Học viện CrossroadPlus - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Đối tượng tham dự

Bất kỳ ai muốn tăng hiệu suất sử dụng thời gian, đều có thể học

Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ

 • Hiểu được giá trị của thời gian và vai trò của công tác quản trị thời gian.
 • Nắm vững các nguyên tắc cốt lõi và quan trọng, cũng như quy trình và phương pháp trong việc quản trị thời gian hiệu quả.
 • Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, kỹ thuật quản trị thời gian để tối ưu hóa hiệu quả trong công việc.

Nội dung chương trình

Phần I: Giá trị của thời gian

 • Giá trị thời gian của bạn là bao nhiêu?
 • Bạn “làm chủ” hay đang là “nô lệ” thời gian?
 • Bạn làm gì với 24 tiếng mỗi ngày?

Phần II. Những nguyên tắc quản lý thời gian (QLTG) hiệu quả

 • Quản lý không gian làm việc
 • Lên kế hoạch cho một ngày của bạn
 • Thỏa thuận với thời gian nghỉ giải lao
 • Huy động sự tập trung
 • Đừng bao giờ tìm cách làm tất cả một mình
 • Kiểm tra mail 3 hoặc 5 lần một ngày
 • Dự đoán trước những điều bất ngờ

Phần III. Phương pháp QLTG hiệu quả

 • Xác lập mục tiêu (S.M.A.R.T) và quản trị theo mục tiêu (M.B.O)
 • Xác định và phân tích các nguồn lực
 • Phương pháp lên kế hoạch năm, quý, tháng và tuần
 • Triển khai thực hiện và đánh giá kết quả

Phần IV: Công cụ và kỹ thuật quản lý thời gian đạt hiệu quả tối ưu

 • Ma trận quản lý thời gian
 • Phương pháp Pareto (nguyên tắc 80/20) trong quản trị thời gian
 • Những công cụ hỗ trợ trong việc quản lý thời gian

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá