Học viện iPMAC - Khóa học Vmware + Hyper V | Edu2Review

Khóa học Vmware + Hyper V

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tin học, Lập trình

Tổng quan khóa học

Khóa học này cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™, dựa trên phiên bản ESXi 6.0 và vCenter Server 6.0.

Đồng thời khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi Microsoft Specialist exam 74-409: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center. Bạn sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để triển khai và quản trị một hạ tầng Microsoft Server Virtualization trong môi trường doanh nghiệp...

Đối tượng học viên

  • Các chuyên viên quản trị hệ thống/hạ tầng trong doanh nghiệp
  • Các kỹ sư hệ thống/hạ tầng
  • Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server
  • Những người có kiến thức vè thiết kế, triển khai, quản trị và vận hành một hạ tầng ảo hóa hoặc đang quan tâm tới việc học các công nghệ ảo hóa hiện nay của Microsoft. Khóa học cũng dành cho những chuyên gia CNTT– người sẽ cân nhắc, lựa chọn sản phẩm ảo hóa cho hệ thống Data center của tổ chức.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện iPMAC

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá