Học viện CrossroadPlus - Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Quản lý kho bãi chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo khác

Thời lượng

6 buổi

Tổng quan khóa học

Mục tiêu khóa học

Hiểu rõ tầm quan trọng Quản lý kho hàng như thế nào hiệu quả

 • Sắp xếp thứ tự kho hàng hợp lý
 • Bảo quản kho hàng tốt
 • Nắm rõ quy trình kiểm kê hàng hóa
 • Thủ tục xuất nhập kho chính xác rõ ràng
 • Bảo đảm an toàn kho hàng, phòng chống cháy nổ

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý,Thủ kho, phụ kho, giám sát kho và những người dự định bố trí làm việc trong kho bãi…

Nội dung khóa học

Học phần Nội dung chính Kết quả
Vị trí, vai trò người quản lý kho hàng
 • Yêu cầu đặt thù của quản lý kho:
 • Trung thực, cẩn thận
 • Những tố chất cần thiết khác
 • Hiểu được đạo đức nghề nghiệp quản lý kho hàng
 • Biết tránh những cám dỗ vật chất
Quản lý hoạt động kho
 • Khái niệm kho hàng
 • Các loại kho hàng
 • Mối liên hệ kho và các bộ phận khác
 • Quy trình Xuất & Nhập kho
 • Nắm rõ tổ chức các loại kho hàng hóa
 • Liên hệ với các bộ phận khác hổ trợ
 • Nắm bắt quy trình xuất nhập
Nguyên tắc quản lý kho
 • 3 tiêu chí quản lý kho
 • Nguyên tắc 4 dễ
 • Nguyên tắc 4 không
 • Phân loại hàng hóa theo giá trị ABC
 • Hiểu và ứng dụng các nguyên tắc quản lý kho
 • Biết phân loại và giám sát các loại hàng hóa giá trị
Hệ thống mã sản phẩm
 • Kiến thức về mã sản phẩm hàng hóa
 • Cách tính và đọc mã sản phẩm
 • Biết đọc và tính mã vạch sản phẩm
Kiểm kê hàng hóa
 • Các bước kiểm kê
 • Chuẩn bị như thế nào
 • Kiểm kê ra sao
 • Báo cáo thế nào khi có sai lệch
 • Kiểm kê như thế nào hiệu quả
 • Tránh kiểm kê lần 2
Các nguyên tắc an toàn và bảo quản kho
 • Thiết kế mặt bằng kho an toàn
 • Tư thế bốc xếp an toàn
 • Sử dụng xe nâng an toàn
 • Thiết kế mặt bằng sao cho an toàn .
 • Biết hướng dẫn kiểm tra công nhân và xe nâng hàng an toàn

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện CrossroadPlus

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá