Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Lợi ích sau khóa học

  • Thấu hiểu các đặc điểm của nhóm làm việc
  • Những trở ngại trong nhóm làm việc và cách giải quyết
  • Xây dựng và phát triển đội nhóm hiệu quả

Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, phương pháp giảng dạy phù hợp là “giáo dục chủ động”. Cụ thể:

– Học viên là trung tâm, giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan

– Trao đổi, thảo luận

– Làm việc nhóm

– Thuyết trình

– Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn

– Tư duy, tiếp nhận tích cực

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá