Học viện Kế toán Đức Minh - Khóa học Kế toán Thuế nâng cao | Edu2Review

Khóa học Kế toán Thuế nâng cao

Trình độ

Nghiệp vụ khai báo thuế

Chương trình

Nội dung Khoá học kế toán thuế nâng cao

Chuyên đề 1: Vi phạm luật thuế và khung phạt

- Học về luật vi phạm thuế,
- Học cách tính thuế chậm nộp
- Học cách tính tiền phạt do nộp chậm tờ khai
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 2: Cách lập hóa đơn GTGT và hướng dẫn sửa và lập lại tờ khai thuế

GTGT khi kê khai sai

- Học cách lập hóa đơn hợp pháp
- Xử lý khi viết sai hóa đơn
- Xử lý khi mất hóa đơn GTGT
- Kê khai lại tờ khai Thuế GTGT khi bị loại bỏ hóa đơn do vi phạm lỗi VP01
- Thông báo hóa đơn khi công ty chuyển địa điểm
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 3: Chi phí hợp lý hợp lệ, Thuế TNDN

- Học về 31 loại chi phí không hợp lý hợp lệ
- Cân đối chi phí doanh thu
- Kết chuyển lãi lỗ khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN
- Cập nhật mới nhất thuế suất thuế TNDN
- Lập bảng phụ lục thuế TNDN ưu đãi
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 4 : Thuế TNCN

- Học cách đăng ký giảm trừ phụ thuộc
- Học cách tính thuế TNCN, lập tờ khai thuế, quyết toán thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNCN với cá nhân phải tự quyết toán thuế
- Cách trừ thuế TNCN khi nộp thừa
- Cách lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN
- Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
Chuyên đề 5: Kỹ năng quyết toán thuế.

- Cách sắp xếp chứng từ chuẩn bị quyết toán thuế
- Một số kỹ năng khi quyết toán thuế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Đức Minh

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá