Học viện Doanh nhân MVV - Khóa học Quản trị nhân sự | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu

Tại khóa học Quản trị Nhân sự - HR Management, học viên sẽ được tìm hiểu về triết lý quản trị nhân sự mới, cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, cách thu hút, gìn giữ và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp mình. Học viên cũng sẽ hiểu rõ mục tiêu của quản trị nhân sự và các chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược của tổ chức, cũng như định hướng và kiểm soát được kết quả vận hành của hoạt động quản trị nhân sự

Đối tượng:

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

• Quản lý nhân sự, vận hành

Lợi ích:

• Hiểu về các triết lý quản trị nhân sự mới

• Hiểu cách thu hút và phát triển, gìn giữ nhân tài

• Hiểu rõ tầm quan trọng của việc vận hành hoạt động của tổ chức đúng phương pháp và quy trình

• Nắm vững các nhân tố cốt yếu để vận hành một dự án kinh doanh hiệu quả

Chương trình học:

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

A. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1. THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

• Nguồn tuyển dụng và tuyển mộ

• Đọc vị hành vi con người

• Giữ chân nhân tài

2. ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

• Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển đội ngũ

• Xây dựng lộ trình phát triển và kế hoạch đào tạo nhân sự

• Đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo

3. ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

• Đánh giá năng lực

• Phát triển sản phẩm mới

• Đánh giá hiệu quả công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Doanh nhân MVV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá