Học viện Kế toán Đức Minh | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Học viện Kế toán Đức Minh
   Học viện Kế toán Đức Minh
   Học viện Kế toán Đức Minh
   Học viện Kế toán Đức Minh
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   20 khóa học

   Kế toán Thương mại Dịch vụ

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   NỘI DUNG

   Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ kế toán thương mại dịch vụ

   ✦ Giới thiệu chung cho học viên hiểu về quy trình công việc của một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ sẽ phải làm trong năm, giúp học viên nắm bắt được tình hình hoạt động năm trước của doanh nghiệp.

   ✦ Hướng dẫn học viên phương pháp lập hoá đơn chứng từ, hợp lý, hợp lệ

   ✦ Hướng dẫn học viên cách phân tích các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ trước khi thực hiện hạch toán trên sổ Nhật ký chung

   ✦ Hướng dẫn học viên thực hiện các công việc của một kế toán kho, hướng dẫn cách tạo bảng kê phiếu nhập kho hàng hoá 156 và bảng kê phiếu xuất kho hàng hoá 156, tiến hành nhập và xuất kho khi có chứng từ phát sinh - Đặc trưng của doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

   - Công việc đặc trư​ng của kế toán thương mại dịch vụ cuối tháng:

   ✤ Dựa vào bảng Nhập và Xuất hàng hoá đã có sử dụng các công thức hàm Excel như Vlookup, Sumif, ... để tạo lập và hoàn thiện bảng báo cáo xuất nhập tồn 156 . Giới thiệu các phương pháp tính giá thành và tư vấn lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp.

   ✤ Hướng dẫn xử lý các phát sinh và những trường hợp kế toán thường hay mắc lỗi khi xử lý các số liệu của hàng hoá trong kho.

   ✤ Hướng dẫn lập bảng lương cuối tháng, tiến hành tính và trích bảo hiểm cho nhân viên,tính lương cuối tháng và hạch toán.

   ✤ Hoàn thiện bảng khấu hao tài sản cố định, bảng phân bổ chi phí trả trước vào thời điểm cuối tháng và hướng dẫn hạch toán tính khấu hao.

   ✤ Hướng dẫn học viên thực hiện các bước tập hợp chi phí, kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu và chi phí, xác định kết quả kinh doanh.

   ✤ Hướng dẫn thao tác lập và tổng hợp số liệu trên bảng cân đối các tài khoản, các loại sổ(sổ quỹ, sổ công nợ, sổ chi tiết các tài khoản..) bằng các công thức excel liên kết.

   ✤ Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính cuôi năm: Làm bảng cân đối tài khoản, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính, hướng dẫn in các loại sổ sách kèm theo.

   Kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

   ✪ Cập nhật các thông tư và nghị định mới nhất về thuế và cách áp dụng vào kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

   ✪ Hướng dẫn học viên cách kê khai các loại thuế, hướng dẫn làm báo cáo thuế, quyết toán thuế hàng tháng, quý và năm trên phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục thuế.

   ✪ Hướng dẫn học viên cách kê khai và nộp thuế qua mạng.

   Hướng dẫn xử lý phát sinh khi làm kế toán thương mại dịch vụ

   ĐỐI VỚI CÁC BẠN CHƯA CÓ KIẾN THỨC, ĐÃ QUÊN KIẾN THỨC, HỌC CHUYỂN NGÀNH HOẶC HỌC THÊM KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG VIỆC. CHÚNG TÔI SẼ XẾP KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỪ A-Z ĐỂ GIÚP HỌC VIÊN VỪA HIỂU VỪA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC.

   Tư vấn

   Kế toán Tổng hợp

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   Nội dung khoá học kế toán tổng hợp:

   Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp sẽ có những đặc thù riêng trong công tác quản lý kế toán. Các doanh nghiệp làm về Sản xuất, Xây dựng thường yêu cầu phức tạp hơn các DN làm về Thương mại và Dịch vụ. Nhưng tất cả đều phải đảm bào quy trình chung sau đây:

   I. Từ chứng từ gốc kế toán hoàn thiện các chứng từ liên quan:

   - Phiếu thu, phiếu chi

   - Chứng từ ngân hàng

   - Phiếu nhập mua NVL, hàng hoá...

   - Phiếu xuất kho NVL sản xuất, phiếu bán thành phẩm hàng hoá....

   II. Sắp xếp chứng từ, định khoản chính xác, phản ánh lên sổ sách theo quy định:

   1. Lập sổ nhật ký chung: Phản ánh theo trình tự tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

   2. Lập các sổ chi tiết theo đối tượng( tùy theo yêu cầu quản lý của từng mô hình DN)

   - Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, kho NVL, kho thành phẩm...

   - Lập bảng trính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khầu hao TSCĐ

   - Lập bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn

   - Lập bảng thanh toán lương, bảng phân bổ lương.

   - Lập bảng định mức, phân bổ chi phí riêng cho dịch vụ, sản xuất

   - Lập bảng tính giá thành cho từng gói dịch vụ cung cấp, các sản phẩm đã sản xuất nhập kho.

   3. Lập các sổ cái cho tất cả các tài khoản có phát sinh liên quan

   III. Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo trình tự.

   Sử dụng các kỹ năng làm nhanh và khóa học kết hợp đối chiếu, so sánh, nhận biết đúng sai để làm ra được:

   Bộ BCTC hoàn thiện gồm có:

   - Bảng cân đối phát sinh tài khoản:

   - Bảng cân đối kế toán:

   - Bảng kết quả kinh doanh

   - Thuyết minh BCTC.

   - Lưu chuyển tiền tệ.

   - Quyết toán thuế TNDN năm tài chính.

   Các báo cáo thuế theo quy định của cơ quan thuế gồm có:

   - Báo cáo thuế GTGT: tháng, năm

   - Báo cáo thuế TNDN: quý, năm

   - Tờ khai nộp thuế môn bài: năm

   - Báo cáo thuế TNCN: tháng, quý, năm

   Tư vấn

   Kê khai Thuế

   Nghiệp vụ khai báo thuế
   Nghiệp vụ khai báo thuế

   Mục tiêu khoá học khai báo thuế:

   Sau khi kết thúc khóa học khai báo thuế, học viên được trang bị các thông tin về quy đinh hiện hành đối với việc kê khai thuế tại doanh nghiệp. Ghi nhận đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT, kê khai hợp lý thuế GTGT hàng tháng, thuế TNCN và TNDN hàng quý và hàng năm, xử lý tốt các tình huống phát sinh thực tế và bất thường với cơ quan thuế và cơ quan chức năng liên quan.

   Nội dung đào tạo khóa học khai báo thuế:

   Xử lý tờ khai thuế GTGT khấu trừ theo tháng

   - Làm tờ khai thuế GTGT hàng tháng

   - Chỉnh sửa tờ khai bổ sung.

   - Tờ khai hàng hóa – dịch vụ mua vào – bán ra hàng tháng

   Thuế TNCN

   - Hướng dẫn đăng ký MSTTN cá nhân với chi cục thuế

   - Tờ khai thuế TNCN quý
   Thuế TNDN

   - Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

   - Quyết toán thuế TNDN năm
   Hóa đơn GTGT

   - Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quí

   - Tư vấn xử lý vấn đề hóa đơn viết sai, mất hỏng, cháy, hủy…

   Quyết toán thuế TNCN trên giấy và hướng dẫn nộp bản mềm qua mạng

   Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm hỗ trợ.

   Phương thức đào tạo kế toán - khai báo thuế đặc biệt duy nhất tại Đức Minh:

   - Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại, phòng điều hoà

   - Các bạn đến học đăng ký được xếp học ngay không cần chờ lớp

   - Không giới hạn số buổi học, đảm bảo học là thành nghề.

   Tư vấn

   Kế toán Sản xuất

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   Quy trình khóa học kế toán sản xuất

   1. Mở đầu khoá học kế toán sản xuất

   Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty sản xuất mà học viên đang làm trên bộ chứng từ đó. Giúp học viên tìm hiểu về những qui tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất hiện thời.

   2. Trong khóa học kế toán sản xuất

   Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất đã chọn. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự:

   - Được hướng dẫn từ khâu nhập số liệu (tức hạch toán đúng theo các thông tư, nghị định, chính sách thuế hiện hành).
   - Định khoản vào các sổ nhật ký chung của các hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp sản xuất.
   - Hướng dẫn vào phiếu nhập, xuất kho và làm báo cáo nhập xuất tồn của các TK 152 (nguyên vật liệu), TK 153 (Công cụ dụng cụ) , TK 155 (thành phẩm).
   - Làm bảng trích khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ từng tháng.
   - Theo dõi tình hình tài chính trên các sổ tài khoản liên quan
   - Tập hợp tất cả các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp(TK 1541), Chi phí nhân công trực tiếp (1542), Chi phí sản xuất chung (TK 1547), để làm bảng tính giá thành tính giá cho từng thành phẩm hoàn thành nhập kho.

   - Đến cuối tháng, học viên sẽ được hướng dẫn làm các bút toán cuối tháng doanh nghiệp sản xuất như: kết chuyển doanh thu, chi phí,.. để xác định kết quả kinh doanh trong tháng. Lên bảng cân đối phát sinh tài khoản trong tháng và hướng dẫn kiểm tra bảng cân đối phát sinh.
   - Kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng
   - Khi học viên hoàn thành hết hóa đơn kinh tế phát sinh trong 3 tháng thì sẽ được hướng dẫn làm các báo cáo thuế quí, làm tạm tính thuế TNDN quí.

   3. Kết thúc khóa học kế toán sản xuất

   Các bạn sẽ biết làm In chuyển sổ gồm có: In sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết từ 111 – 911; 12 sổ khấu hao TSCĐ của 12 tháng, 12 sổ công cụ dụng cụ của 12 tháng; 12 bảng nhập kho hàng hóa của 12 tháng, 12 bảng kê xuất kho của 12 tháng 12 bảng kê nhập xuất tồn của 12 tháng. Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm gồm:
   a. Bảng cân đối số phát sinh.
   b. Bảng cân đối kế toán.
   c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
   d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   e. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
   f. Thuyết minh báo cáo tài chính.
   g. Sau khi đã hoàn thành BCTC thì học viên được hướng dẫn cách in các sổ cái cuối năm, in báo cáo tài chính để kết thúc 1 niên độ kế toán.

   Tư vấn

   Kế toán Xuất nhập khẩu

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   Mục đích khoá học kế toán xuất nhập khẩu

   ✔ Hiểu các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hoá, các thủ tục kê khai hải quan, các phương thức thanh toán nhập khẩu

   ✔ Hiểu được việc đánh giá xử lý các bút toán chênh lệch tỉ giá trong năm và cuối năm tài chính

   ✔ Thành thạo việc thành lập báo cáo tài chính cuối năm tại công ty Xuất nhập khẩu

   ✔ Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

   ✔ Có kinh nghiệm quyết toán giải trình số liệu báo cáo tài chính với cơ quan thuế

   Đối tượng học kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu

   ✥ Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán Xuất nhập khẩu

   ✥ Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Công ty Xuất nhập khẩu

   ✥ Những người đã đi làm tại các công ty Thương mại dịch vụ, sản xuất … và giờ muốn làm tại công ty Xuất nhập khẩu

   ✥ Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại công ty Xuất nhập khẩu

   Nội dung khoá học kế toán xuất nhập khẩu

   ✦ Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của doanh nghiệp.

   ✦ Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự

   ✦ Nhập số liệu trên hóa đơn, chứng từ hợp lý vào sổ nhật ký chung

   ✦ Cách đọc hiểu tờ khai hải quan

   ✦ Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá XNK thường gặp

   ✦ Phương pháp tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu

   ✦ Phương pháp tính giá vốn của hành xuất nhập khẩu

   ✦ Báo nợ, báo có ngân hàng

   ✦ Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa

   * Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận

   * Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

   * Tính trích khấu hao TSCĐ

   * Lập báo cáo thuế tháng

   * Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị

   Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm gồm:

   * Bảng Cân Đối Kế Toán

   * Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh

   * Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

   * Quyết toán Thuế TNDN

   * Quyết toán Thuế TNCN

   * Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

   * Thuyết Minh Báo cáo tài chính

   * Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

   Tư vấn

   Kế toán Xây lắp, Xây dựng

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   1. Khoá học kế toán xây dựng xây lắp

   Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty thương mại xây dựng. Giúp học viên tìm hiểu về những qui tắc kế toán, tình hình kinh doanh hiện thời của doanh nghiệp.

   2. Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán doanh nghiệp xây dựng lắp đã chọn. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự:

   ✥ Kế toán trong doanh nghiệp xây dựng xây lắp: Học viên được học về Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, nhân công, chi phí sản xuất chung
   ✥ Bạn được học cách tập hợp và phân bổ chi phí, giá vốn cho từng công trình, được học cách lên BCTC và báo cáo thuế

   ✥ Được hướng dẫn từ khâu nhập số liệu (tức hạch toán đúng theo các thông tư, nghị định, chính sách thuế hiện hành).

   ✥ Định khoản vào các sổ nhật ký chung của các hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp.

   ✥ Hướng dẫn vào phiếu nhập, xuất kho và làm báo cáo nhập xuất tồn của các TK 152 (nguyên vật liệu), TK 153 (Công cụ dụng cụ).

   ✥ Làm bảng phân bổ chi phí sản xuất chung và tính giá thành cho từng công trình trong quá trình học kế toán xây lắp xây dựng

   ✥ Làm bảng trích khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ từng tháng

   ✥ Theo dõi tình hình tài chính trên các sổ tài khoản liên quan

   3. Đến cuối tháng, học viên sẽ được hướng dẫn làm các bút toán cuối tháng như: kết chuyển doanh thu, chi phí,.. để xác định kết quả kinh doanh trong tháng. Lên bảng cân đối phát sinh tài khoản trong tháng và hướng dẫn kiểm tra bảng cân đối phát sinh.

   4. Kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng

   5. Khi học viên hoàn thành hết hóa đơn kinh tế phát sinh trong 3 tháng thì sẽ được hướng dẫn làm các báo cáo thuế quí, làm tạm tính thuế TNDN quí.

   6. Kết thúc khóa đào tạo kế toán xây dựng, các bạn sẽ biết làm In chuyển sổ gồm có : In sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết từ 111 – 911; 12 sổ khấu hao TSCĐ của 12 tháng, 12 sổ công cụ dụng cụ của 12 tháng; 12 bảng nhập kho hàng hóa của 12 tháng, 12 bảng kê xuất kho của 12 tháng 12 bảng kê nhập xuất tồn của 12 tháng. Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm gồm:

   a. Bảng cân đối số phát sinh.

   b. Bảng cân đối kế toán.

   c. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

   d. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

   e. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   f. Thuyết minh báo cáo tài chính

   Tư vấn

   Kế toán phần mềm MISA

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   Qui trình học phần mềm kế toán Misa:

   Học phần mềm kế toán Misa trên chứng từ thực tế: Giáo trình học phần mềm kế toán Misa là một quyển chứng từ thực tế rất dày của một công ty đã đang hoạt động trong một thời gian dài, bởi vậy các bạn có thể hoàn toàn an tâm.

   1. Tìm hiểu, cài đặt hệ thống phần mềm kế toán Misa, hướng dẫn download phần mềm kế toán MISA bản mới nhất.

   2. Quy trình nhập dữ liệu ban đầu trên phần mềm kế toán MISA: Khai báo danh mục vật tư, hàng hóa, nhân viên, khai báo số dư đầu kỳ kế toán, nhập dữ liệu ban đầu, ....

   Trong quy trình học các bạn học viên có thể tham khảo qua sê - ri hướng dẫn khởi tạo dữ liệu ban đầu trong phần mềm kế toán MISA như sau:

   3. Kế toán vốn bằng tiền, phiếu thu, chi (Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)

   4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

   5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, hàng bán bị trả lại

   6. Kế toán hàng tồn kho, một số lỗi thường gặp như "Lỗi không thể xuất kho trong MISA" và cách khắc phục, Lỗi gõ tiếng Việt trong phần mềm kế toán MISA, ...

   7. Kế toán TSCĐ: Tăng, giảm tài sản cố định, tính khấu hao TSCĐ

   8. Kế toán Công Cụ Dụng Cụ: Tăng, giảm công cụ dụng cụ, phân bổ, tính khấu hao CCDC

   9. Kế toán thuế: Lập bảng kê thuế GTGT, khấu trừ thuế, nộp thuế

   10. Kế toán tổng hợp: Tập hợp chi phí, kế toán tiền lương, lập bảng lương, trả lương

   - Tính giá xuất kho, tính tỷ giá xuất quỹ.

   - Tập hợp chi phí kết chuyến lãi lỗ

   11. Lập các báo cáo tài chính theo qui định mới nhất của Bộ Tài chính gồm

   - Bảng cân đối tài khoản

   - Bảng cân đối kế toán

   - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

   - Báo cáo thuế.

   ...

   12. Hướng dẫn lên các báo cáo Quản trị trong chương trình học phần mềm kế toán Misa (trên chứng từ Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng/Xây lắp, Xuất nhập khẩu)

   Tư vấn

   Kế toán phần mềm FAST

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   Nội dung khóa học thực hành kế toán trên phần mềm kế toán FAST bao gồm:

   1. Quản trị hệ thống phần mềm kế toán Fast
   - Danh mục từ điển và tham số hệ thống
   - Xây dựng danh mục tài khoản
   - Cập nhật số dư đầu kỳ cho các tài khoản
   - Xây dựng danh mục khách hàng, nhà cung cấp
   - Vào số dư công nợ đầu kỳ
   - Danh mục vật tư hàng hóa, kho hàng
   - Vào tồn kho đầu kỳ
   2. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Báo cáo hàng nhập và công nợ phải trả
   3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu. Báo cáo của phân hệ bán hàng và công nợ phải thu, báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn
   4. Kế toán vốn bằng tiền : Phiếu thu, phiếu chi, tạm ứng cho vay, bán ngoại tệ, trả trước tiền, giấy báo nợ,có, ủy nhiệm chi của ngân hàng. Hướng dẫn kiểm tra báo cáo, sổ sách liên quan đến tiền
   5. Kế toán tài sản cố định: Tăng tài sản, giảm tài sản, trích khấu hao, phân bổ khấu hao.
   6. Kế toán Công Cụ Dụng Cụ: Tăng, giảm công cụ dụng cụ, phân bổ, tính khấu hao CCDC
   7. Kế toán tổng hợp: Khai báo các bút toán kết chuyển tự động
   8. Kế toán thuế: Lập báo cáo thuế Giá trị gia tăng theo qui định mới nhất của Tổng cục thuế

   9. Lên các báo cáo công nợ:
   - Sổ chi tiết công nợ
   - Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả
   - Bảng cân đối phát sinh công nợ phải trả
   10. Lên các báo cáo quyết toán, xác định kết quả, lên BCTC
   - Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
   - Bảng cân đối kế toán
   - Báo cáo kết quả kinh doanh phần I,II,III
   - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   - Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa dịch vụ mua vào
   - Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

   Tư vấn

   Kế toán Hành chính Sự nghiệp

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   Nội dung:
   Phần I: Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN.
   - Khái niệm, đặc điểm của đơn vị HCSN.
   - Quy trình quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
   - Nguyên tắc quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
   - Phương pháp quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
   - Nội dung thu chi NSNN ở đơn vị HCSN.
   - Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ở đơn vị HCSN.
   - Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN.
   - Quản lý sổ, mở sổ kế toán.
   - Hình thức kế toán.

   Phần II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở đơn vị HCSN.
   - Kế toán tiền mặt.
   - Kế toán tiền gửi ngân hàng.
   - Kế toán tiền đang chuyển.
   - Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn.

   Phần III: Kế toán NVL, CCDC.
   - Nguyên tắc kế toán NVL, CCDC.
   - Phương pháp kế toán NVL, CCDC.

   Phần IV: Kế toán TSCĐ
   - Kế toán tài sản CĐHH.
   - Kế toán tài sản CĐVH.
   - Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ.
   - Kế toán đầu tư tài chính dài hạn.
   - Mua trái phiếu.
   - Góp vốn.

   Phần V: Kế toán các khoản thanh toán
   - Kế toán các khoản nợ phải thu.
   - Kế toán tạm ứng.
   - Kế toán các khoản vay.
   - Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới.
   - Kế toán các khoản nợ phải trả.
   - Kế toán các khoản phải nộp nhà nước.
   - Kế toán trả viên chức.
   - Kế toán phải trả đối tượng khác.
   - Kế toán phải trả nguồn kinh phí tạm ứng.
   - Kế toán các khoản thanh toán.
   - Kế toán kinh phí quyết toán chuyển năm sau.
   - Kế toán thanh toán nội bộ.

   Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí
   - Kế toán nguồn kinh phí hoạt động.
   - Kế toán nguồn vốn kinh doanh.
   - Kế toán nguồn kinh phí dự án.
   - Kế toán nguồn kinh phí dầu tư dây dựng cơ bản.
   - Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản.
   - Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
   - Kế toán quỹ cơ quan.
   - Kế toán các khoản thu chi hoạt động HCSN.
   - Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách.

   Phần VII: Kế toán các khoản chi HCSN
   - Kế toán các khoản chi hoạt động HCSN.
   - Kế toán các khoản chi dự án HCSN.
   - Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

   Phần VIII: Sổ sách kế toán
   - Báo cáo quyết toán ngân sách.

   Tư vấn

   Kế toán Thuế nâng cao

   Nghiệp vụ khai báo thuế
   Nghiệp vụ khai báo thuế

   Nội dung Khoá học kế toán thuế nâng cao

   Chuyên đề 1: Vi phạm luật thuế và khung phạt

   - Học về luật vi phạm thuế,
   - Học cách tính thuế chậm nộp
   - Học cách tính tiền phạt do nộp chậm tờ khai
   - Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
   Chuyên đề 2: Cách lập hóa đơn GTGT và hướng dẫn sửa và lập lại tờ khai thuế

   GTGT khi kê khai sai

   - Học cách lập hóa đơn hợp pháp
   - Xử lý khi viết sai hóa đơn
   - Xử lý khi mất hóa đơn GTGT
   - Kê khai lại tờ khai Thuế GTGT khi bị loại bỏ hóa đơn do vi phạm lỗi VP01
   - Thông báo hóa đơn khi công ty chuyển địa điểm
   - Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
   Chuyên đề 3: Chi phí hợp lý hợp lệ, Thuế TNDN

   - Học về 31 loại chi phí không hợp lý hợp lệ
   - Cân đối chi phí doanh thu
   - Kết chuyển lãi lỗ khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN
   - Cập nhật mới nhất thuế suất thuế TNDN
   - Lập bảng phụ lục thuế TNDN ưu đãi
   - Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
   Chuyên đề 4 : Thuế TNCN

   - Học cách đăng ký giảm trừ phụ thuộc
   - Học cách tính thuế TNCN, lập tờ khai thuế, quyết toán thuế TNCN
   - Quyết toán thuế TNCN với cá nhân phải tự quyết toán thuế
   - Cách trừ thuế TNCN khi nộp thừa
   - Cách lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN
   - Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc
   Chuyên đề 5: Kỹ năng quyết toán thuế.

   - Cách sắp xếp chứng từ chuẩn bị quyết toán thuế
   - Một số kỹ năng khi quyết toán thuế

   Tư vấn

   Lý thuyết Nguyên lý Kế toán

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   NỘI DUNG:

   1. Tổng quan về Kế toán trong doanh nghiệp

   - Học nguyên lý kế toán cơ bản, các thuật ngữ trong kế toán. Làm quen và nắm rõ được về hệ thống tài khoản, cách định khoản Nợ Có...

   - Giới thiệu các chế độ kế toán hiện hành và phương pháp áp dụng chính xác theo pháp luật Thuế mới nhất

   - Cách lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với từng mô hình DN.

   2. Giới thiệu bộ máy kế toán, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán trọng doanh nghiệp:

   - Giới thiệu bộ máy kế toán: Các bộ phận kế toán cụ thể tại mỗi DN, quy trình thực hiện công việc kế toán tại mỗi bộ phận để mang lại hiệu quả cao..

   - Phân biệt Kế toán thuế và kế toán quản trị

   + Kế toán quản trị: Cách quản lý, lập sổ sách, báo cáo kế toán quản trị. Xây dựng, thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với hoạt động của DN, cách kiểm soát hệ thống tránh sai sót, thất thoát: hang hoá, tiền…….

   + Kế toán thuế: Bản chất các loại thuế; luật thuế; hệ thống sổ sách; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; phân biệt chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định thuế.

   - Phân biệt chứng từ hợp lệ trong kế toán thuế: Điều kiên được khấu trừ thuế GTGT, điều kiện được công nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN…

   Tư vấn

   Kế toán thu nhập cá nhân

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   Nội dung khoá học:

   1.Học cách tính thuế TNCN, lập tờ khai thuế và quyết toán thuế TNCN

   2.Tính các loại thu nhập chịu thuế

   3.Tính các loại thu nhận được miễn thuế

   4.Tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

   5.Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ 2 nơi trở lên

   6.Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú

   7.Học cách lập tờ khai thuế và quyết toán thuế TNCN

   8.Cuối mỗi buổi học, học viên được trao đổi với giáo viên, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc

   Chương trình học kế toán thuế TNCN được thực hành trực tiếp trên chứng từ thực tế dễn ra khoảng 5-10 buổi tuỳ theo mức độ tiếp thu của từng học viên. Số buổi học này chỉ mang tính chất ước lượng, học viên được đảm bảo học thành nghề mới kết thúc.

   Khoá học kế toán thuế TNCN được học trực tiếp trên hoá đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay.

   Giảng viên là những người có kinh nghiệm nhiều năm, là những người nhiệt tình, chuyên môn cao sẽ mang lại cho học viên những kiến thức bổ ích nhất.

   Tư vấn

   Kế toán kho

   Kế toán - kiểm toán
   Kế toán - kiểm toán

   Những nội dung kiến thức được cung cấp cho khóa học.

   - Hiểu được về hàng tồn kho.

   - Cách tính giá trị hàng tồn kho.

   - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

   - Phương pháp Kế toán hàng tồn kho.

   - Công việc cần làm của Kế toán Kho.

   - Thực hành thực tế trên hoá đơn chứng từ thực tế Công ty.

   Phương pháp đào tạo chuyên sâu.

   KHÔNG áp dụng phương pháp dạy học cổ điển- ghi và chép. Hiểu được hiệu quả của việc dạy thực tế và học kèm trực tiếp, Kế toán Đức Minh áp dụng hoàn toàn 100% phương pháp đào tạo DẠY KÈM TỪNG NGƯỜI. Lấy các học viên làm trung tâm, các đội ngũ giảng viên sẽ giảng dạy và hướng dẫn chi tiết cụ thể cho từng học viên. Tránh trường hợp giảng dạy ồ ạt, khiến học viên không kịp nắm bắt đầy đủ nội dung. Đến đây bạn hoàn toàn yên tâm học vì giảng viên luôn sát cánh bên bạn trong quá trình học tập, đào tạo.

   Tư vấn

   Kế toán trong Doanh nghiệp online

   Nghiệp vụ kế toán
   Nghiệp vụ kế toán

   GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

   Khóa học nhằm hệ thống lại kiến thức về nguyên lý kế toán để học viên nắm bắt được kiến thức căn bản, hiểu cách sử dụng các tài khoản từ đó áp dụng thực hành định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế

   Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên sổ kế toán Excel. Đây chính là quá trình bạn cần phải nhận biết được thế nào là một hóa đơn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn.

   + Cập nhật danh mục, số dư đầu kỳ vào sổ kế toán Excel với những thao tác nhanh gọn và dễ dàng;
   + Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN lên sổ Kế toán Excel.
   + Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ:
   - Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao;
   - Phân bổ Công cụ dụng cụ - chi phí trả trước và hạch toán chi phí;
   - Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho;
   - Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
   - Lập bảng chấm công, tính tổng công
   - Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế TNCN và hạch toán tiền lương;
   - Lập các bảng biểu cuối kỳ khác...
   - Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh;
   - Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra BCTC đúng sai...
   - Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
   - Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế GTGT
   - Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết
   + Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.

   Tư vấn

   Quản trị Tài chính Kế toán online

   Kế toán - kiểm toán
   68 giờ
   Học phí 395.000 ₫
   Kế toán - kiểm toán
   68 giờ
   Học phí 395.000 ₫

   TỔNG QUAN KHÓA HỌC

   • Học nghề kế toán thường mất 4-6 năm, khóa học này giúp Các Giám đốc chỉ cần học trong thời gian ngắn để hiểu tổng quát về công việc của kế toán và giúp đỡ kế toán hiệu quả hơn. Mặt khác khuyên các Giám đốc nên từ bỏ ý định làm thay công việc của kế toán để tiết kiệm chi phí thuê kế toán
   • Vấn đề pháp lý kinh doanh được thể hiện trong hoạt động của kế toán và các nhà quản lý
   • Tổng quan về đầu vào, đầu ra của DN tìm hiểu thế nào là mất cân đối và các nguy cơ, rủi ro về thuế, các hệ lụy
   • Chỉ rõ cho người học thế nào là chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN thay vì học theo kiểu lý thuyết chi phí chung chung
   • Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế TNDN của năm tài chính. Các tình huống có nguy cơ bị áp đặt tăng doanh thu tính thuế trong kỳ
   • Tổng quan những Công việc kế toán phải làm trong năm, thời hạn nộp các loại báo cáo, tờ khai
   • Một số gợi ý khi tuyển dụng và lựa chọn kế toán
   • Kiểm tra công việc của kế toán và cách phát hiện sai sót (người không có nghề đi kiểm tra người có nghề Kế toán)
   • Kỹ thuật kiểm tra hóa đơn, chứng từ
   • Kỹ thuật kê khai thuế GTGT
   • Kỹ thuật kiểm tra sổ sách kế toán
   • Kỹ thuật xem xét một số chỉ tiêu quan trọng trên BCTC
   Tư vấn

   Tin học văn phòng

   Tín chỉ Tin học
   Tín chỉ Tin học

   Kỹ năng Word trong Tin học văn phòng

   Microsoft Word, còn được biết đến với tên khác là Winword, là một công cụ soạn thảo văn bản khá phổ biển hiện nay của công ty phần mềm nổi tiếng Microsoft. Nó cho phép người dùng làm việc với văn bản thô (text), các hiệu ứng như phông chữ, màu sắc, cùng với hình ảnh đồ họa (graphic) và nhiều hiệu ứng đa phương tiện khác (multimedia) như âm thanh, video khiến cho việc soạn thảo văn bản được thuận tiện hơn. Ngoài ra cũng có các công cụ như kiểm tra chính tả, ngữ pháp của nhiều ngôn ngữ khác nhau để hỗ trợ người sử dụng. Các phiên bản của Word thường lưu tên tập tin với đuôi là .doc với các bản Office trước bản 2007 hay .docx đối với Office 2007, 2010 trở đi. Hầu hết các phiên bản của Word đều có thể mở được các tập tin văn bản thô (.txt) và cũng có thể làm việc với các định dạng khác, chẳng hạn như xử lý siêu văn bản (.html), thiết kế trang web.

   + Nhập liệu văn bản, đinh dạng đoạn văn, văn bản: Gõ đúng văn phạm tiếng Việt, font, cỡ chữ, màu chữ

   + Lập, chèn và định dạng bảng: Bullet, numbering, căn đoạn, line-spacing, tab, chèn thêm dòng, cột, trộn (merge), tách (split), thay đổi đường viền bảng…

   + Chèn hình ảnh, vẽ hình khối, sơ đồ: Shape, smart art, clip art

   + Chèn ký tự: Symbol; Chèn link (hyperlink), ghi chú (footnote)

   + Thiết lập in: khổ giấy, lề in, header, footer, đánh số trang văn bản

   + Trộn văn bản: Mail merge

   + Bảo mật file: Đặt mật khẩu bảo vệ cho file word

   Kỹ năng Excel trong Tin học văn phòng

   Là chương trình xử lý bảng tính. Bảng tính của Excel cũng bao gồm nhiều ô được tạo bởi các dòng và cột, việc nhập dữ liệu và lập công thức tính toán trong Excel cũng có những điểm tương tự, tuy nhiên Excel có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người dùng, chủ yếu là thiết lập, xử lý bảng và tính toán theo các hàm.

   + Tạo bảng tính, định dạng dữ liệu bảng tính: Định dạng số, định dạng bảng, trộn (merge), xóa cột (split)….

   + Định dạng tự động: Định dạng tự động theo yêu cầu (theo tỉnh, ngày tháng năm,…)

   + Sử dụng hàm số thông dụng: If, Vlookup, Hlookup, Sum, Sumif, Average, Countif, Min, Max, Year, Month, Day, Now….

   + Sử dụng lọc dữ liệu (Filter) : lọc theo yêu cầu

   + Vẽ Biểu đồ: Chart

   + Tạo Link: Hyperlink

   + Thiết Lập in, bảo mật file: Page setup, Đặt Password cho file

   + Và còn rất nhiều ứng dụng khác. Ví dụ như thế này chẳng hạn:

   Kỹ năng PowerPoint trong Tin học văn phòng

   Gồm bộ soạn thảo và thiết lập hệ trình chiếu

   + Chỉnh sửa, vẽ hình khối, biểu đồ trong PowerPoint: Shapes, Smart art, Chart

   + Tạo link: Hyperlink

   + Sử dụng các kiểu trình chiếu, thiết kế: Transition, Themes design

   +Tạo hiệu ứng amination

   + Sử dụng slide master

   + Bảo mật file

   + Trình chiếu, xuất file sang định dạng PDF

   Tư vấn

   Microsoft Word cơ bản - nâng cao

   Tín chỉ Tin học
   Tín chỉ Tin học

   Soạn thảo văn bản từ cơ bản đến nâng cao

   - Soạn thảo văn bản theo quy tắc của một văn bản chuẩn. Hướng dẫn các phím tắt thông dụng hay dùng.

   - Chuyển đổi font chữ, mã chữ.

   - Cách chèn tranh, ảnh, chữ nghệ thuật, các biểu tượng đặc biệt Symboy, ngày tháng tự động...

   - Cách đặt tab chuyên nghiệp.

   - Làm việc với bảng biểu: chèn bảng, tạo bảng, gộp ô, chia cột, tính toán đơn giản trong Word...

   - Cách tạo các mẫu văn bản

   - Trộn thư (Mail Merge) để tạo ra list thư mời, thiệp mời nhanh nhất.

   - Đánh dấu tự động, Header/ Footder, đặt phím gõ tắt...

   - Chèn nhúng 1 đối tượng vào Word

   - Tạo chú thích, ghi chú.

   - Tạo mục lục tự động

   - Định dạng in ấn văn bản.

   Kỹ năng soạn thảo văn bản

   - Môi trường soạn thảo tiếng việt

   + Một số bộ gõ tiếng việt: Vietkey, Unikey
   + Cách gõ tiếng việt: Kiểu gõ Telex, Vni
   + Các chuẩn gõ tiếng Việt: TCVN3(ABC), Unicode

   - Nguyên tắc sử dụng dấu câu trong tiếng việt
   - Nguyên tắc lưu tên file và quản lý tệp tin trong máy tính
   - Đào tạo gõ thành thục 10 ngón và sử dụng phím tắt nhanh qua bàn phím.
   - Hướng dẫn làm 1 bài tiểu luận, khóa luận, CV, Đơn xin việc
   - Hướng dẫn soạn thảo 20 mẫu văn bản hành chính phổ biến
   - Hướng dẫn làm card, thiệp, giấy mời, tờ rơi… trên word

   Tư vấn

   Tin học văn phòng dành cho Kế toán

   Tin học, Lập trình
   Tin học, Lập trình

   NỘI DUNG TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO KẾ TOÁN
   Soạn thảo các văn bản thường dùng cho Kế Toán bằng công cụ microsoft word

   - Hợp đồng kinh tế
   - Báo Giá
   - Đề Nghị Thanh Toán
   - Phiếu Thu –Phiếu Chi
   - Giấy giới thiệu
   - Giấy Biên Nhận
   - Giấy đi đường

   Excel phục vụ cho công việc Kế Toán

   - Tạo và định dạng bảng tính Excel
   - Cách nhập dữ liệu và quy tắc nhập liệu, tự động nhập liệu trong Excel
   - Sao chép và di chuyển khối dữ liệu
   - Định dạng bảng tính

   Các Hàm Excel thường dùng trong kế toán

   - Nhóm hàm thống kê (Sum, Average, Max,Min)
   - Nhóm hàm ngày tháng (Month, Year, Today)
   - Nhóm hàm logic (IF, And, Or, SumIf, CountIf)
   - Nhóm hàm chuỗi (Left, Right, Mid, Value)
   - Nhóm hàm tìm kiếm (Vlookup, Hlookup)

   Các tính năng dùng phân tích dữ liệu trong kế toán

   - Lọc tự động (Filter) và trích lọc (Advanced filter)
   - Hàm tính tổng phụ (Subtotal)
   - Cách tham chiếu dữ liệu giữa các sheet, file khác nhau
   - Vẽ biểu đồ trong excel

   Tư vấn

   Tin học văn phòng cho Kế toán

   Tin học, Lập trình
   Tin học, Lập trình

   NỘI DUNG TIN HỌC VĂN PHÒNG DÀNH CHO KẾ TOÁN
   Soạn thảo các văn bản thường dùng cho Kế Toán bằng công cụ microsoft word

   - Hợp đồng kinh tế
   - Báo Giá
   - Đề Nghị Thanh Toán
   - Phiếu Thu –Phiếu Chi
   - Giấy giới thiệu
   - Giấy Biên Nhận
   - Giấy đi đường

   Excel phục vụ cho công việc Kế Toán

   - Tạo và định dạng bảng tính Excel
   - Cách nhập dữ liệu và quy tắc nhập liệu, tự động nhập liệu trong Excel
   - Sao chép và di chuyển khối dữ liệu
   - Định dạng bảng tính

   Các Hàm Excel thường dùng trong kế toán

   - Nhóm hàm thống kê (Sum, Average, Max,Min)
   - Nhóm hàm ngày tháng (Month, Year, Today)
   - Nhóm hàm logic (IF, And, Or, SumIf, CountIf)
   - Nhóm hàm chuỗi (Left, Right, Mid, Value)
   - Nhóm hàm tìm kiếm (Vlookup, Hlookup)

   Các tính năng dùng phân tích dữ liệu trong kế toán

   - Lọc tự động (Filter) và trích lọc (Advanced filter)
   - Hàm tính tổng phụ (Subtotal)
   - Cách tham chiếu dữ liệu giữa các sheet, file khác nhau
   - Vẽ biểu đồ trong excel

   Tư vấn

   Khóa học Excel nâng cao

   Tin học, Lập trình
   Tin học, Lập trình

   NỘI DUNG KHOÁ HỌC EXCEL NÂNG CAO

   - Bài 1: Tổng quan về Microsoft Excel

   - Bài 2: Định dạng dữ liệu

   - Bài 3: Hàm – Function

   - Bài 4: Cơ sở dữ liệu – Database

   - Bài 5: Vẽ và hiệu chỉnh đồ thị

   - Bài 6: Trích lọc bảng tính nâng cao

   - Bài 7: Thống kê – Tổng hợp số liệu

   - Bài 8: Công thức mảng trong Excel

   - Bài 9: Bảo vệ dữ liệu – Protection Data

   PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

   - Học viên được hướng dẫn trực tiếp trên máy vi tính: 1 học viên/1 máy

   - Dạy theo hình thức gia sư dạy kèm

   - Giáo trình Excel nâng cao do trung tâm biên soạn chi tiết, dễ hiểu.

   - Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm, có kinh nghiệm

   Tư vấn

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu

   Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

   Tầm nhìn, sứ mệnh

   Tầm nhìn

   • Mục tiêu phát triển của Công ty đào tạo Kế toán và Tin học Đức Minh là trở thành nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng gần gũi, thiết thực, uy tín và chất lượng nhất Hà Nội hiện nay.
   • Đào tạo ra những kế toán viên chuyên nghiệp, thành thạo, có chuyên môn và kỹ năng làm việc tốt.
   • Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới ra trường, cho những người muốn tìm hiểu kế toán được tiếp xúc với kế toán thực tế, được làm việc như những nhân viên chuyên nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng.

   hoc-vien-ke-toan-duc-minhNgoài các khóa học về kế toán, Kế toán Đức Minh cũng mang đến các khóa học Tin học Văn phòng bổ ích

   • Hỗ trợ các bạn sinh viên năm cuối muốn thực tập công việc kế toán để tiếp bước tương lai.
   • Tư vấn, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong và sau khoá học.
   • Cung cấp nguồn thông tin tuyển dụng bổ ích cho học viên đồng thời cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên sâu cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp.

   Sứ mệnh

   • Tối ưu hoá kỹ năng thực hành tốt nhất cho học viên.
   • Tri thức luôn vô cùng và bất tận. Kỹ năng là cả một quá trình tích luỹ được. Đến với Công ty đào tạo Kế toán và Tin học Đức Minh bạn sẽ được học tập kiến thức, bổ sung nguồn tri thức đồng thời được thực hành thực tế, trau dồi kỹ năng làm việc.
   • Mang lại giá trị nghề nghiệp và sự thành công và thuận lợi trong công việc cho học viên.
   • Đồng hành cùng học viên trên con đường khám phá tri thức, rèn luyện kỹ năng thực hành của bản thân.
   • Hỗ trợ học viên trọn đời.

   hoc-vien-ke-toan-duc-minhVăn phòng làm việc của Học viện Kế toán Đức Minh

   Nguồn: Học viện Kế toán Đức Minh

   * Thông tin được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay