Học viện iPMAC - Khóa học CCNAX 3.0 + IPV6 | Edu2Review

Khóa học CCNAX 3.0 + IPV6

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

Tổng quan khóa học

Khóa học là sự kết hợp giữa hai chương trình đào tạo CCNAX 3.0 và chuyên sâu về IPV6 giúp bạn đạt chứng chỉ quốc tế do hãng sản xuất thiết bị mạng hàng đầu thế giới Cisco cấp. Trong khóa học sẽ bao gồm Chương trình CCNAX3.0 của Cisco và nội dung đào tạo chuyên sâu về IPV6 cùng các kỹ thuật chuyển đổi từ IPV4 sang IPV6 đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp hiện nay.

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành chương trình đào tạo này, học viên sẽ có được:

  • Cài đặt, vận hành và xử lý sự cố mạng quy mô trung bình, bao gồm kết nối đến mạng WAN và triển khai bảo mật mạng
  • Mô tả tác dụng của các công nghệ mới như IoE, IoT, IWAN, và SDN trong sự phát triển hệ thống mạng
  • Riêng trong nội dung chuyên sâu của IPV6 giúp học viên có được :
  • Nắm được những ưu điểm vượt trội của IPv6 so với IPv4.
  • Nắm vững và thao tác được với cấu trúc địa chỉ IPv6.
  • Nắm được hoạt động của IPv6 trong tương quan với các giao thức khác của chồng giao thức TCP/IP.
  • Nắm vững và triển khai được một hệ thống định tuyến trên nền IPv6.
  • Nắm vững các phương thức chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá