Học viện Doanh nhân MVV - Khóa học Chiến lược số hóa Marketing | Edu2Review

Khóa học Chiến lược số hóa Marketing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Giới thiệu

Cùng với sự phát triển của công nghệ, sân chơi marketing giữa các doanh nghiệp đang có sự thay đổi mạnh mẽ với “cái chết” của các hình thức marketing truyền thống. Đã tới lúc các doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc tiến hành cuộc cách mạng số hoá các hoạt động marketing hoặc là đi vào quá khứ.

Nắm bắt được nhu cầu đó của các doanh nghiệp và mong muốn giúp trang bị kiến thức tổng quan, làm điều kiện tiền đề vững chắc cho các doanh nghiệp sẵn sang thay đổi, MVV Coaching mang tới khoá học “Chiến lược số hoá marketing”.

Khoá học được thiết kế dành riêng cho đối tượng là các cấp quản lý, nhằm trang bị kiến thức nền tảng và tổng diện về việc số hoá các hoạt động Marketing, cũng như cách thức vận hành, lập chiến lược một cách hiệu quả. Đặc biệt, phương pháp huấn luyện (coaching) với những chia sẻ thực tế từ huấn luyện viên giúp học viên dễ dàng nắm bắt nội dung khoá học.

Đối tượng:

• Trưởng phòng/ trưởng bộ phận Marketing của các doanh nghiệp

• Những chuyên viên cấp cao có nhu cầu chuẩn bị kiến thức cho vị trí cao hơn

Lợi ích:

• Bức tranh toàn cảnh về việc số hoá các hoạt động Marketing

• Thấu hiểu các chiến lược và cách thức hoạch định các chiến dịch marketing

• Các phương pháp điển hình trong môi trường Marketing số

2. PHẦN HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

2.1. Công cụ Digitalized Marketing

2.2. Thực hành xác định điểm giao tiếp chéo

2.3. Thực hành xác định kênh marketing

2.4. Thực hành xây dựng kế hoạch marketing tích hợp

2.5. Thực hành phân tích các chỉ số đo lường

Chương trình học:

1. PHẦN TỰ HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MVV EVERLEARN

1.1. Digitalized Marketing là gì?

1.2. Sự chuyển dịch của mô hình 4P

1.3. Các kênh marketing mới

1.4. Mô hình điểm giao tiếp chéo

1.5. Khung kế hoạch marketing tích hợp

1.6. Mô hình đo lường

2. PHẦN HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

2.1. Công cụ Digitalized Marketing

2.2. Thực hành xác định điểm giao tiếp chéo

2.3. Thực hành xác định kênh marketing

2.4. Thực hành xây dựng kế hoạch marketing tích hợp

2.5. Thực hành phân tích các chỉ số đo lường

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Doanh nhân MVV

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá