Học viện Kế toán Đức Minh - Khóa học Kế toán Xuất nhập khẩu | Edu2Review

Khóa học Kế toán Xuất nhập khẩu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kế toán

Mục đích khoá học kế toán xuất nhập khẩu

✔ Hiểu các thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hoá, các thủ tục kê khai hải quan, các phương thức thanh toán nhập khẩu

✔ Hiểu được việc đánh giá xử lý các bút toán chênh lệch tỉ giá trong năm và cuối năm tài chính

✔ Thành thạo việc thành lập báo cáo tài chính cuối năm tại công ty Xuất nhập khẩu

✔ Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

✔ Có kinh nghiệm quyết toán giải trình số liệu báo cáo tài chính với cơ quan thuế

Đối tượng học kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu

✥ Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán Xuất nhập khẩu

✥ Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Công ty Xuất nhập khẩu

✥ Những người đã đi làm tại các công ty Thương mại dịch vụ, sản xuất … và giờ muốn làm tại công ty Xuất nhập khẩu

✥ Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại công ty Xuất nhập khẩu

Nội dung khoá học kế toán xuất nhập khẩu

✦ Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của doanh nghiệp.

✦ Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Xuất nhập khẩu. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự

✦ Nhập số liệu trên hóa đơn, chứng từ hợp lý vào sổ nhật ký chung

✦ Cách đọc hiểu tờ khai hải quan

✦ Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá XNK thường gặp

✦ Phương pháp tính thuế GTGT của hàng nhập khẩu

✦ Phương pháp tính giá vốn của hành xuất nhập khẩu

✦ Báo nợ, báo có ngân hàng

✦ Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa

* Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận

* Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

* Tính trích khấu hao TSCĐ

* Lập báo cáo thuế tháng

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị

Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm gồm:

* Bảng Cân Đối Kế Toán

* Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh

* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

* Quyết toán Thuế TNDN

* Quyết toán Thuế TNCN

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Kế toán Đức Minh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá