Học viện Doanh nhân MVV - Khóa học Truyên thông nội bộ: Gắn kết cá nhân, nâng cao hiệu suất | Edu2Review

Khóa học Truyên thông nội bộ: Gắn kết cá nhân, nâng cao hiệu suất

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Thời lượng

2 buổi

Giới thiệu

“Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người”- Matsushita Konosuke

Sức mạnh của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở công nghệ, sản phẩm, danh tiếng mà nằm ở chính đội ngũ nhân lực cốt lõi. Một đội ngũ nhân sự gắn bó, có chung tầm nhìn sẽ có hiệu suất lao động cao hơn, giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận và tiết giảm chi phí. Để xây dựng được một đội ngũ như vậy, một chiến lược Truyền thông Nội bộ hiệu quả là không thể thiếu.

Nói một cách đơn giản, Truyền thông Nội bộ là hoạt động giao tiếp giữa giữa lãnh đạo với nhân viên công ty. Truyền thông Nội bộ tốt có thể:

• Khiến cho cán bộ công nhân viên làm việc có trách nhiệm, năng suất cao hơn

• Làm tăng sự hài lòng của cán bộ công nhân viên, giúp giữ chân nhân viên với một mức lương vừa phải

• Làm tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên, ngăn việc nhân viên giỏi nhảy việc

• Hạn chế việc nhân viên cũ nói xấu, chỉ trích, gây hại uy tín của doanh nghiệp

Với mục tiêu giúp các cấp quản lý của doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ hiệu quả, từ đó tạo dựng sức mạnh nội tại cho doanh nghiệp, MVV Academy xin giới thiệu khóa học Truyền thông Nội bộ: Gắn kết cá nhân - Nâng cao hiệu suất.

Đối tượng

• Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành

• Giám đốc Nhân sự, Quản lý Nhân sự

• Chuyên viên, Trưởng phòng Truyền thông

Lợi ích khóa học

• Quan sát, đánh giá và tư duy một cách tổng thể về tình hình truyền thông nội bộ của doanh nghiệp

• Lựa chọn được những kênh truyền thông phù hợp và tích hợp vào một hệ thống thống nhất

• Hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch xây dựng và quản lý truyền thông nội bộ

Chương trình học

1. PHẦN TỰ HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MVV EVERLEARN

1.1. Định nghĩa, tầm quan trọng của Truyền thông Nội bộ

1.2. Đặc tính của Truyền thông Nội bộ

• Đối tượng của Truyền thông Nội bộ

• Sự cần thiết của chiến lược Truyền thông Nội bộ

• Các bước xây dựng chiến lược Truyền thông Nội bộ

• Các sản phẩm Truyền thông Nội bộ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Doanh nhân MVV

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá