Học viện iPMAC - Khóa học Kỹ năng quản lý khách hàng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý khách hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Tổng quan khóa học

Để không ngừng phát triển và giữ vững mạng lưới khách hàng, các doanh nghiệp phải đối mặt thường xuyên với việc tìm khách hàng mới, xây dựng lòng trung thành với khách hàng cũ.

Khóa đào tạo “Kỹ năng Quản lý khách hàng” sẽ giúp học viên/doanh nghiệp xay dựng mục tiêu kinh doanh thông minh, tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng, hiểu rõ khách hàng của mình đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Nội dung khóa học

  1. Phát triển kinh doanh (Business Development)
  2. Quản lý quan hệ với khách hàng
  3. Phân tích thực tế hoạt động phát triển kinh doanh qua quản lý khách hàng cũ của VNA
  4. Phục vụ và chăm sóc khách hàng (Customer care) để bán hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá