Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Nâng cao năng lực tư duy phản biện | Edu2Review

Khóa học Nâng cao năng lực tư duy phản biện

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển năng lực tư duy do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Nâng cao năng lực tư duy phản biện” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

  • Nắm được các yêu cầu của tư duy phản biện
  • Biết cách bác bỏ các kiểu ngụy biện khi tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình
  • Hiểu các rào cản đối với tư duy phản biện, biết cách quản lý cảm xúc cũng như biết cách rèn luyện tư duy phản biện hiệu quả
  • Rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo

Lợi ích khóa học