Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Quản trị nhân sự dành cho quản lý cấp trung | Edu2Review

Khóa học Quản trị nhân sự dành cho quản lý cấp trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Cài đặt nhận thức về chức năng quản trị nhân sự của cấp quản lý
  • Hiểu rõ các chức năng về quản trị nhân sự
  • Sở hữu các công cụ trong quản trị nhân sự
  • Biết cách phát triển năng lực quản trị nhân sự thông qua công việc

Nội dung khóa học

  1. Chân dung nhà quản lý
  2. Tuyển dụng và hội nhập nhân viên
  3. Huấn luyện và phát triển nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá