Học viện Quản trị HRD Academy | Edu2Review
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Đào tạo Kaizen

Xây dựng chiến lược

Đào tạo Kaizen

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp Nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực quản đốc hiện trường do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, sản xuất tại Việt Na. Khóa học Inhouse “chương trình đào tạo Kaizen” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp các doanh nghiệp

 • Nắm vững triết lý Kaizen và tầm quan trọng của nó
 • Nắm được các phương pháp thiết lập, tổ chức, cải tiến với Kaizen
 • Lập kế hoạch hiệu quả và thực hiện Kaizen có hệ thống

Nội dung chương trình

 1. Kaizen là gì ?
 2. Các chương trình Kaizen
 3. Hoạt động cải tiến vấn đề theo nhóm Kaizen
 4. 7 bước Kaizen
 5. Góc nhìn cơ hội Kaizen: 7 lãng phí tại nơi làm việc
 6. Chia sẻ kinh nghiệm Kaizen
Nhận tư vấn

Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Trình độ

Bán hàng qua điện thoại

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ & hiệu quả bán hàng do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp. Khóa học Inhouse “Kĩ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đối tượng cán bộ kinh doanh & chăm sóc khách hàng tại đơn vị.

Lợi ích sau khóa học

 • Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên
 • Hiểu được giá trị của nghề dịch vụ khách hàng qua điện thoại contact center.
 • Nắm rõ công thức thành công của một nhân viên dịch vụ khách hàng qua điện thoại chuyên nghiệp
 • Hiểu rõ hơn về khách hàng và các chiến thuật giao tiếp để thỏa mãn khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng khó
 • Nắm chắc quy trình một số dạng cuộc gọi tiếp nhận điển hình
 • Thực hành giao tiếp với nhóm các mẫu câu chuẩn thường xuyên sử dụng trong tổng đài CSKH
 • Thực hành các kỹ thuật giao tiếp với khách hàng qua điện thoại như kỹ thuật nghe, đặt câu hỏi hay thuyết phục khách hàng…
 • Làm chủ giọng nói & ngôn từ để giữ mọi cuộc gọi luôn tràn đầy cảm xúc
 • Xây dựng được tinh thần lạc quan, tích cực góp phần thúc đẩy sự thành công khi thực hiện cuộc gọi
Nhận tư vấn

Train the trainer

Quản lý & lãnh đạo

Train the trainer

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp Phát triển năng lực quản lý do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Train the trainer” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

 • Nắm rõ nguyên tắc cơ bản trong đào tạo và huấn luyện
 • Nắm rõ các nguyên tắc trình và truyền đạt hiệu quả
 • Tìm hiểu cơ bản về cách học của người lớn và quá trình học tập
 • Tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết của một giảng viên
 • Nắm rõ quy trình triển khai bài giảng
Nhận tư vấn

Nâng cao năng lực tư duy phản biện

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển năng lực tư duy do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Nâng cao năng lực tư duy phản biện” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

 • Nắm được các yêu cầu của tư duy phản biện
 • Biết cách bác bỏ các kiểu ngụy biện khi tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình
 • Hiểu các rào cản đối với tư duy phản biện, biết cách quản lý cảm xúc cũng như biết cách rèn luyện tư duy phản biện hiệu quả
 • Rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo
Nhận tư vấn

Quản lý thời gian & nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc

Trình độ

Quản lý thời gian

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển kĩ năng mềm do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Quản lý thời gian & nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên nắm được:

 • Cách thức quản lý bản thân & quản lý thời gian
 • Nắm được nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian
 • Các công cụ quản trị thời gian
 • Nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc
Nhận tư vấn

Kỹ năng quản lý kênh phân phối hiệu quả

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển hệ thống phân phối & Nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp thương mại. Khóa học Inhouse “Kỹ năng quản lý kênh phân phối hiệu quả” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

 • Nhận biết được những vấn đề chính của quản lý kênh phân phối & hoạt động bán hàng tại đơn vị
 • Nắm được phương pháp thiết kế hệ thống phân phối
 • Thiết kế bộ tiêu chí & quy trình lựa chọn nhà phân phối hiệu suất cao
 • Nắm được phương pháp điều chỉnh & quản lý hệ thống phân phối
 • Nắm được phương pháp chăm sóc hiệu quả các nhà phân phối
Nhận tư vấn

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Trình độ

Phân tích tài chính

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển hệ thống & nâng cao năng lực ban tài chính – kế toán do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp. Khóa học Inhouse “Phân tíchtTài chính doanh nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp các nhà quản lý:

 • Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính
 • Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích
 • Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính
Nhận tư vấn

Nhân viên bán lẻ chuyên nghiệp

Trình độ

Bán hàng

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ & nâng cao năng lực đội ngũ do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp bán lẻ. Khóa học Inhouse “Nhân viên bán lẻ chuyên nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đối tượng nhân viên bán hàng của các doanh nghiệp bán lẻ

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

 • Xây dựng ý thức thái độ tích cực về nghề bán hàng
 • Nâng cao các kiến thức về nghề bán hàng
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp bán hàng
 • Nâng cao kỹ năng bán hàng và chốt sales hiệu quả
 • Nâng cao ý thức và kỹ năng chăm sóc, phục vụ khách hàng
Nhận tư vấn

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Trình độ

Thuyết trình

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển kĩ năng mềm do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp. Khóa học Inhouse “Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

 • Có thể tự tin trình bày ý tưởng rõ ràng, rành mạch, thu hút & truyền cảm hứng với người khác
 • Thấu hiểu và biết ứng dụng những công cụ, dụng cụ, phương pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tối ưu quá trình trình bày, thuyết trình
 • Biết cách tiếp nhận, phản hồi thông tin hiệu quả và chủ động; biết cách kiểm soát, dẫn dắt người tham dự hướng về mục tiêu chung
 • Nắm được nguyên tắc và biết cách giải quyết những tình huống phức tạp trong quá trình thuyết trình
 • Được coaching điều chỉnh tốc độ, ngôn ngữ hình thể, ánh nhìn, cử chỉ biểu cảm
 • Được coaching cách thức kiểm soát sân khấu & tương tác khán giả
Nhận tư vấn

Kỹ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp

Trình độ

Kỹ năng bán hàng

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ & hiệu quả bán hàng do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp. Khóa học Inhouse “Kĩ năng bán hàng B2B chuyên nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đối tượng cán bộ kinh doanh & chăm sóc khách hàng tại đơn vị.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

 • Cung cấp góc nhìn toàn diện về Sales B2B
 • Cung cấp các kỹ năng cần thiết của một chiến binh Sales
 • Tạo động lực và niềm đam mê nghề Sales
 • Coaching từng học viên kĩ năng tương tác khách hàng
Nhận tư vấn

Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Hiện nay, sự cạnh tranh về chất lượng phục vụ và bán hàng tại các cửa hàng vô cùng khốc liệt. Mỗi ngày có hàng trăm cửa hàng ra đời. Sự xuất hiện của những chuỗi cửa hàng nhượng quyền cùng với sự ra đời những đại siêu thị. Vậy những chủ cửa hàng, quản lý cửa hàng phải thay đổi chiến lược, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khóa học Inhouse “Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đối tượng của hàng trưởng của các doanh nghiệp bán lẻ.

Lợi ích sau khóa học

 • Hiểu được vai trò và nhiệm vụ của một Cửa Hàng Trưởng

 • Kỹ năng quản lý của một cửa hàng trưởng: Quản trị bán hàng, quản trị tài chính, quản trị con người, quản trị chất lượng dịch vụ

 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên bán hàng

 • Tạo động lực cho nhân viên bán hàng

Nhận tư vấn

Kỹ năng làm việc nhóm

Trình độ

Quản lý nhóm

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

 • Thấu hiểu các đặc điểm của nhóm làm việc
 • Những trở ngại trong nhóm làm việc và cách giải quyết
 • Xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả

Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, phương pháp giảng dạy phù hợp là “giáo dục chủ động”. Cụ thể:

– Học viên là trung tâm, giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan

– Trao đổi, thảo luận

– Làm việc nhóm

– Thuyết trình

– Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn

– Tư duy, tiếp nhận tích cực

Nhận tư vấn

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

 • Thấu hiểu nền tảng của văn hóa doanh nghiệp
 • Nắm bắt phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới hiệu suất
 • Thực hiện chiến lược và quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Thấu hiểu vai trò của quản lý, lãnh đạo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 1. Nền tảng của văn hoá doanh nghiệp
 2. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất
 3. Chiến lược và quy trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp
 4. Vai trò của cấp quản lý lãnh đạo trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Nhận tư vấn

Kỹ năng tuyển dụng dựa trên khung năng lực hành vi

Trình độ

Tuyển dụng

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Tuyển dụng là khâu rất quan trọng trong hoạt động quản trị nhân sự. Tuyển dụng tốt cần đảm bảo tuyển được người phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và phù hợp với khung năng lực cần có tại vị trí. Các vị trí manager là người tham gia tuyển chọn, quyết định ứng viên. Do đó việc trang bị các kỹ năng này cho nhóm manager là rất cần thiết

Lợi ích sau khóa học

 • Hiểu rõ về các phương pháp tuyển dụng hiện đại
 • Hiểu rõ về khung năng lực
 • Biết cách ứng dụng xây dựng phương pháp phỏng vấn, các bài test theo khung năng lực hành vi
 • Hiểu và vận dụng tốt phương pháp phỏng vấn STAR trong tuyển dụng
Nhận tư vấn

Nâng cao năng lực quản trị sản xuất

Trình độ

Quản lý khách hàng

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Năng lực sản xuất là một trong những năng lực cốt lõi hiện nay của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên để quản trị sản xuất như thế nào cho hiệu quả, đạt hiệu suất cao luôn là một bài toán mà các doanh nghiệp khối sản xuất đang tìm lời giải.

Nhằm trang bị cho lực lượng quản lý sản xuất các kỹ năng về quản lý sản xuất, công cụ để quản lý, kỹ năng cải tiến công việc, quản lý chất lượng – làm đúng ngay từ đầu, Kaizen, TQM... là một giải pháp có thể giúp giải quyết bài toán này.

Lợi ích sau khóa học

 • Xác định đúng sứ mệnh, vai trò, nhiệm vụ, thách thức của vị trí tổ trưởng/ giám sát trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh
 • Nắm rõ và sở hữu các công cụ quản lý sản xuất của người tổ trưởng : PDCA, hourenshou, 7 lãng phí, quản lý trực quan, 5S, Kaizen, QCD…
 • Nắm rõ và sở hữu phương pháp quản lý công việc, lãnh đạo, thúc đẩy nhân viên cấp dưới thực thi công việc
Nhận tư vấn

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Quản lý & lãnh đạo

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Kỹ năng của đội ngũ quản lý cấp trung sẽ có quyết định và ảnh hưởng lớn đến hiệu suất hoạt động của các bộ phận, từ đó tác động đến hiệu suất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản lý cấp trung thường có xu hướng tập trung vào các phần chuyên môn mà chưa có được các kỹ năng cần thiết trong ủy quyền, giao việc, giám sát. Vì vậy, khóa học phát triển kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp nâng cao khả năng quản lý của những quản lý cấp trung.

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu rõ về lãnh đạo, quản lý
 • Phương pháp lãnh đạo theo tình huống
 • Phương pháp quản lý
 • Kỹ năng truyền lửa, truyền lực cho đội ngũ
 • Vận dụng các kỹ năng lãnh đạo quản lý để phát triển bản thân, xây dựng đội nhóm phòng ban làm việc hiệu suất cao
Nhận tư vấn

Triển khai 5S hiệu quả trong doanh nghiệp

Trình độ

Tổ chức công việc

Chương trình

Giới thiệu khóa học

Thực tiễn hoạt động quản trị sản xuất tại các doanh nghiệp ở Việt Nam luôn đặt ra nhiều vấn đề. Một trong các vấn đề đó là việc sắp xếp layout, bố trí dụng cụ… sao cho khoa học và hiệu quả, giữ gìn vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ.

5S được các doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản xem là "nền tảng cơ bản của hoạt động một nhà máy". Nhờ việc thiết lập và duy trì 5S, các doanh nghiệp đã khởi động cho các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp mình.

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Hiểu tổng quan về chương trình 5S
 • Hiểu rõ quá trình thực thi 5S
 • Nắm bắt các công cụ triển khai 5S
 • Hiểu rõ vai trò của các cấp quản lý, tổ trưởng trong việc triển khai thành công 5S tại doanh nghiệp
Nhận tư vấn

Quản trị nhân sự dành cho quản lý cấp trung

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Cài đặt nhận thức về chức năng quản trị nhân sự của cấp quản lý
 • Hiểu rõ các chức năng về quản trị nhân sự
 • Sở hữu các công cụ trong quản trị nhân sự
 • Biết cách phát triển năng lực quản trị nhân sự thông qua công việc

Nội dung khóa học

 1. Chân dung nhà quản lý
 2. Tuyển dụng và hội nhập nhân viên
 3. Huấn luyện và phát triển nhân viên
Nhận tư vấn

Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp

Trình độ

Kế hoạch đào tạo nhân lực

Chương trình

Lợi ích khi tham gia khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Thấu hiểu các kĩ năng cần thiết trong việc thiết lập hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức, công cụ khoa học để vận hành hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp hiện đại

Nội dung khóa học

 1. Triết lý và hình thức tiếp cận đào tạo
 2. Thiết lập khung chương trình và kế hoạch đào tạo
 3. Mô hình và phương pháp đánh giá hiệu quả đào tạo
 4. Xây dựng hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp
Nhận tư vấn

Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả

Trình độ

Thuyết phục & đàm phán

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Nhận thức được tầm quan trọng của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh
 • Bí quyết thành công trong các cuộc đàm phán mang tính hợp tác/ cạnh tranh
 • Các hình thức thương lượng và nghệ thuật đàm phán hiệu quả
 • Quy trình thương lượng và đàm phán
 • Vượt qua được những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả của những yếu tố ảnh hưởng trong thương lượng và đàm phán
 • Phát huy sức mạnh tập thể trong thương lượng và đàm phán

Nội dung khóa học

 1. Vai trò và các hình thức đàm phán, thương lượng
 2. Nghệ thuật đàm phán và thương lượng thành công
 3. Rào cản ảnh hưởng đến đàm phán, thương lượng và phương pháp tháo gỡ
 4. Những chú ý trong đàm phán, thương lượng
Nhận tư vấn

Quản trị sự thay đổi

Quản lý khách hàng

Quản trị sự thay đổi

Trình độ

Quản lý khách hàng

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Nhận thức về sự thay đổi trong tổ chức
 • Quản trị & dẫn dắt sự thay đổi
 • Đánh giá và củng cố kết quả sự thay đổi
 • Quản lý & lãnh đạo trong quá trình thay đổi

Nội dung khóa học

 1. Nhận thức về sự thay đổi
 2. Các cản trở của quá trình thay đổi
 3. Dẫn dắt quá trình thay đổi
 4. Quản lý và lãnh đạo trong quá trình thay đổi
Nhận tư vấn

Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả

Trình độ

Lập kế hoạch

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc
 • Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và logic
 • Áp dụng được công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
 • Biết cách nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn

Nội dung khóa học

 1. Phương pháp lập kế hoạch (plan)
 2. Phương pháp thực hiện công việc (do)
 3. Phương pháp kiểm tra kết quả công việc (check)
 4. Phương pháp cải tiến kết quả công việc (action)
Nhận tư vấn

Phân công và ủy quyền trong công việc

Trình độ

Quản lý khách hàng

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Nắm được những kiến thức nền tảng về công tác tổ chức & hoàn thành mục tiêu công việc với vai trò là nhà quản lý trong doanh nghiệp;
 • Nhận thức sâu sắc về vai trò, giá trị và ý nghĩa trong phân công và ủy thác công việc
 • Nắm vững các công cụ, quy trình, phương pháp, kỹ thuật để phân công một cách hiệu quả;
 • Cách thức giám sát công việc đã được ủy quyền
 • Thủ thuật thúc đẩy nhân viên hiệu quả
 • Biết cách gắn kết và ứng dụng một cách hiệu quả giữa phương pháp phân công và ủy thác công việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại

Nội dung khóa học

 1. Những nhận thức nền tảng
 2. Phân công công việc hiệu quả
 3. Ủy thác công việc hiệu quả
 4. Ứng dụng hiệu quả các phương pháp phân công phân nhiệm và ủy thác công việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện đại
Nhận tư vấn

Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên 1. Lợi ích sau khóa học

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Chương trình

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

 • Nắm vững kiến thức nền tảng và phương pháp đào tạo mới để phát triển kỹ năng kèm cặp và hướng dẫn cho nhân viên
 • Nắm bắt kĩ năng lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi cũng như bộ công cụ đo lường tính hiệu quả của buổi đào tạo
 • Nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên
 • Tháo gỡ vướng mắc và tư vấn về vấn đề đào tạo cho các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 1. Nền tảng đầo tạo và phát triển nhân viên
 2. Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
 3. Tư duy sáng tạo trong hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên
 4. Tạo động lực cho nhân viên
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay