Học viện CrossroadPlus - Khóa học Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp.

Vào cuối khóa học, các học viên được mong đợi:

 • Xác định các tiêu chuẩn, các yếu tố, các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả;
 • Có tư duy làm việc hiệu quả
 • Có sự phối hợp tốt với cá nhân khác và nhóm khác.
 • Giao tiếp hiệu quả với các cá nhân có liên quan trong công việc hàng ngày;
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân một cách tích cực và tự tin.

Đối tượng tham dự

Cấp quản lý, trưởng, phó phòng , nhân viên văn phòng trong doanh nghiệp.

Nội dung

Học phần Nội dung chính Kết quả
Tổng quan về giao tiếp hiệu quả
 • Định nghĩa về giao tiếp công sở
 • Các loại hình và hình thức giao tiếp
 • Tiến trình trao đổi thông tin trực tiếp
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.
 • Khái quát văn hóa giao tiếp theo phong tục.
 • Một số đặc trưng phong tục tập quán vùng miền
 • Văn hóa giao tiếp công sở hiện đại.
 • Cách trao đổi thông tin trong tổ chức hiệu quả
 • Các nguyên tắc và tiêu chuẩn truyền đạt thông tin trong công việc.
 • Xác định ý nghĩa của giao tiếp và tiến trình giao tiếp thành công
 • Xác định các trở ngại trong giao tiếp và cách khắc phục
 • Xác định các cách thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức và trong công việc
 • Truyền đạt thông điệp một cách thành công
Kỹ năng giao tiếp gián tiếp và trực tiếp
 • Thái độ và hành vi cần thiết khi giao tiếp thông qua gián tiếp và trực tiếp.
 • Xử lý thông tin qua điện thoại , email
 • Nghệ thuật xử lý trực diện
 • Thăm dò và xác nhận nhu cầu
 • Xử lý phản đối
 • Thoả thuận hành động kế tiếp
 • Xử lý những tình huống khó trên điện thoại
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua gián tiếp và trực tiếp
 • Nghệ thuật chinh phục trong giao tiếp
Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Ý nghĩa của ngôn ngữ không lời
 • Các loại hình giao tiếp không lời
 • Cách sử dụng ngôn ngữ không lời phù hợp
 • Kết hợp ngôn ngữ không và bằng lời trong giao tiếp
 • Những ý nghĩa của ngôn ngữ không lời phổ biến
 • Xác định các loại hình và ý nghĩa của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời
 • Thể hiện ngôn ngữ không lời phù hợp với lời nói
 • Hoàn thiện cách sử dụng ngôn ngữ không lời trong giao tiếp
Kỹ năng lắng nghe
 • Lắng nghe tham gia
 • Lắng nghe khuyến khích
 • Lắng nghe phản ánh
 • Lắng nghe tích cực
 • Các trở ngại trong việc lắng nghe
 • Xác định các cách lắng nghe hiệu quả
 • Sử dụng kỹ năng lắng nghe để giao tiếp hiệu quả
 • Xác định các trở ngại trong việc lắng nghe và các cách thức hoàn thiện
Giao tiếp giữa các cá nhân
 • Tạo bầu không khí giao tiếp tích cực
 • Các chiến lược trong giao tiếp
 • Cấu trúc thông điệp của bạn
 • Phản hồi thông tin
 • Bí quyết giao tiếp đắc nhân tâm
 • Thực hành
 • Xây dựng mối quan hệ một cách tự tin và hiệu quả
 • Sử dụng các cách thức và kỹ năng giao tiếp để giao tiếp thành công trong công việc
Giao tiếp qua Văn bản
 • Phương pháp soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và công vụ
 • Nguyên tắc ABC trong soạn thảo
 • Nguyên tắc 5C và 7C
 • Viết mail, công văn và công vụ văn thư
 • Thực hành
 • Nắm các yếu tố trong soạn thảo ăn bản hợp quy
 • Nắm bắt cách viết mail và thư từ công văn
 • Thực hành
Kiểm tra văn bản trong giao tiếp
 • Kiểm tra văn bản
 • Những vấn đề cần chú ý
 • Quy định trong văn bản quy phạm pháp luật
 • Thực hành
 • Biết cách kiểm tra văn bản
 • Rà soát và kiểm soát văn bản
 • Thực hành

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá