Học viện Doanh nhân MVV - Khóa học Quản trị sản phẩm | Edu2Review

Khóa học Quản trị sản phẩm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu

Khóa học Quản trị Sản phẩm – Product Management giúp học viên hiểu về cách thức và chu kỳ xây dựng sản phẩm, hiểu về thuộc tính và vòng đời sản phẩm, cách thức xây dựng “hệ sinh thái của sản phẩm” và sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau.

Đối tượng:

• Nguồn cán bộ chiến lược

• CEO các công ty nhỏ và vừa

Lợi ích:

• Mô tả được chính xác sản phẩm của mình

• Hiểu về các thuộc tính và vòng đời sản phẩm, phương pháp quản trị theo vòng đời sản phẩm

• Cách thức xây dựng “hệ sinh thái của sản phẩm”

• Tính toán được nhu cầu và vận dụng được các chiến lược định giá sản phẩm

• Nắm bắt được quy trình và phương pháp phát triển sản phẩm mới.

Chương trình học:

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iCEO.

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

• Sản phẩm là gì

• Nhu cầu sản phẩm

• Các cấp độ sản phẩm

• Cấu tạo và thuộc tính sản phẩm

• Phân loại sản phẩm

PHẦN 2. VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM

• Giới thiệu về vòng đời sản phẩm

• Các giai đoạn trong vòng đời sản phẩm

• Vòng đời sản phẩm và chiến lược doanh nghiệp

PHẦN 3. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM

• Tính toán nhu cầu sản phẩm

• Chính sách giá

• Chiến lược giá hớt váng/thâm nhập thị trường

• "Bài tập về nhà" khi định giá sản phẩm

• 6 nguyên tắc định giá

• Các kiểu định giá khác

PHẦN 4. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

• Phát triển sản phẩm của bạn

• Các chiến lược phát triển sản phẩm mới

• Phát triển và ra mắt sản phẩm mới

• Quy trình phát triển sản phẩm mới

• Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm tổng thể

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Doanh nhân MVV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá