Học viện CrossroadPlus - Khóa học Nghệ thuật lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Nghệ thuật lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho Các nhà quản lý, lãnh đạo những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Vào cuối khóa, học viên có thể:

Có giải pháp chuyên sâu trong công tác xử lý tình huống chuyên nghiệp

 • Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý.
 • Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý.
 • Xây dựng Quyền hạn và Quyền lực.
 • Sử dụng Quyền hạn và Quyền lực hiệu quả trong Lãnh đạo.
 • Nhìn nhận vai trò và sứ mạng của Nhà lãnh đạo trong Tổ chức.
 • Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp.
 • Hiểu rõ các động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc và ứng dụng.
 • Nắm bắt cách thức chỉ đạo hiện đại và cách ứng dụng.
 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế cho các cấp Lãnh đạo, giám sát, quản lý và các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí lãnh đạo, giám sát, quản lý.

Nội dung

Học phần Nội dung chính Kết quả
Tổng quan về Nhà Lãnh đạo
 • Quản lý & Lãnh đạo
 • Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý
 • Sứ mạng của Nhà Lãnh đạo
 • Vị trí và vai trò của Nhà Lãnh đạo
 • Các chức năng & cấp độ quản lý lãnh đạo
 • Các miền Lãnh đạo
 • Xu thế Lãnh đạo hiện đại 2016
 • Các kỹ năng cần thiết của người Lãnh đạo
 • Nắm bắt Thừa nhận các chức năng về lãnh đạo làm căn cứ xây dựng nền tảng vững chắc trong lãnh đạo
Nghệ thuật Xây dựng chân dung Người lãnh đạo chuyên nghiệp
 • Lý thuyết lãnh đạo X và Y
 • Quyền hạn và Quyền lực
 • Bí quyết xây dựng & sử dụng Quyền lực
 • Ma trận Lãnh đạo của Blake and Mouton
 • Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống
 • Sơ đồ phong cách lãnh đạo
 • Ứng dụng các phong cách lãnh đạo
 • Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên

Giao tiếp trong Lãnh đạo
 • Nghệ thuật giao tiếp trong Lãnh đạo
 • Các loại hình giao tiếp của Lãnh đạo
 • Biết mình biết người
 • Lãnh đạo theo tâm lý nhân viên.
 • Phương pháp trao đổi thông tin hiệu quả
 • Những yếu tố tác động đến quan điểm giao tiếp
 • Chỉ đạo hiệu quả khi Lãnh đạo
 • Nghệ thuật Đắc nhân tâm trong lãnh đạo
 • Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả.
 • Giao tiếp hiệu quả trong công việc.
 • Xác định các hình thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức
Nghệ thuật Truyền cảm hứng cho nhân viên
 • Kỹ năng xử dụng yếu tố chân thành, thông cảm trong tâm lý nhân viên
 • Xác định tiêu chí nhân viên thực hiện
 • Tìm ra những lợi ích phù hợp với mong muốn của nhân viên
 • Áp dụng sáng tạo, tư duy trong nhân viên
 • Nắm bắt tâm lý để nhân viên thay đổi thái độ tích cực
Thuyết thu phục Nhân viên cốt lõi
 • Chiến lược đào tạo & phát triển nhân viên theo năng lực
 • Nghệ thuật định hướng & xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân
 • Nguyên tắc trong thu phục nhân viên
 • Xây dựng đội ngủ nhân sự cốt lỗi & Đội ngũ nhân viên kế thừa
Thực hành – áp dụng
 • Bài tập thực tế
 • Giải pháp trong khó khăn thực tại doanh nghiệp

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá