Học viện Quản trị HRD Academy - Khóa học Train the trainer | Edu2Review

Khóa học Train the trainer

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Nằm trong chuỗi giải pháp Phát triển năng lực quản lý do Học viện quản trị HRD Academy thiết kế cho nhiều doanh nghiệp, khóa học Inhouse “Train the trainer” sẽ trang bị kiến thức hệ thống & kinh nghiệm thực chiến nhất dành cho đội ngũ cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

Chương trình được thiết kế vói mục tiêu giúp học viên:

  • Nắm rõ nguyên tắc cơ bản trong đào tạo và huấn luyện
  • Nắm rõ các nguyên tắc trình và truyền đạt hiệu quả
  • Tìm hiểu cơ bản về cách học của người lớn và quá trình học tập
  • Tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết của một giảng viên
  • Nắm rõ quy trình triển khai bài giảng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Học viện Quản trị HRD Academy

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá