Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Quản lý thời gian & nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc | Edu2Review

Khóa học Quản lý thời gian & nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý thời gian

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp phát triển kĩ năng mềm do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Quản lý thời gian & nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên nắm được:

  • Cách thức quản lý bản thân & quản lý thời gian
  • Nắm được nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian
  • Các công cụ quản trị thời gian
  • Nghệ thuật cân bằng cuộc sống – công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá