Học viện Kế toán Đức Minh - Khóa học Kế toán Thuế nâng cao | Edu2Review

Khóa học Kế toán Thuế nâng cao

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Nội dung Khoá học kế toán thuế nâng cao

Chuyên đề 1: Vi phạm luật thuế và khung phạt

- Học về luật vi phạm thuế,
- Học cách tính thuế chậm nộp
- Học cách tính tiền phạt do nộp chậm tờ khai
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 2: Cách lập hóa đơn GTGT và hướng dẫn sửa và lập lại tờ khai thuế

GTGT khi kê khai sai

- Học cách lập hóa đơn hợp pháp
- Xử lý khi viết sai hóa đơn
- Xử lý khi mất hóa đơn GTGT
- Kê khai lại tờ khai Thuế GTGT khi bị loại bỏ hóa đơn do vi phạm lỗi VP01
- Thông báo hóa đơn khi công ty chuyển địa điểm
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 3: Chi phí hợp lý hợp lệ, Thuế TNDN

- Học về 31 loại chi phí không hợp lý hợp lệ
- Cân đối chi phí doanh thu
- Kết chuyển lãi lỗ khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Cập nhật mới nhất thuế suất thuế TNDN
- Lập bảng phụ lục thuế TNDN ưu đãi
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 4 : Thuế TNCN

- Học cách đăng ký giảm trừ phụ thuộc
- Học cách tính thuế TNCN, lập tờ khai thuế, quyết toán thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNCN với cá nhân phải tự quyết toán thuế
- Cách trừ thuế TNCN khi nộp thừa
- Cách lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 5: Kỹ năng quyết toán thuế.

- Cách sắp xếp chứng từ chuẩn bị quyết toán thuế
- Một số kỹ năng khi quyết toán thuế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Đức Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá