Học viện Doanh nhân MVV - Khóa học Quản trị tiếp thị | Edu2Review

Khóa học Quản trị tiếp thị

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu

Marketing là một phạm trù rộng và đòi hỏi nhiều thời gian học và hành thì mới có thể thông hiểu được một phần nào đó. Ngày nay trong thời đại mới cùng với rất nhiều xu hướng mới, việc học và hành trong lĩnh vực marketing càng quan trọng và cũng khó khăn hơn. Trong một thời gian ngắn của 4 buổi học, nội dung của môn học này sẽ lần lược dẫn dắt người học đi theo một hành trình mà trên đó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn chiến lược hơn và lâu dài hơn trong việc quản trị marketing cho doanh nghiệp của mình.

Quản trị tiếp thị là một học phần nằm trong chương trình huấn luyện quản trị kinh doanh thông minh ICEO

Đối tượng nên tham gia khóa học

• các cấp quản lý/ lãnh đạo

• trưởng nhóm, giám sát về tiếp thị, bán hàng

Lợi ích của khóa học

• nắm bắt một số xu hướng và môi trường marketing điển hình thời nay để áp dụng hiệu quả trong quá trinh hoạch định chiến lược marketing

• xác định được các nền tảng chiến lược về phân khúc, khách hàng mục tiêu, và định vị nhãn hiệu

• thiết kế được các chiến lược cho các phần của marketing hỗn hợp

• phát triển và quản trị được kế hoạch và các mục tiêu marketing

• sử dụng được các công cụ phân tích khi lập kế hoạch marketing

Chương trình học

Khóa học là 1 học phần trong chương trình huấn luyện iceo.

1. Dẫn nhập quản trị marketing

• đôi lời về quản trị marketing

• bối cảnh quản trị và các loại hình marketing

• chức năng cơ bản của quản trị marketing

• giá trị và vòng đới khách hàng

• hệ thống quản trị marketing

2. Xu hướng & môi trường marketing

• marketing hiện đại và những khác biệt

• marketing trong bối cảnh toàn cầu

• môi trường marketing

3. Nền tảng chiến lược marketing

• phân khúc khách hàng

• xác lập khách hàng mục tiêu

• định vị sản phẩm thương hiệu

4. Chiến lược marketing tích hợp

• chiến lược sản phẩm

• chiến lược giá

• chiến lược phân phối

• chiến lược truyền thông

5. Làm chủ quản trị marketing

• quản trị kế hoạch marketing

• kỹ thuật thiết lập mục tiêu marketing

• công cụ phân tích marketing

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Doanh nhân MVV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá