Học viện iPMAC - Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý thời gian

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Tổng quan khóa học

Quỹ thời gian của mọi người là như nhau, điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Tham gia khóa học “ Kỹ năng quản lý thời gian” tại học viện iPMAC sẽ giúp bạn làm chủ thời gian cá nhân, sử dụng thời gian hiệu quả cho công việc và các vấn đề cá nhân

Nội dung khóa học

  1. Làm chủ thời gian của cá nhân
  2. Sử dụng thời gian hiệu quả: Xác định ưu tiên!
  3. Trì hoãn: Kẻ cắp thời gian
  4. Xử lý các công việc cá nhân
  5. Học cách từ chối (Nói không)
  6. Các công cụ quản lý thời gian
  7. Quản lý thời gian dành cho cấp quản lý
  8. Quản lý thời gian dành cho cấp quản lý

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá