Học viện iPMAC - Khóa học Kỹ năng trưởng nhóm | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng trưởng nhóm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Tổng quan khóa học

Bất cứ nhóm nào cũng cần phải có một trưởng nhóm. Xét về nhiều khía cạnh, công việc của trưởng nhóm phần nào tương tự công việc của một nhà quản lý. Cả hai đều chịu trách nhiệm phải đạt được kết quả thông qua sự cố gắng của nhân viên và các nguồn lực khác. Bạn muốn ứng cử vào vị trí trưởng nhóm hãy tham gia khóa học “ Kỹ năng trưởng nhóm” của học viện iPMAC.

Nội dung khóa học

  1. Hiểu vai trò của trưởng nhóm
  2. Đặc tính của một nhóm làm việc có năng suất cao
  3. Dẫn dắt nhóm hiệu quả: Lãnh đạo làm gương
  4. Hướng dẫn tạo thành team năng động
  5. Phát hiện các hành vi của nhóm và thực hiện thay đổi để phát triển nhóm
  6. Các kỹ năng cần thiết của trưởng nhóm (Lý thuyết và thực hành)
  7. Tạo động lực cho các thành viên trong nhóm

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá