Học viện Doanh nhân MVV - Khóa học Quản trị kênh phân phối | Edu2Review

Khóa học Quản trị kênh phân phối

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu

Khóa học quản trị kênh phân phối – channel management sẽ giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của kênh phân phối với sự phát triển của công ty, cách thức xây dựng, phát triển và tối ưu hóa các kênh phân phối cho sản phẩm khác nhau.

Quản trị kênh phân phối là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện quản trị kinh doanh thông minh - iceo.

Đối tượng nên tham gia khóa học

• nguồn cán bộ chiến lược

• ceo các công ty nhỏ và vừa

• giám sát, trưởng phòng kinh doanh, bán hàng

Lợi ích của khóa học

• hiểu tầm quan trọng của kênh phân phối đối với sự phát triển của công ty

• biết được cách thức xây dựng, phát triển và tối ưu hóa các kênh phân phối

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iceo.

1. Tổng quan về phân phối

2. Mô hình chiến lược phân phối hiện đại

• chiến lược phân phối

• thiết kế hệ thống phân phối

3. Quản lý kênh phân phối

• chiến lược kênh phân phối

• thúc đẩy kênh phân phối

• kiểm soát kênh phân phối

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Doanh nhân MVV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá