Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Phát triển kỹ năng lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Kỹ năng của đội ngũ quản lý cấp trung sẽ có quyết định và ảnh hưởng lớn đến hiệu suất hoạt động của các bộ phận, từ đó tác động đến hiệu suất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản lý cấp trung thường có xu hướng tập trung vào các phần chuyên môn mà chưa có được các kỹ năng cần thiết trong ủy quyền, giao việc, giám sát. Vì vậy, khóa học phát triển kỹ năng lãnh đạo sẽ giúp nâng cao khả năng quản lý của những quản lý cấp trung.

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Hiểu rõ về lãnh đạo, quản lý
  • Phương pháp lãnh đạo theo tình huống
  • Phương pháp quản lý
  • Kỹ năng truyền lửa, truyền lực cho đội ngũ
  • Vận dụng các kỹ năng lãnh đạo quản lý để phát triển bản thân, xây dựng đội nhóm phòng ban làm việc hiệu suất cao

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá