Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Phân tích tài chính doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Phân tích tài chính doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phân tích tài chính

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển hệ thống & nâng cao năng lực ban tài chính – kế toán do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp. Khóa học Inhouse “Phân tíchtTài chính doanh nghiệp” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp các nhà quản lý:

  • Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính
  • Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích
  • Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá