Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Kỹ năng quản lý kênh phân phối hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng quản lý kênh phân phối hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch kinh doanh

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển hệ thống phân phối & Nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp thương mại. Khóa học Inhouse “Kỹ năng quản lý kênh phân phối hiệu quả” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

  • Nhận biết được những vấn đề chính của quản lý kênh phân phối & hoạt động bán hàng tại đơn vị
  • Nắm được phương pháp thiết kế hệ thống phân phối
  • Thiết kế bộ tiêu chí & quy trình lựa chọn nhà phân phối hiệu suất cao
  • Nắm được phương pháp điều chỉnh & quản lý hệ thống phân phối
  • Nắm được phương pháp chăm sóc hiệu quả các nhà phân phối

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá