Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Lập kế hoạch

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch trước khi thực hiện công việc
  • Áp dụng được các bước và các công cụ lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và logic
  • Áp dụng được công cụ để theo dõi kết quả thực hiện công việc hiệu quả
  • Biết cách nhận ra vấn đề và nguyên nhân khi kết quả thực tế không đạt mục tiêu, để từ đó đưa ra các hành động cải tiến để có kết quả tốt hơn

Nội dung khóa học

  1. Phương pháp lập kế hoạch (plan)
  2. Phương pháp thực hiện công việc (do)
  3. Phương pháp kiểm tra kết quả công việc (check)
  4. Phương pháp cải tiến kết quả công việc (action)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá