Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên 1. Lợi ích sau khóa học | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng huấn luyện và phát triển nhân viên 1. Lợi ích sau khóa học

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Nắm vững kiến thức nền tảng và phương pháp đào tạo mới để phát triển kỹ năng kèm cặp và hướng dẫn cho nhân viên
  • Nắm bắt kĩ năng lắng nghe, đặt câu hỏi và phản hồi cũng như bộ công cụ đo lường tính hiệu quả của buổi đào tạo
  • Nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ nhân viên
  • Tháo gỡ vướng mắc và tư vấn về vấn đề đào tạo cho các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp

Nội dung khóa học

  1. Nền tảng đầo tạo và phát triển nhân viên
  2. Đào tạo và huấn luyện nhân viên hiệu quả
  3. Tư duy sáng tạo trong hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên
  4. Tạo động lực cho nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá