Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Đào tạo Kaizen | Edu2Review

Khóa học Đào tạo Kaizen

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp Nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực quản đốc hiện trường do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, sản xuất tại Việt Na. Khóa học Inhouse “chương trình đào tạo Kaizen” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp các doanh nghiệp

  • Nắm vững triết lý Kaizen và tầm quan trọng của nó
  • Nắm được các phương pháp thiết lập, tổ chức, cải tiến với Kaizen
  • Lập kế hoạch hiệu quả và thực hiện Kaizen có hệ thống

Nội dung chương trình

  1. Kaizen là gì ?
  2. Các chương trình Kaizen
  3. Hoạt động cải tiến vấn đề theo nhóm Kaizen
  4. 7 bước Kaizen
  5. Góc nhìn cơ hội Kaizen: 7 lãng phí tại nơi làm việc
  6. Chia sẻ kinh nghiệm Kaizen

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá