 • Xác định các yêu cầu và đặc tính của người bán hàng hiệu quả.
Tư duy bán hàng hiện đại với vai trò nghiệp vụ chuyên ngành
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận bán hàng hiện đại.
 • Sự khác biệt giữa nhân viên bán hàng & Kỹ sư bán hàng, Chân dung và tư duy chuẩn mực trong bán hàng đặc thù sản phẩm.
 • Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công
 • Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
 • Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác
 • Phương pháp PICK tạo dựng lòng tin nơi khách hàng
 • Giao tiếp trong Bán hàng
 • Tâm lý giao tiếp
 • Nhận diện phân tích khách hàng,
 • 4 trạng thái, tâm lý – tình huống & giải pháp
 • Ngôn ngữ không lời
 • Kỹ năng lắng nghe hiệu quả
 • Phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong bán hàng hiện đại.
 • Có khả năng giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả
 • Có kiến thức về tâm lý giao tiếp thành công
 • Có khả năng xây dựng quan hệ, trong bộ phận kinh doanh với khách hàng chuyên nghệp.
 • Hiểu tâm lý khách hàng giao tiếp trong Bán hàng hiện đại
Kỹ năng xử lý từ chối khách hàng, Bán hàng (7 bước tiếp cận khách hàng)
 • Phân tích 04 thể loại chuẩn thông tin: Nhân sự – Kinh doanh – Doanh số & thị phần
 • Phân loại 04 tiêu chuẩn: Định lượng – Định tính – Doanh số – Thị phần
 • Phân tích SWOT/SOWT trong khu vực quản lý: nội tố – ngoại tố
 • Xác định 03 lợi thế Marketing ứng dụng: khách hàng mục tiêu/ giá trị…
 • Khám phá nhu cầu
 • Trình bày lợi ích
 • Xử lý phản đối/Thuyết phục
 • Kết thúc đơn hàng/Chốt hợp đồng
 • Áp dụng các kỹ thuật bán hàng vào 7 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
 • Xác định các tiêu chuẩn theo dõi bán hàng
Thực hành xử lý tình huống
 • Áp dụng các bước và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp, hiện đại.
 • Khách hàng khó tính/ khách hàng tiềm năng – VIP/ khách hàng không trung thành
 • Thảo luận – Hỏi & trả lời
 • Đánh giá và phản hồi thực hành
 • Tổng kết: Phân biệt chân dung nhân viên bán hàng và kỹ sư chuyên ngành bán hàng hiện đại.
 • Thực hiện 7 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
 • Xác định thành tựu và những lãnh vực cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và thành công

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá