Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Quản trị sự thay đổi | Edu2Review

Khóa học Quản trị sự thay đổi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý khách hàng

Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Nhận thức về sự thay đổi trong tổ chức
  • Quản trị & dẫn dắt sự thay đổi
  • Đánh giá và củng cố kết quả sự thay đổi
  • Quản lý & lãnh đạo trong quá trình thay đổi

Nội dung khóa học

  1. Nhận thức về sự thay đổi
  2. Các cản trở của quá trình thay đổi
  3. Dẫn dắt quá trình thay đổi
  4. Quản lý và lãnh đạo trong quá trình thay đổi

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá