Học viện iPMAC - Khóa học Kỹ năng quản lý dành cho cán bộ cấp phòng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý dành cho cán bộ cấp phòng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Tổng quan khóa học

Chương trình đào tạo “Kỹ năng Quản lý “ được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý cấp phòng nhằm bổ sung kiến thức về quản lý công việc, quản lý nhân viên trong phòng ban, cố vấn cho ban giám đốc doanh nghiệp, hỗ trợ ra quyết định về công việc chuyên môn cũng như các vấn đề liên quan đến công việc. Để các công việc được hoàn thành có hiệu quả, đòi hỏi người quản lý phải có những kỹ năng tương ứng với yêu cầu của công việc đó.

Nội dung khóa học

  1. Nền tảng về kỹ năng
  2. Phân biệt các khái niệm quản lý
  3. Lập kế hoạch và giao dịch
  4. Giao tiếp hiệu quả: Công cụ thành công
  5. Hướng dẫn giao việc cho nhân viên
  6. Kỹ năng quản lý nhóm
  7. Kế hoạch áp dụng thực tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá