Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự | Edu2Review

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự

2 đánh giá
7.7
Khá
2 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ thuật Cơ điện tử

Ngành

Kỹ thuật Cơ điện tử

Khoa học Máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học Máy tính

Ngành

Khoa học máy tính
 

Giới thiệu

Địa điểm