Học viện CrossroadPlus - Khóa học Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi:

 • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý.
 • Hiểu rõ các động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc và ứng dụng.
 • Nắm bắt các lý thuyết động viên hiện đại và cách ứng dụng.
 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả
 • Xây dựng & Sử dụng Quyền hạn và Quyền lực hiệu quả trong Lãnh đạo.
 • Nhìn nhận vai trò và sứ mạng của Nhà lãnh đạo trong Tổ chức.
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp;

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế cho các cấp Lãnh đạo, giám sát, quản lý và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí lãnh đạo, giám sát, quản lý.

Nội dung khóa học

Học phần Nội dung chính Kết quả
Động viên nhân viên
 • Quản lý và động viên
 • Lợi ích và nguy cơ trong Động viên nhân viên.
 • Tháp nhu cầu của Maslow
 • Nghệ thuật Động viên theo Herzberg
 • Nghệ thuật Động viên theo Vroom
 • Giải pháp động viên nhân viên hiệu quả.
 • Xây dựng và duy trì động cơ thúc đẩy.
 • Ứng dụng phong cách Lãnh đạo và Động viên theo tình huống.
 • Hiểu được nhu cầu của nhân viên và có khả năng tạo ra các yếu tố làm cho nhân viên cảm thấy thích thú trong công việc bằng các cách thức phù hợp
Nghệ thuật lãnh đạo
 • Lãnh đạo là gì?
 • Sứ mạng của Nhà Lãnh đạo
 • Vị trí và vai trò của Nhà Lãnh đạo
 • Lý thuyết lãnh đạo X và Y
 • Quyền hạn và Quyền lực
 • Bí quyết xây dựng & sử dụng Quyền lực
 • Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton
 • Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống
 • Sơ đồ phong cách lãnh đạo
 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
 • Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên
Giao tiếp trong Lãnh đạo
 • Giới thiệu Bí quyết giao tiếp trong Lãnh đạo
 • Lãnh đạo hiệu quả bằng Nghệ thuật Giao tiếp
 • Biết mình biết người
 • Phương pháp trao đổi thông tin hiệu quả
 • Lãnh đạo theo đặc thù Văn hóa vùng miền
 • Bí quyêt Giao tiếp phi ngôn ngữ.
 • Nghệ thuật lắng nghe của nhà Lãnh đạo
 • Chuẩn mực giao tiếp công sở.
 • Thiết lập Văn hóa làm việc trong công sở
 • Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả.
 • Giao tiếp hiệu quả trong công việc.
 • Xác định các hình thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá