Học viện iPMAC - Khóa học Kỹ năng quan hệ khách hàng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quan hệ khách hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Nội dung khóa học

  1. Phương pháp phân nhóm khách hàng (3 ring method)
  2. Xây dựng hồ sơ khách hàng (Develop customer profile)
  3. Xây dựng văn hóa chăm sóc khách hàng
  4. Xác định các yếu tố tác động đến việc ra quyết định của khách hàng (drivers)
  5. Phục vụ và chăm sóc khách hàng (Customer care)
  6. Phát triển quan hệ lâu dài với khách hàng (Customer Life Management- CLM)
  7. Chiến lược giữ khách hàng (Strategy for Customer Retention)
  8. Đánh giá hiệu quả các chương trình chăm sóc và xây dựng quan hệ với khách hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá