Học viện CrossroadPlus - Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

8 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Khóa học quản đốc sản xuất được thiết kế nhằm mục tiêu nâng cao năng lực trong quản lý tại nhà máy, toàn bộ quá trình sản xuất, với khả năng ứng dụng được các công cụ, phương pháp, và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học, các giải pháp khả thi, ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối tượng tham gia

 • Cán bộ quản lý Phân xưởng
 • Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất
 • Cán bộ tổ trưởng tiềm năng

Nội dung khóa học

Học phần Nội dung chính Kết quả
Tổng quan về Quản đốc sản xuất trong hoạt động của Doanh nghiệp – Chân dung một tổ chức sản xuất?
– Mối quan hệ giữa Phân xưởng sản xuất và các bộ phận trong DN
– Vai trò, nhiệm vụ của Quản đốc phân xưởng (QĐPX)
– Các phẩm chất và kỹ năng cần có để là một người QĐPX thành công
 • Nghệ thuật trong quản lý tại nhà máy
Kỹ năng chuyên sâu trong điều hành nhân viên cấp dưới trong sản xuất – Nâng cao trao đổi thông tin
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng lắng nghe
 • Kỹ năng cho và nhận phản hồi
 • Kỹ năng đặt câu hỏi

Nghệ thuật tạo động lực cho nhân viên

 • Công cụ phân tích
 • Các yếu tố tạo động lực
 • Vai trò của người quản lý

– Quy trình đánh giá hiệu quả công việc

 • Xác định các tiêu chí
 • Quy trình đánh giá hiệu quả
 • Các phương pháp
 • Nâng cao năng lực điều hành trong sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất & hoạch định tổng hợp trong nhà máy – Tổng quan hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính
– Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch kiểm tra
– Sự cần thiết của công tác kế hoạch
– Phương pháp lập kế hoạch sản xuất
– Kế hoạch kiểm tra
– Điều độ và lập lịch trình sản xuất – các công cụ
 • Quy trình chuyên môn trong lập kế hoạch tại nhà máy
Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất – Quản lý năng suất
 • Năng suất là gì ?
 • Các quan điểm mới về năng suất
 • Quy trình quản lý năng suất

– Quản lý chất lượng (QLCL)

 • Các nguyên lý cơ bản trong QLCL
 • Các quan điểm về QLCL
 • Chi phí chất lượng: các quan điểm
 • Vai trò các bộ phận trong công tác QLCL
 • Năng suất và chất lượng
 • Sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý trong QLCL

– Quản lý, giảm lãng phí trong sản xuất

 • Chi phí sản xuất: các yếu tố cấu thành
 • Vấn đề lãng phí trong sản xuất
 • Nhận diện, loại trừ lãng phí
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất

– Công tác giám sát, kiểm tra trong sản xuất

 • Phòng ngừa hay khắc phục?
 • Giám sát và kiểm tra
 • Giám sát sản xuất với 4M
 • Sử dụng check list trong công tác kiểm tra, giám sát

– Kaizen – 5S với năng suất, chất lượng

 • Điều chỉnh và cải tiến trong chất lượng sản xuất
Áp dụng thực tế – Huấn luyện chuyên nghiệp
 • Áp dụng trong huấn luyện đội ngũ

Lợi ích khóa học