Học viện iPMAC - Khóa học Kỹ năng quản lý cơ bản | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý cơ bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Nội dung khóa học

 1. Vai trò và trách nhiệm của người quản lý
 2. Khác biệt căn bản giữa vai trò lãnh đạo và vai trò quản lý
 3. Phân tích các loại tính cách quản lý
 4. Kỹ năng giao tiếp cần thiết cho người quản lý
 5. Quản trị thành tích (Performance management)
 6. Lập kế hoạch và tổ chức công việc
 7. Tạo động lực cho nhân viên
 8. Giao việc và trao quyền cho nhân viên
 9. Thực hiện hướng dẫn công việc cho nhân viên (Coaching)
 10. Phát triển trí tuệ cảm xúc trong quản lý
 11. Hiểu và duy trì sự năng động của nhóm
 12. Quản trị các trường hợp thành tích vượt trội và kết quả tồi
 13. Thực hiện đánh giá kết quả công việc
 14. Thực hiện họp hiệu quả

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá